Konjugation zu «perficere, perficiō, perfēcī, perfectum»

Konjugation zu «perficere, perficiō, perfēcī, perfectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perfici‑o
perfici‑a‑m
perfici‑eba‑m
perfice‑re‑m
perfici‑a‑m
2. Pers. Sg.
perfici‑s
perfici‑a‑s
perfici‑eba‑s
perfice‑re‑s
perfici‑e‑s
3. Pers. Sg.
perfici‑t
perfici‑a‑t
perfici‑eba‑t
perfice‑re‑t
perfici‑e‑t
1. Pers. Pl.
perfici‑mus
perfici‑a‑mus
perfici‑eba‑mus
perfice‑re‑mus
perfici‑e‑mus
2. Pers. Pl.
perfici‑tis
perfici‑a‑tis
perfici‑eba‑tis
perfice‑re‑tis
perfici‑e‑tis
3. Pers. Pl.
perfici‑u‑nt
perfici‑a‑nt
perfici‑eba‑nt
perfice‑re‑nt
perfici‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
perfici‑or
perfici‑a‑r
perfici‑eba‑r
perfice‑re‑r
perfici‑a‑r
2. Pers. Sg.
perfice‑ris
perfici‑a‑ris, perfici‑a‑re
perfici‑eba‑ris, perfici‑eba‑re
perfice‑re‑ris, perfice‑re‑re
perfici‑e‑ris, perfici‑e‑re
3. Pers. Sg.
perfici‑tur
perfici‑a‑tur
perfici‑eba‑tur
perfice‑re‑tur
perfici‑e‑tur
1. Pers. Pl.
perfici‑mur
perfici‑a‑mur
perfici‑eba‑mur
perfice‑re‑mur
perfici‑e‑mur
2. Pers. Pl.
perfici‑mini
perfici‑a‑mini
perfici‑eba‑mini
perfice‑re‑mini
perfici‑e‑mini
3. Pers. Pl.
perfici‑u‑ntur
perfici‑a‑ntur
perfici‑eba‑ntur
perfice‑re‑ntur
perfici‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perfec‑i
perfec‑eri‑m
perfec‑era‑m
perfec‑isse‑m
perfec‑ero
2. Pers. Sg.
perfec‑isti
perfec‑eri‑s
perfec‑era‑s
perfec‑isse‑s
perfec‑eris
3. Pers. Sg.
perfec‑it
perfec‑eri‑t
perfec‑era‑t
perfec‑isse‑t
perfec‑erit
1. Pers. Pl.
perfec‑imus
perfec‑eri‑mus
perfec‑era‑mus
perfec‑isse‑mus
perfec‑erimus
2. Pers. Pl.
perfec‑istis
perfec‑eri‑tis
perfec‑era‑tis
perfec‑isse‑tis
perfec‑eritis
3. Pers. Pl.
perfec‑erunt, perfec‑ere
perfec‑eri‑nt
perfec‑era‑nt
perfec‑isse‑nt
perfec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
perfect‑us sum
perfect‑us sim
perfect‑us eram
perfect‑us essem
perfect‑us ero
2. Pers. Sg.
perfect‑us es
perfect‑us sis
perfect‑us eras
perfect‑us esses
perfect‑us eris
3. Pers. Sg.
perfect‑us est
perfect‑us sit
perfect‑us erat
perfect‑us esset
perfect‑us erit
1. Pers. Pl.
perfect‑i sumus
perfect‑i simus
perfect‑i eramus
perfect‑i essemus
perfect‑i erimus
2. Pers. Pl.
perfect‑i estis
perfect‑i sitis
perfect‑i eratis
perfect‑i essetis
perfect‑i eritis
3. Pers. Pl.
perfect‑i sunt
perfect‑i sint
perfect‑i erant
perfect‑i essent
perfect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
perficiens perficientis
Part. Fut. Akt.
perfecturus a um
Part. Perf. Pass.
perfectus a um
Gerundium
perfici‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perficiendus a um, perficiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
perfice
perfici‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
perficere
perfic‑i, perfic‑ier
Infinitiv Perf.
perfec‑isse
perfect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
perfectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
perfect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfic‑i‑ens
perfic‑i‑ens
perfic‑i‑ens
Gen. Sg.
perfic‑i‑ent‑is
perfic‑i‑ent‑is
perfic‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
perfic‑i‑ent‑i
perfic‑i‑ent‑i
perfic‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
perfic‑i‑ent‑em
perfic‑i‑ent‑em
perfic‑i‑ens
Abl. Sg.
perfic‑i‑ent‑e
perfic‑i‑ent‑e
perfic‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
perfic‑i‑ent‑es
perfic‑i‑ent‑es
perfic‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
perfic‑i‑ent‑ium
perfic‑i‑ent‑ium
perfic‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
perfic‑i‑ent‑ibus
perfic‑i‑ent‑ibus
perfic‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
perfic‑i‑ent‑es, perfic‑i‑ent‑is
perfic‑i‑ent‑es, perfic‑i‑ent‑is
perfic‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
perfic‑i‑ent‑ibus
perfic‑i‑ent‑ibus
perfic‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfect‑us
perfect‑a
perfect‑um
Gen. Sg.
perfect‑i
perfect‑ae
perfect‑i
Dat. Sg.
perfect‑o
perfect‑ae
perfect‑o
Akk. Sg.
perfect‑um
perfect‑am
perfect‑um
Abl. Sg.
perfect‑o
perfect‑a
perfect‑o
Nom. Pl.
perfect‑i
perfect‑ae
perfect‑a
Gen. Pl.
perfect‑orum
perfect‑arum
perfect‑orum
Dat. Pl.
perfect‑is
perfect‑is
perfect‑is
Akk. Pl.
perfect‑os
perfect‑as
perfect‑a
Abl. Pl.
perfect‑is
perfect‑is
perfect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfectur‑us
perfectur‑a
perfectur‑um
Gen. Sg.
perfectur‑i
perfectur‑ae
perfectur‑i
Dat. Sg.
perfectur‑o
perfectur‑ae
perfectur‑o
Akk. Sg.
perfectur‑um
perfectur‑am
perfectur‑um
Abl. Sg.
perfectur‑o
perfectur‑a
perfectur‑o
Nom. Pl.
perfectur‑i
perfectur‑ae
perfectur‑a
Gen. Pl.
perfectur‑orum
perfectur‑arum
perfectur‑orum
Dat. Pl.
perfectur‑is
perfectur‑is
perfectur‑is
Akk. Pl.
perfectur‑os
perfectur‑as
perfectur‑a
Abl. Pl.
perfectur‑is
perfectur‑is
perfectur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfect‑ior
perfect‑ior
perfect‑ius
Gen. Sg.
perfect‑ior‑is
perfect‑ior‑is
perfect‑ior‑is
Dat. Sg.
perfect‑ior‑i
perfect‑ior‑i
perfect‑ior‑i
Akk. Sg.
perfect‑ior‑em
perfect‑ior‑em
perfect‑ius
Abl. Sg.
perfect‑ior‑e
perfect‑ior‑e
perfect‑ior‑e
Nom. Pl.
perfect‑ior‑es
perfect‑ior‑es
perfect‑ior‑a
Gen. Pl.
perfect‑ior‑um
perfect‑ior‑um
perfect‑ior‑um
Dat. Pl.
perfect‑ior‑ibus
perfect‑ior‑ibus
perfect‑ior‑ibus
Akk. Pl.
perfect‑ior‑es
perfect‑ior‑es
perfect‑ior‑a
Abl. Pl.
perfect‑ior‑ibus
perfect‑ior‑ibus
perfect‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfect‑issim‑us
perfect‑issim‑a
perfect‑issim‑um
Gen. Sg.
perfect‑issim‑i
perfect‑issim‑ae
perfect‑issim‑i
Dat. Sg.
perfect‑issim‑o
perfect‑issim‑ae
perfect‑issim‑o
Akk. Sg.
perfect‑issim‑um
perfect‑issim‑am
perfect‑issim‑um
Abl. Sg.
perfect‑issim‑o
perfect‑issim‑a
perfect‑issim‑o
Nom. Pl.
perfect‑issim‑i
perfect‑issim‑ae
perfect‑issim‑a
Gen. Pl.
perfect‑issim‑orum
perfect‑issim‑arum
perfect‑issim‑orum
Dat. Pl.
perfect‑issim‑is
perfect‑issim‑is
perfect‑issim‑is
Akk. Pl.
perfect‑issim‑os
perfect‑issim‑as
perfect‑issim‑a
Abl. Pl.
perfect‑issim‑is
perfect‑issim‑is
perfect‑issim‑is

