Konjugation zu «laudāre, laudō, laudāvī, laudātum»

Konjugation zu «laudāre, laudō, laudāvī, laudātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
laud‑o
laud‑e‑m
lauda‑ba‑m
lauda‑re‑m
lauda‑b‑o
2. Pers. Sg.
lauda‑s
laud‑e‑s
lauda‑ba‑s
lauda‑re‑s
lauda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
lauda‑t
laud‑e‑t
lauda‑ba‑t
lauda‑re‑t
lauda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
lauda‑mus
laud‑e‑mus
lauda‑ba‑mus
lauda‑re‑mus
lauda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
lauda‑tis
laud‑e‑tis
lauda‑ba‑tis
lauda‑re‑tis
lauda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
lauda‑nt
laud‑e‑nt
lauda‑ba‑nt
lauda‑re‑nt
lauda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
laud‑or
laud‑e‑r
lauda‑ba‑r
lauda‑re‑r
lauda‑b‑or
2. Pers. Sg.
lauda‑ris
laud‑e‑ris, laud‑e‑re
lauda‑ba‑ris, lauda‑ba‑re
lauda‑re‑ris, lauda‑re‑re
lauda‑be‑ris, lauda‑be‑re
3. Pers. Sg.
lauda‑tur
laud‑e‑tur
lauda‑ba‑tur
lauda‑re‑tur
lauda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
lauda‑mur
laud‑e‑mur
lauda‑ba‑mur
lauda‑re‑mur
lauda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
lauda‑mini
laud‑e‑mini
lauda‑ba‑mini
lauda‑re‑mini
lauda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
lauda‑ntur
laud‑e‑ntur
lauda‑ba‑ntur
lauda‑re‑ntur
lauda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
laudav‑i
laudav‑eri‑m
laudav‑era‑m
laudav‑isse‑m
laudav‑ero, laudaro
2. Pers. Sg.
laudav‑isti
laudav‑eri‑s
laudav‑era‑s
laudav‑isse‑s
laudav‑eris
3. Pers. Sg.
laudav‑it
laudav‑eri‑t
laudav‑era‑t
laudav‑isse‑t
laudav‑erit
1. Pers. Pl.
laudav‑imus
laudav‑eri‑mus
laudav‑era‑mus
laudav‑isse‑mus
laudav‑erimus
2. Pers. Pl.
laudav‑istis
laudav‑eri‑tis
laudav‑era‑tis
laudav‑isse‑tis
laudav‑eritis
3. Pers. Pl.
laudav‑erunt, laudav‑ere
laudav‑eri‑nt
laudav‑era‑nt
laudav‑isse‑nt
laudav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
laudat‑us sum
laudat‑us sim
laudat‑us eram
laudat‑us essem
laudat‑us ero
2. Pers. Sg.
laudat‑us es
laudat‑us sis
laudat‑us eras
laudat‑us esses
laudat‑us eris
3. Pers. Sg.
laudat‑us est
laudat‑us sit
laudat‑us erat
laudat‑us esset
laudat‑us erit
1. Pers. Pl.
laudat‑i sumus
laudat‑i simus
laudat‑i eramus
laudat‑i essemus
laudat‑i erimus
2. Pers. Pl.
laudat‑i estis
laudat‑i sitis
laudat‑i eratis
laudat‑i essetis
laudat‑i eritis
3. Pers. Pl.
laudat‑i sunt
laudat‑i sint
laudat‑i erant
laudat‑i essent
laudat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
laudans laudantis
Part. Fut. Akt.
laudaturus a um
Part. Perf. Pass.
laudatus a um
Gerundium
lauda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
laudandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
lauda
lauda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
lauda‑tote
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
laudare
lauda‑ri, lauda‑rier
Infinitiv Perf.
laudav‑isse
laudat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
laudatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
laudat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudans
laudans
laudans
Gen. Sg.
laudant‑is
laudant‑is
laudant‑is
Dat. Sg.
laudant‑i
laudant‑i
laudant‑i
Akk. Sg.
laudant‑em
laudant‑em
laudans
Abl. Sg.
laudant‑e
laudant‑e
laudant‑e
Nom. Pl.
laudant‑es
laudant‑es
laudant‑ia
Gen. Pl.
laudant‑ium
laudant‑ium
laudant‑ium
Dat. Pl.
laudant‑ibus
laudant‑ibus
laudant‑ibus
Akk. Pl.
laudant‑es, laudant‑is
laudant‑es, laudant‑is
laudant‑ia
Abl. Pl.
