Konjugation zu «petere, petō, petīvī/petiī, petītum»

Konjugation zu «petere, petō, petīvī/petiī, petītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pet‑o
pet‑a‑m
pet‑eba‑m
pete‑re‑m
pet‑a‑m
2. Pers. Sg.
pet‑i‑s
pet‑a‑s
pet‑eba‑s
pete‑re‑s
pet‑e‑s
3. Pers. Sg.
pet‑i‑t
pet‑a‑t
pet‑eba‑t
pete‑re‑t
pet‑e‑t
1. Pers. Pl.
pet‑i‑mus
pet‑a‑mus
pet‑eba‑mus
pete‑re‑mus
pet‑e‑mus
2. Pers. Pl.
pet‑i‑tis
pet‑a‑tis
pet‑eba‑tis
pete‑re‑tis
pet‑e‑tis
3. Pers. Pl.
pet‑u‑nt
pet‑a‑nt
pet‑eba‑nt
pete‑re‑nt
pet‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pet‑or
pet‑a‑r
pet‑eba‑r
pete‑re‑r
pet‑a‑r
2. Pers. Sg.
pet‑e‑ris
pet‑a‑ris, pet‑a‑re
pet‑eba‑ris, pet‑eba‑re
pete‑re‑ris, pete‑re‑re
pet‑e‑ris, pet‑e‑re
3. Pers. Sg.
pet‑i‑tur
pet‑a‑tur
pet‑eba‑tur
pete‑re‑tur
pet‑e‑tur
1. Pers. Pl.
pet‑i‑mur
pet‑a‑mur
pet‑eba‑mur
pete‑re‑mur
pet‑e‑mur
2. Pers. Pl.
pet‑i‑mini
pet‑a‑mini
pet‑eba‑mini
pete‑re‑mini
pet‑e‑mini
3. Pers. Pl.
pet‑u‑ntur
pet‑a‑ntur
pet‑eba‑ntur
pete‑re‑ntur
pet‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
petiv‑i, peti‑i, peti
petiv‑eri‑m, peti‑eri‑m
petiv‑era‑m, peti‑era‑m
petiv‑isse‑m, peti‑isse‑m
petiv‑ero, peti‑ero
2. Pers. Sg.
petiv‑isti, peti‑isti
petiv‑eri‑s, peti‑eri‑s
petiv‑era‑s, peti‑era‑s
petiv‑isse‑s, peti‑isse‑s
petiv‑eris, peti‑eris
3. Pers. Sg.
petiv‑it, peti‑it
petiv‑eri‑t, peti‑eri‑t
petiv‑era‑t, peti‑era‑t
petiv‑isse‑t, peti‑isse‑t
petiv‑erit, peti‑erit
1. Pers. Pl.
petiv‑imus, peti‑imus
petiv‑eri‑mus, peti‑eri‑mus
petiv‑era‑mus, peti‑era‑mus
petiv‑isse‑mus, peti‑isse‑mus
petiv‑erimus, peti‑erimus
2. Pers. Pl.
petiv‑istis, peti‑istis
petiv‑eri‑tis, peti‑eri‑tis
petiv‑era‑tis, peti‑era‑tis
petiv‑isse‑tis, peti‑isse‑tis
petiv‑eritis, peti‑eritis
3. Pers. Pl.
petiv‑erunt, petiv‑ere, peti‑ere
petiv‑eri‑nt, peti‑eri‑nt
petiv‑era‑nt, peti‑era‑nt
petiv‑isse‑nt, peti‑isse‑nt
petiv‑erint, peti‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
petit‑us sum
petit‑us sim
petit‑us eram
petit‑us essem
petit‑us ero
2. Pers. Sg.
petit‑us es
petit‑us sis
petit‑us eras
petit‑us esses
petit‑us eris
3. Pers. Sg.
petit‑us est
petit‑us sit
petit‑us erat
petit‑us esset
petit‑us erit
1. Pers. Pl.
petit‑i sumus
petit‑i simus
petit‑i eramus
petit‑i essemus
petit‑i erimus
2. Pers. Pl.
petit‑i estis
petit‑i sitis
petit‑i eratis
petit‑i essetis
petit‑i eritis
3. Pers. Pl.
petit‑i sunt
petit‑i sint
petit‑i erant
petit‑i essent
petit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
petens petentis
Part. Fut. Akt.
petiturus a um
Part. Perf. Pass.
petitus a um
Gerundium