Gerundium

Gen.
perfici‑e‑ndi
Dat.
perfici‑e‑ndo
Akk.
perfici‑e‑ndum
Abl.
perfici‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perfici‑end‑us, perficiund‑us
perfici‑end‑a, perficiund‑a
perfici‑end‑um, perficiund‑um
Gen. Sg.
perfici‑end‑i, perficiund‑i
perfici‑end‑ae, perficiund‑ae
perfici‑end‑i, perficiund‑i
Dat. Sg.
perfici‑end‑o, perficiund‑o
perfici‑end‑ae, perficiund‑ae
perfici‑end‑o, perficiund‑o
Akk. Sg.
perfici‑end‑um, perficiund‑um
perfici‑end‑am, perficiund‑am
perfici‑end‑um, perficiund‑um
Abl. Sg.
perfici‑end‑o, perficiund‑o
perfici‑end‑a, perficiund‑a
perfici‑end‑o, perficiund‑o
Nom. Pl.
perfici‑end‑i, perficiund‑i
perfici‑end‑ae, perficiund‑ae
perfici‑end‑a, perficiund‑a
Gen. Pl.
perfici‑end‑orum, perficiund‑orum
perfici‑end‑arum, perficiund‑arum
perfici‑end‑orum, perficiund‑orum
Dat. Pl.
perfici‑end‑is, perficiund‑is
perfici‑end‑is, perficiund‑is
perfici‑end‑is, perficiund‑is
Akk. Pl.
perfici‑end‑os, perficiund‑os
perfici‑end‑as, perficiund‑as
perfici‑end‑a, perficiund‑a
Abl. Pl.
perfici‑end‑is, perficiund‑is
perfici‑end‑is, perficiund‑is
perfici‑end‑is, perficiund‑is