Konjugation zu «ulcerāre, ulcerō, ulcerāvī, ulcerātum»

Konjugation zu «ulcerāre, ulcerō, ulcerāvī, ulcerātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ulcer‑o
ulcer‑e‑m
ulcera‑ba‑m
ulcera‑re‑m
ulcera‑b‑o
2. Pers. Sg.
ulcera‑s
ulcer‑e‑s
ulcera‑ba‑s
ulcera‑re‑s
ulcera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
ulcera‑t
ulcer‑e‑t
ulcera‑ba‑t
ulcera‑re‑t
ulcera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
ulcera‑mus
ulcer‑e‑mus
ulcera‑ba‑mus
ulcera‑re‑mus
ulcera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
ulcera‑tis
ulcer‑e‑tis
ulcera‑ba‑tis
ulcera‑re‑tis
ulcera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
ulcera‑nt
ulcer‑e‑nt
ulcera‑ba‑nt
ulcera‑re‑nt
ulcera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ulcer‑or
ulcer‑e‑r
ulcera‑ba‑r
ulcera‑re‑r
ulcera‑b‑or
2. Pers. Sg.
ulcera‑ris
ulcer‑e‑ris, ulcer‑e‑re
ulcera‑ba‑ris, ulcera‑ba‑re
ulcera‑re‑ris, ulcera‑re‑re
ulcera‑be‑ris, ulcera‑be‑re
3. Pers. Sg.
ulcera‑tur
ulcer‑e‑tur
ulcera‑ba‑tur
ulcera‑re‑tur
ulcera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
ulcera‑mur
ulcer‑e‑mur
ulcera‑ba‑mur
ulcera‑re‑mur
ulcera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
ulcera‑mini
ulcer‑e‑mini
ulcera‑ba‑mini
ulcera‑re‑mini
ulcera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
ulcera‑ntur
ulcer‑e‑ntur
ulcera‑ba‑ntur
ulcera‑re‑ntur
ulcera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ulcerav‑i
ulcerav‑eri‑m
ulcerav‑era‑m
ulcerav‑isse‑m
ulcerav‑ero
2. Pers. Sg.
ulcerav‑isti
ulcerav‑eri‑s
ulcerav‑era‑s
ulcerav‑isse‑s
ulcerav‑eris
3. Pers. Sg.
ulcerav‑it
ulcerav‑eri‑t
ulcerav‑era‑t
ulcerav‑isse‑t
ulcerav‑erit
1. Pers. Pl.
ulcerav‑imus
ulcerav‑eri‑mus
ulcerav‑era‑mus
ulcerav‑isse‑mus
ulcerav‑erimus
2. Pers. Pl.
ulcerav‑istis
ulcerav‑eri‑tis
ulcerav‑era‑tis
ulcerav‑isse‑tis
ulcerav‑eritis
3. Pers. Pl.
ulcerav‑erunt, ulcerav‑ere
ulcerav‑eri‑nt
ulcerav‑era‑nt
ulcerav‑isse‑nt
ulcerav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ulcerat‑us sum
ulcerat‑us sim
ulcerat‑us eram
ulcerat‑us essem
ulcerat‑us ero
2. Pers. Sg.
ulcerat‑us es
ulcerat‑us sis
ulcerat‑us eras
ulcerat‑us esses
ulcerat‑us eris
3. Pers. Sg.
ulcerat‑us est
ulcerat‑us sit
ulcerat‑us erat
ulcerat‑us esset
ulcerat‑us erit
1. Pers. Pl.
ulcerat‑i sumus
ulcerat‑i simus
ulcerat‑i eramus
ulcerat‑i essemus
ulcerat‑i erimus
2. Pers. Pl.
ulcerat‑i estis
ulcerat‑i sitis
ulcerat‑i eratis
ulcerat‑i essetis
ulcerat‑i eritis
3. Pers. Pl.
ulcerat‑i sunt
ulcerat‑i sint
ulcerat‑i erant
ulcerat‑i essent