pete‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
petendus a um, petundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pete
pet‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
pet‑i‑to
pet‑i‑tote
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
petere
pet‑i, pet‑ier
Infinitiv Perf.
petiv‑isse, peti‑isse
petit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
petitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
petit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
petens
petens
petens
Gen. Sg.
petent‑is
petent‑is
petent‑is
Dat. Sg.
petent‑i
petent‑i
petent‑i
Akk. Sg.
petent‑em
petent‑em
petens
Abl. Sg.
petent‑e
petent‑e
petent‑e
Nom. Pl.
petent‑es
petent‑es
petent‑ia
Gen. Pl.
petent‑ium
petent‑ium
petent‑ium
Dat. Pl.
petent‑ibus
petent‑ibus
petent‑ibus
Akk. Pl.
petent‑es, petent‑is
petent‑es, petent‑is
petent‑ia
Abl. Pl.
petent‑ibus
petent‑ibus
petent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
petit‑us
petit‑a
petit‑um
Gen. Sg.
petit‑i
petit‑ae
petit‑i
Dat. Sg.
petit‑o
petit‑ae
petit‑o
Akk. Sg.
petit‑um
petit‑am
petit‑um
Abl. Sg.
petit‑o
petit‑a
petit‑o
Nom. Pl.
petit‑i
petit‑ae
petit‑a
Gen. Pl.
petit‑orum
petit‑arum
petit‑orum
Dat. Pl.
petit‑is
petit‑is
petit‑is
Akk. Pl.
petit‑os
petit‑as
petit‑a
Abl. Pl.
petit‑is
petit‑is
petit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
petitur‑us
petitur‑a
petitur‑um
Gen. Sg.
petitur‑i
petitur‑ae
petitur‑i
Dat. Sg.
petitur‑o
petitur‑ae
petitur‑o
Akk. Sg.
petitur‑um
petitur‑am
petitur‑um
Abl. Sg.
petitur‑o
petitur‑a
petitur‑o
Nom. Pl.
petitur‑i
petitur‑ae
petitur‑a
Gen. Pl.
petitur‑orum
petitur‑arum
petitur‑orum
Dat. Pl.
petitur‑is
petitur‑is
petitur‑is
Akk. Pl.
petitur‑os
petitur‑as
petitur‑a
Abl. Pl.
petitur‑is
petitur‑is
petitur‑is

Gerundium

Gen.
pete‑ndi
Dat.
pete‑ndo
Akk.
pete‑ndum
Abl.
pete‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
petend‑us, petund‑us
petend‑a, petund‑a
petend‑um, petund‑um
Gen. Sg.
petend‑i, petund‑i
petend‑ae, petund‑ae
petend‑i, petund‑i
Dat. Sg.
petend‑o, petund‑o
petend‑ae, petund‑ae
petend‑o, petund‑o
Akk. Sg.
petend‑um, petund‑um
petend‑am, petund‑am
petend‑um, petund‑um
Abl. Sg.
petend‑o, petund‑o
petend‑a, petund‑a
petend‑o, petund‑o
Nom. Pl.
petend‑i, petund‑i
petend‑ae, petund‑ae
petend‑a, petund‑a
Gen. Pl.
petend‑orum, petund‑orum
petend‑arum, petund‑arum
petend‑orum, petund‑orum
Dat. Pl.
petend‑is, petund‑is
petend‑is, petund‑is
petend‑is, petund‑is
Akk. Pl.
petend‑os, petund‑os
petend‑as, petund‑as
petend‑a, petund‑a
Abl. Pl.
petend‑is, petund‑is
petend‑is, petund‑is
petend‑is, petund‑is