Konjugation zu «lutāre, lutō, lutāvī, lutātum»

Konjugation zu «lutāre, lutō, lutāvī, lutātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lut‑o
lut‑e‑m
luta‑ba‑m
luta‑re‑m
luta‑b‑o
2. Pers. Sg.
luta‑s
lut‑e‑s
luta‑ba‑s
luta‑re‑s
luta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
luta‑t
lut‑e‑t
luta‑ba‑t
luta‑re‑t
luta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
luta‑mus
lut‑e‑mus
luta‑ba‑mus
luta‑re‑mus
luta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
luta‑tis
lut‑e‑tis
luta‑ba‑tis
luta‑re‑tis
luta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
luta‑nt
lut‑e‑nt
luta‑ba‑nt
luta‑re‑nt
luta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lut‑or
lut‑e‑r
luta‑ba‑r
luta‑re‑r
luta‑b‑or
2. Pers. Sg.
luta‑ris
lut‑e‑ris, lut‑e‑re
luta‑ba‑ris, luta‑ba‑re
luta‑re‑ris, luta‑re‑re
luta‑be‑ris, luta‑be‑re
3. Pers. Sg.
luta‑tur
lut‑e‑tur
luta‑ba‑tur
luta‑re‑tur
luta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
luta‑mur
lut‑e‑mur
luta‑ba‑mur
luta‑re‑mur
luta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
luta‑mini
lut‑e‑mini
luta‑ba‑mini
luta‑re‑mini
luta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
luta‑ntur
lut‑e‑ntur
luta‑ba‑ntur
luta‑re‑ntur
luta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lutav‑i
lutav‑eri‑m
lutav‑era‑m
lutav‑isse‑m
lutav‑ero
2. Pers. Sg.
lutav‑isti
lutav‑eri‑s
lutav‑era‑s
lutav‑isse‑s
lutav‑eris
3. Pers. Sg.
lutav‑it
lutav‑eri‑t
lutav‑era‑t
lutav‑isse‑t
lutav‑erit
1. Pers. Pl.
lutav‑imus
lutav‑eri‑mus
lutav‑era‑mus
lutav‑isse‑mus
lutav‑erimus
2. Pers. Pl.
lutav‑istis
lutav‑eri‑tis
lutav‑era‑tis
lutav‑isse‑tis
lutav‑eritis
3. Pers. Pl.
lutav‑erunt, lutav‑ere
lutav‑eri‑nt
lutav‑era‑nt
lutav‑isse‑nt
lutav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lutat‑us sum
lutat‑us sim
lutat‑us eram
lutat‑us essem
lutat‑us ero
2. Pers. Sg.
lutat‑us es
lutat‑us sis
lutat‑us eras
lutat‑us esses
lutat‑us eris
3. Pers. Sg.
lutat‑us est
lutat‑us sit
lutat‑us erat
lutat‑us esset
lutat‑us erit
1. Pers. Pl.
lutat‑i sumus
lutat‑i simus
lutat‑i eramus
lutat‑i essemus
lutat‑i erimus
2. Pers. Pl.
lutat‑i estis
lutat‑i sitis
lutat‑i eratis
lutat‑i essetis
lutat‑i eritis
3. Pers. Pl.
lutat‑i sunt
lutat‑i sint
lutat‑i erant
lutat‑i essent
lutat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
lutans lutantis
Part. Fut. Akt.
lutaturus a um
Part. Perf. Pass.
lutatus a um
Gerundium
luta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
lutandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
luta
luta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
lutare
luta‑ri, luta‑rier
Infinitiv Perf.
lutav‑isse
lutat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
lutatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
lutat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lutans
lutans
lutans
Gen. Sg.
lutant‑is
lutant‑is
lutant‑is
Dat. Sg.
lutant‑i
lutant‑i
lutant‑i
Akk. Sg.
lutant‑em
lutant‑em
lutans
Abl. Sg.
lutant‑e
lutant‑e
lutant‑e
Nom. Pl.
lutant‑es
lutant‑es
lutant‑ia
Gen. Pl.
lutant‑ium
lutant‑ium
lutant‑ium
Dat. Pl.
lutant‑ibus
lutant‑ibus
lutant‑ibus
Akk. Pl.
lutant‑es, lutant‑is
lutant‑es, lutant‑is
lutant‑ia
Abl. Pl.
lutant‑ibus
lutant‑ibus
lutant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lutat‑us
lutat‑a
lutat‑um
Gen. Sg.
lutat‑i
lutat‑ae
lutat‑i
Dat. Sg.
lutat‑o
lutat‑ae
lutat‑o
Akk. Sg.
lutat‑um
lutat‑am
lutat‑um
Abl. Sg.
lutat‑o
lutat‑a
lutat‑o
Nom. Pl.
lutat‑i
lutat‑ae
lutat‑a
Gen. Pl.
lutat‑orum
lutat‑arum
lutat‑orum
Dat. Pl.
lutat‑is
lutat‑is
lutat‑is
Akk. Pl.
lutat‑os
lutat‑as
lutat‑a
Abl. Pl.
lutat‑is
lutat‑is
lutat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lutatur‑us
lutatur‑a
lutatur‑um
Gen. Sg.
lutatur‑i
lutatur‑ae
lutatur‑i
Dat. Sg.
lutatur‑o
lutatur‑ae
lutatur‑o
Akk. Sg.
lutatur‑um
lutatur‑am
lutatur‑um
Abl. Sg.
lutatur‑o
lutatur‑a
lutatur‑o
Nom. Pl.
lutatur‑i
lutatur‑ae
lutatur‑a
Gen. Pl.
lutatur‑orum
lutatur‑arum
lutatur‑orum
Dat. Pl.
lutatur‑is
lutatur‑is
lutatur‑is
Akk. Pl.
lutatur‑os
lutatur‑as
lutatur‑a
Abl. Pl.
lutatur‑is
lutatur‑is
lutatur‑is

Gerundium

Gen.
luta‑ndi
Dat.
luta‑ndo
Akk.
luta‑ndum
Abl.
luta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lutand‑us
lutand‑a
lutand‑um
Gen. Sg.
lutand‑i
lutand‑ae
lutand‑i
Dat. Sg.
lutand‑o
lutand‑ae
lutand‑o
Akk. Sg.
lutand‑um
lutand‑am
lutand‑um
Abl. Sg.
lutand‑o
lutand‑a
lutand‑o
Nom. Pl.
lutand‑i
lutand‑ae
lutand‑a
Gen. Pl.
lutand‑orum
lutand‑arum
lutand‑orum
Dat. Pl.
lutand‑is
lutand‑is
lutand‑is
Akk. Pl.
lutand‑os
lutand‑as
lutand‑a
Abl. Pl.
lutand‑is
lutand‑is
lutand‑is