ulcerat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ulcerans ulcerantis
Part. Fut. Akt.
ulceraturus a um
Part. Perf. Pass.
ulceratus a um
Gerundium
ulcera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ulcerandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ulcera
ulcera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ulcerare
ulcera‑ri, ulcera‑rier
Infinitiv Perf.
ulcerav‑isse
ulcerat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ulceratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
ulcerat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ulcerans
ulcerans
ulcerans
Gen. Sg.
ulcerant‑is
ulcerant‑is
ulcerant‑is
Dat. Sg.
ulcerant‑i
ulcerant‑i
ulcerant‑i
Akk. Sg.
ulcerant‑em
ulcerant‑em
ulcerans
Abl. Sg.
ulcerant‑e
ulcerant‑e
ulcerant‑e
Nom. Pl.
ulcerant‑es
ulcerant‑es
ulcerant‑ia
Gen. Pl.
ulcerant‑ium
ulcerant‑ium
ulcerant‑ium
Dat. Pl.
ulcerant‑ibus
ulcerant‑ibus
ulcerant‑ibus
Akk. Pl.
ulcerant‑es, ulcerant‑is
ulcerant‑es, ulcerant‑is
ulcerant‑ia
Abl. Pl.
ulcerant‑ibus
ulcerant‑ibus
ulcerant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ulcerat‑us
ulcerat‑a
ulcerat‑um
Gen. Sg.
ulcerat‑i
ulcerat‑ae
ulcerat‑i
Dat. Sg.
ulcerat‑o
ulcerat‑ae
ulcerat‑o
Akk. Sg.
ulcerat‑um
ulcerat‑am
ulcerat‑um
Abl. Sg.
ulcerat‑o
ulcerat‑a
ulcerat‑o
Nom. Pl.
ulcerat‑i
ulcerat‑ae
ulcerat‑a
Gen. Pl.
ulcerat‑orum
ulcerat‑arum
ulcerat‑orum
Dat. Pl.
ulcerat‑is
ulcerat‑is
ulcerat‑is
Akk. Pl.
ulcerat‑os
ulcerat‑as
ulcerat‑a
Abl. Pl.
ulcerat‑is
ulcerat‑is
ulcerat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ulceratur‑us
ulceratur‑a
ulceratur‑um
Gen. Sg.
ulceratur‑i
ulceratur‑ae
ulceratur‑i
Dat. Sg.
ulceratur‑o
ulceratur‑ae
ulceratur‑o
Akk. Sg.
ulceratur‑um
ulceratur‑am
ulceratur‑um
Abl. Sg.
ulceratur‑o
ulceratur‑a
ulceratur‑o
Nom. Pl.
ulceratur‑i
ulceratur‑ae
ulceratur‑a
Gen. Pl.
ulceratur‑orum
ulceratur‑arum
ulceratur‑orum
Dat. Pl.
ulceratur‑is
ulceratur‑is
ulceratur‑is
Akk. Pl.
ulceratur‑os
ulceratur‑as
ulceratur‑a
Abl. Pl.
ulceratur‑is
ulceratur‑is
ulceratur‑is

Gerundium

Gen.
ulcera‑ndi
Dat.
ulcera‑ndo
Akk.
ulcera‑ndum
Abl.
ulcera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ulcerand‑us
ulcerand‑a
ulcerand‑um
Gen. Sg.
ulcerand‑i
ulcerand‑ae
ulcerand‑i
Dat. Sg.
ulcerand‑o
ulcerand‑ae
ulcerand‑o
Akk. Sg.
ulcerand‑um
ulcerand‑am
ulcerand‑um
Abl. Sg.
ulcerand‑o
ulcerand‑a
ulcerand‑o
Nom. Pl.
ulcerand‑i
ulcerand‑ae
ulcerand‑a
Gen. Pl.
ulcerand‑orum
ulcerand‑arum
ulcerand‑orum
Dat. Pl.
ulcerand‑is
ulcerand‑is
ulcerand‑is
Akk. Pl.
ulcerand‑os
ulcerand‑as
ulcerand‑a
Abl. Pl.
ulcerand‑is
ulcerand‑is
ulcerand‑is