laudant‑ibus
laudant‑ibus
laudant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudat‑us
laudat‑a
laudat‑um
Gen. Sg.
laudat‑i
laudat‑ae
laudat‑i
Dat. Sg.
laudat‑o
laudat‑ae
laudat‑o
Akk. Sg.
laudat‑um
laudat‑am
laudat‑um
Abl. Sg.
laudat‑o
laudat‑a
laudat‑o
Vok. Sg.
laudat‑e
Nom. Pl.
laudat‑i
laudat‑ae
laudat‑a
Gen. Pl.
laudat‑orum
laudat‑arum
laudat‑orum
Dat. Pl.
laudat‑is
laudat‑is
laudat‑is
Akk. Pl.
laudat‑os
laudat‑as
laudat‑a
Abl. Pl.
laudat‑is
laudat‑is
laudat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudatur‑us
laudatur‑a
laudatur‑um
Gen. Sg.
laudatur‑i
laudatur‑ae
laudatur‑i
Dat. Sg.
laudatur‑o
laudatur‑ae
laudatur‑o
Akk. Sg.
laudatur‑um
laudatur‑am
laudatur‑um
Abl. Sg.
laudatur‑o
laudatur‑a
laudatur‑o
Vok. Sg.
laudatur‑e
Nom. Pl.
laudatur‑i
laudatur‑ae
laudatur‑a
Gen. Pl.
laudatur‑orum
laudatur‑arum
laudatur‑orum
Dat. Pl.
laudatur‑is
laudatur‑is
laudatur‑is
Akk. Pl.
laudatur‑os
laudatur‑as
laudatur‑a
Abl. Pl.
laudatur‑is
laudatur‑is
laudatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudat‑ior
laudat‑ior
laudat‑ius
Gen. Sg.
laudat‑ior‑is
laudat‑ior‑is
laudat‑ior‑is
Dat. Sg.
laudat‑ior‑i
laudat‑ior‑i
laudat‑ior‑i
Akk. Sg.
laudat‑ior‑em
laudat‑ior‑em
laudat‑ius
Abl. Sg.
laudat‑ior‑e
laudat‑ior‑e
laudat‑ior‑e
Nom. Pl.
laudat‑ior‑es
laudat‑ior‑es
laudat‑ior‑a
Gen. Pl.
laudat‑ior‑um
laudat‑ior‑um
laudat‑ior‑um
Dat. Pl.
laudat‑ior‑ibus
laudat‑ior‑ibus
laudat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
laudat‑ior‑es
laudat‑ior‑es
laudat‑ior‑a
Abl. Pl.
laudat‑ior‑ibus
laudat‑ior‑ibus
laudat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudat‑issim‑us
laudat‑issim‑a
laudat‑issim‑um
Gen. Sg.
laudat‑issim‑i
laudat‑issim‑ae
laudat‑issim‑i
Dat. Sg.
laudat‑issim‑o
laudat‑issim‑ae
laudat‑issim‑o
Akk. Sg.
laudat‑issim‑um
laudat‑issim‑am
laudat‑issim‑um
Abl. Sg.
laudat‑issim‑o
laudat‑issim‑a
laudat‑issim‑o
Nom. Pl.
laudat‑issim‑i
laudat‑issim‑ae
laudat‑issim‑a
Gen. Pl.
laudat‑issim‑orum
laudat‑issim‑arum
laudat‑issim‑orum
Dat. Pl.
laudat‑issim‑is
laudat‑issim‑is
laudat‑issim‑is
Akk. Pl.
laudat‑issim‑os
laudat‑issim‑as
laudat‑issim‑a
Abl. Pl.
laudat‑issim‑is
laudat‑issim‑is
laudat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
lauda‑ndi
Dat.
lauda‑ndo
Akk.
lauda‑ndum
Abl.
lauda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laudand‑us
laudand‑a
laudand‑um
Gen. Sg.
laudand‑i
laudand‑ae
laudand‑i
Dat. Sg.
laudand‑o
laudand‑ae
laudand‑o
Akk. Sg.
laudand‑um
laudand‑am
laudand‑um
Abl. Sg.
laudand‑o
laudand‑a
laudand‑o
Vok. Sg.
laudand‑e
Nom. Pl.
laudand‑i
laudand‑ae
laudand‑a
Gen. Pl.
laudand‑orum
laudand‑arum
laudand‑orum
Dat. Pl.
laudand‑is
laudand‑is
laudand‑is
Akk. Pl.
laudand‑os
laudand‑as
laudand‑a
Abl. Pl.
laudand‑is
laudand‑is
laudand‑is