Konjugation zu «humiliāre, humiliō, humiliāvī, humiliātum»

Konjugation zu «humiliāre, humiliō, humiliāvī, humiliātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
humili‑o
humili‑e‑m
humilia‑ba‑m
humilia‑re‑m
humilia‑b‑o
2. Pers. Sg.
humilia‑s
humili‑e‑s
humilia‑ba‑s
humilia‑re‑s
humilia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
humilia‑t
humili‑e‑t
humilia‑ba‑t
humilia‑re‑t
humilia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
humilia‑mus
humili‑e‑mus
humilia‑ba‑mus
humilia‑re‑mus
humilia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
humilia‑tis
humili‑e‑tis
humilia‑ba‑tis
humilia‑re‑tis
humilia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
humilia‑nt
humili‑e‑nt
humilia‑ba‑nt
humilia‑re‑nt
humilia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
humili‑or
humili‑e‑r
humilia‑ba‑r
humilia‑re‑r
humilia‑b‑or
2. Pers. Sg.
humilia‑ris
humili‑e‑ris, humili‑e‑re
humilia‑ba‑ris, humilia‑ba‑re
humilia‑re‑ris, humilia‑re‑re
humilia‑be‑ris, humilia‑be‑re
3. Pers. Sg.
humilia‑tur
humili‑e‑tur
humilia‑ba‑tur
humilia‑re‑tur
humilia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
humilia‑mur
humili‑e‑mur
humilia‑ba‑mur
humilia‑re‑mur
humilia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
humilia‑mini
humili‑e‑mini
humilia‑ba‑mini
humilia‑re‑mini
humilia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
humilia‑ntur
humili‑e‑ntur
humilia‑ba‑ntur
humilia‑re‑ntur
humilia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
humiliav‑i
humiliav‑eri‑m
humiliav‑era‑m
humiliav‑isse‑m
humiliav‑ero
2. Pers. Sg.
humiliav‑isti
humiliav‑eri‑s
humiliav‑era‑s
humiliav‑isse‑s
humiliav‑eris
3. Pers. Sg.
humiliav‑it
humiliav‑eri‑t
humiliav‑era‑t
humiliav‑isse‑t
humiliav‑erit
1. Pers. Pl.
humiliav‑imus
humiliav‑eri‑mus
humiliav‑era‑mus
humiliav‑isse‑mus
humiliav‑erimus
2. Pers. Pl.
humiliav‑istis
humiliav‑eri‑tis
humiliav‑era‑tis
humiliav‑isse‑tis
humiliav‑eritis
3. Pers. Pl.
humiliav‑erunt, humiliav‑ere
humiliav‑eri‑nt
humiliav‑era‑nt
humiliav‑isse‑nt
humiliav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
humiliat‑us sum
humiliat‑us sim
humiliat‑us eram
humiliat‑us essem
humiliat‑us ero
2. Pers. Sg.
humiliat‑us es
humiliat‑us sis
humiliat‑us eras
humiliat‑us esses
humiliat‑us eris
3. Pers. Sg.
humiliat‑us est
humiliat‑us sit
humiliat‑us erat
humiliat‑us esset
humiliat‑us erit
1. Pers. Pl.
humiliat‑i sumus
humiliat‑i simus
humiliat‑i eramus
humiliat‑i essemus
humiliat‑i erimus
2. Pers. Pl.
humiliat‑i estis
humiliat‑i sitis
humiliat‑i eratis
humiliat‑i essetis
humiliat‑i eritis
3. Pers. Pl.
humiliat‑i sunt
humiliat‑i sint
humiliat‑i erant
humiliat‑i essent
humiliat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
humilians humiliantis
Part. Fut. Akt.
humiliaturus a um
Part. Perf. Pass.
humiliatus a um
Gerundium
humilia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
humiliandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
humilia
humilia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
humiliare
humilia‑ri, humilia‑rier
Infinitiv Perf.
humiliav‑isse
humiliat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
humiliatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
humiliat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humilians
humilians
humilians
Gen. Sg.
humiliant‑is
humiliant‑is
humiliant‑is
Dat. Sg.
humiliant‑i
humiliant‑i
humiliant‑i
Akk. Sg.
humiliant‑em
humiliant‑em
humilians
Abl. Sg.
humiliant‑e
humiliant‑e
humiliant‑e
Nom. Pl.
humiliant‑es
humiliant‑es
humiliant‑ia
Gen. Pl.
humiliant‑ium
humiliant‑ium
humiliant‑ium
Dat. Pl.
humiliant‑ibus
humiliant‑ibus
humiliant‑ibus
Akk. Pl.
humiliant‑es, humiliant‑is
humiliant‑es, humiliant‑is
humiliant‑ia
Abl. Pl.
humiliant‑ibus
humiliant‑ibus
humiliant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humiliat‑us
humiliat‑a
humiliat‑um
Gen. Sg.
humiliat‑i
humiliat‑ae
humiliat‑i
Dat. Sg.
humiliat‑o
humiliat‑ae
humiliat‑o
Akk. Sg.
humiliat‑um
humiliat‑am
humiliat‑um
Abl. Sg.
humiliat‑o
humiliat‑a
humiliat‑o
Nom. Pl.
humiliat‑i
humiliat‑ae
humiliat‑a
Gen. Pl.
humiliat‑orum
humiliat‑arum
humiliat‑orum
Dat. Pl.
humiliat‑is
humiliat‑is
humiliat‑is
Akk. Pl.
humiliat‑os
humiliat‑as
humiliat‑a
Abl. Pl.
humiliat‑is
humiliat‑is
humiliat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humiliatur‑us
humiliatur‑a
humiliatur‑um
Gen. Sg.
humiliatur‑i
humiliatur‑ae
humiliatur‑i
Dat. Sg.
humiliatur‑o
humiliatur‑ae
humiliatur‑o
Akk. Sg.
humiliatur‑um
humiliatur‑am
humiliatur‑um
Abl. Sg.
humiliatur‑o
humiliatur‑a
humiliatur‑o
Nom. Pl.
humiliatur‑i
humiliatur‑ae
humiliatur‑a
Gen. Pl.
humiliatur‑orum
humiliatur‑arum
humiliatur‑orum
Dat. Pl.
humiliatur‑is
humiliatur‑is
humiliatur‑is
Akk. Pl.
humiliatur‑os
humiliatur‑as
humiliatur‑a
Abl. Pl.
humiliatur‑is
humiliatur‑is
humiliatur‑is

Gerundium

Gen.
humilia‑ndi
Dat.
humilia‑ndo
Akk.
humilia‑ndum
Abl.
humilia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
humiliand‑us
humiliand‑a
humiliand‑um
Gen. Sg.
humiliand‑i
humiliand‑ae
humiliand‑i
Dat. Sg.
humiliand‑o
humiliand‑ae
humiliand‑o
Akk. Sg.
humiliand‑um
humiliand‑am
humiliand‑um
Abl. Sg.
humiliand‑o
humiliand‑a
humiliand‑o
Nom. Pl.
humiliand‑i
humiliand‑ae
humiliand‑a
Gen. Pl.
humiliand‑orum
humiliand‑arum
humiliand‑orum
Dat. Pl.
humiliand‑is
humiliand‑is
humiliand‑is
Akk. Pl.
humiliand‑os
humiliand‑as
humiliand‑a
Abl. Pl.
humiliand‑is
humiliand‑is
humiliand‑is