Konjugation zu «pōtāre, pōtō, pōtāvī, pōtātum»

Konjugation zu «pōtāre, pōtō, pōtāvī, pōtātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pot‑o
pot‑e‑m
pota‑ba‑m
pota‑re‑m
pota‑b‑o
2. Pers. Sg.
pota‑s
pot‑e‑s
pota‑ba‑s
pota‑re‑s
pota‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pota‑t
pot‑e‑t
pota‑ba‑t
pota‑re‑t
pota‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pota‑mus
pot‑e‑mus
pota‑ba‑mus
pota‑re‑mus
pota‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pota‑tis
pot‑e‑tis
pota‑ba‑tis
pota‑re‑tis
pota‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pota‑nt
pot‑e‑nt
pota‑ba‑nt
pota‑re‑nt
pota‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pot‑or
pot‑e‑r
pota‑ba‑r
pota‑re‑r
pota‑b‑or
2. Pers. Sg.
pota‑ris
pot‑e‑ris, pot‑e‑re
pota‑ba‑ris, pota‑ba‑re
pota‑re‑ris, pota‑re‑re
pota‑be‑ris, pota‑be‑re
3. Pers. Sg.
pota‑tur
pot‑e‑tur
pota‑ba‑tur
pota‑re‑tur
pota‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pota‑mur
pot‑e‑mur
pota‑ba‑mur
pota‑re‑mur
pota‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pota‑mini
pot‑e‑mini
pota‑ba‑mini
pota‑re‑mini
pota‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pota‑ntur
pot‑e‑ntur
pota‑ba‑ntur
pota‑re‑ntur
pota‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
potav‑i
potav‑eri‑m
potav‑era‑m
potav‑isse‑m
potav‑ero
2. Pers. Sg.
potav‑isti
potav‑eri‑s
potav‑era‑s
potav‑isse‑s
potav‑eris
3. Pers. Sg.
potav‑it
potav‑eri‑t
potav‑era‑t
potav‑isse‑t
potav‑erit
1. Pers. Pl.
potav‑imus
potav‑eri‑mus
potav‑era‑mus
potav‑isse‑mus
potav‑erimus
2. Pers. Pl.
potav‑istis
potav‑eri‑tis
potav‑era‑tis
potav‑isse‑tis
potav‑eritis
3. Pers. Pl.
potav‑erunt, potav‑ere
potav‑eri‑nt
potav‑era‑nt
potav‑isse‑nt
potav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
potat‑us sum
potat‑us sim
potat‑us eram
potat‑us essem
potat‑us ero
2. Pers. Sg.
potat‑us es
potat‑us sis
potat‑us eras
potat‑us esses
potat‑us eris
3. Pers. Sg.
potat‑us est
potat‑us sit
potat‑us erat
potat‑us esset
potat‑us erit
1. Pers. Pl.
potat‑i sumus
potat‑i simus
potat‑i eramus
potat‑i essemus
potat‑i erimus
2. Pers. Pl.
potat‑i estis
potat‑i sitis
potat‑i eratis
potat‑i essetis
potat‑i eritis
3. Pers. Pl.
potat‑i sunt
potat‑i sint
potat‑i erant
potat‑i essent
potat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
potans potantis
Part. Fut. Akt.
potaturus a um
Part. Perf. Pass.
potatus a um
Gerundium
pota‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
potandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pota
pota‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
potare
pota‑ri, pota‑rier
Infinitiv Perf.
potav‑isse
potat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
potatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, poturum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
potat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potans
potans
potans
Gen. Sg.
potant‑is
potant‑is
potant‑is
Dat. Sg.
potant‑i
potant‑i
potant‑i
Akk. Sg.
potant‑em
potant‑em
potans
Abl. Sg.
potant‑e
potant‑e
potant‑e
Nom. Pl.
potant‑es
potant‑es
potant‑ia
Gen. Pl.
potant‑ium
potant‑ium
potant‑ium
Dat. Pl.
potant‑ibus
potant‑ibus
potant‑ibus
Akk. Pl.
potant‑es, potant‑is
potant‑es, potant‑is
potant‑ia
Abl. Pl.
potant‑ibus
potant‑ibus
potant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potat‑us, potus
potat‑a
potat‑um
Gen. Sg.
potat‑i
potat‑ae
potat‑i
Dat. Sg.
potat‑o
potat‑ae
potat‑o
Akk. Sg.
potat‑um
potat‑am
potat‑um
Abl. Sg.
potat‑o
potat‑a
potat‑o
Nom. Pl.
potat‑i
potat‑ae
potat‑a
Gen. Pl.
potat‑orum
potat‑arum
potat‑orum
Dat. Pl.
potat‑is
potat‑is
potat‑is
Akk. Pl.
potat‑os
potat‑as
potat‑a
Abl. Pl.
potat‑is
potat‑is
potat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potatur‑us, poturus
potatur‑a, potura
potatur‑um, poturum
Gen. Sg.
potatur‑i, poturi
potatur‑ae, poturae
potatur‑i, potum
Dat. Sg.
potatur‑o, poturo
potatur‑ae, poturae
potatur‑o, poturo
Akk. Sg.
potatur‑um, poturum
potatur‑am, poturam
potatur‑um, poturum
Abl. Sg.
potatur‑o, poturo
potatur‑a, potura
potatur‑o, poturo
Nom. Pl.
potatur‑i, poturi
potatur‑ae, poturae
potatur‑a, potura
Gen. Pl.
potatur‑orum, poturorum
potatur‑arum, poturarum
potatur‑orum, poturorum
Dat. Pl.
potatur‑is, poturis
potatur‑is, poturis
potatur‑is, poturis
Akk. Pl.
potatur‑os, poturos
potatur‑as, poturas
potatur‑a, potura
Abl. Pl.
potatur‑is, poturis
potatur‑is, poturis
potatur‑is, poturis

Gerundium

Gen.
pota‑ndi
Dat.
pota‑ndo
Akk.
pota‑ndum
Abl.
pota‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potand‑us
potand‑a
potand‑um
Gen. Sg.
potand‑i
potand‑ae
potand‑i
Dat. Sg.
potand‑o
potand‑ae
potand‑o
Akk. Sg.
potand‑um
potand‑am
potand‑um
Abl. Sg.
potand‑o
potand‑a
potand‑o
Nom. Pl.
potand‑i
potand‑ae
potand‑a
Gen. Pl.
potand‑orum
potand‑arum
potand‑orum
Dat. Pl.
potand‑is
potand‑is
potand‑is
Akk. Pl.
potand‑os
potand‑as
potand‑a
Abl. Pl.
potand‑is
potand‑is
potand‑is