Konjugation zu «certāre, certō, certāvī, certātum»

Konjugation zu «certāre, certō, certāvī, certātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cert‑o
cert‑e‑m
certa‑ba‑m
certa‑re‑m
certa‑b‑o
2. Pers. Sg.
certa‑s
cert‑e‑s
certa‑ba‑s
certa‑re‑s
certa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
certa‑t
cert‑e‑t
certa‑ba‑t
certa‑re‑t
certa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
certa‑mus
cert‑e‑mus
certa‑ba‑mus
certa‑re‑mus
certa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
certa‑tis
cert‑e‑tis
certa‑ba‑tis
certa‑re‑tis
certa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
certa‑nt
cert‑e‑nt
certa‑ba‑nt
certa‑re‑nt
certa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cert‑or
cert‑e‑r
certa‑ba‑r
certa‑re‑r
certa‑b‑or
2. Pers. Sg.
certa‑ris
cert‑e‑ris, cert‑e‑re
certa‑ba‑ris, certa‑ba‑re
certa‑re‑ris, certa‑re‑re
certa‑be‑ris, certa‑be‑re
3. Pers. Sg.
certa‑tur
cert‑e‑tur
certa‑ba‑tur
certa‑re‑tur
certa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
certa‑mur
cert‑e‑mur
certa‑ba‑mur
certa‑re‑mur
certa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
certa‑mini
cert‑e‑mini
certa‑ba‑mini
certa‑re‑mini
certa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
certa‑ntur
cert‑e‑ntur
certa‑ba‑ntur
certa‑re‑ntur
certa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
certav‑i
certav‑eri‑m
certav‑era‑m
certav‑isse‑m
certav‑ero
2. Pers. Sg.
certav‑isti
certav‑eri‑s
certav‑era‑s
certav‑isse‑s
certav‑eris
3. Pers. Sg.
certav‑it
certav‑eri‑t
certav‑era‑t
certav‑isse‑t
certav‑erit
1. Pers. Pl.
certav‑imus
certav‑eri‑mus
certav‑era‑mus
certav‑isse‑mus
certav‑erimus
2. Pers. Pl.
certav‑istis
certav‑eri‑tis
certav‑era‑tis
certav‑isse‑tis
certav‑eritis
3. Pers. Pl.
certav‑erunt, certav‑ere
certav‑eri‑nt
certav‑era‑nt
certav‑isse‑nt
certav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
certat‑us sum
certat‑us sim
certat‑us eram
certat‑us essem
certat‑us ero
2. Pers. Sg.
certat‑us es
certat‑us sis
certat‑us eras
certat‑us esses
certat‑us eris
3. Pers. Sg.
certat‑us est
certat‑us sit
certat‑us erat
certat‑us esset
certat‑us erit
1. Pers. Pl.
certat‑i sumus
certat‑i simus
certat‑i eramus
certat‑i essemus
certat‑i erimus
2. Pers. Pl.
certat‑i estis
certat‑i sitis
certat‑i eratis
certat‑i essetis
certat‑i eritis
3. Pers. Pl.
certat‑i sunt
certat‑i sint
certat‑i erant
certat‑i essent
certat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
certans certantis
Part. Fut. Akt.
certaturus a um
Part. Perf. Pass.
certatus a um
Gerundium
certa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
certandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
certa
certa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
certare
certa‑ri, certa‑rier
Infinitiv Perf.
certav‑isse
certat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
certatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
certat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
certans
certans
certans
Gen. Sg.
certant‑is
certant‑is
certant‑is
Dat. Sg.
certant‑i
certant‑i
certant‑i
Akk. Sg.
certant‑em
certant‑em
certans
Abl. Sg.
certant‑e
certant‑e
certant‑e
Nom. Pl.
certant‑es
certant‑es
certant‑ia
Gen. Pl.
certant‑ium
certant‑ium
certant‑ium
Dat. Pl.
certant‑ibus
certant‑ibus
certant‑ibus
Akk. Pl.
certant‑es, certant‑is
certant‑es, certant‑is
certant‑ia
Abl. Pl.
certant‑ibus
certant‑ibus
certant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
certat‑us
certat‑a
certat‑um
Gen. Sg.
certat‑i
certat‑ae
certat‑i
Dat. Sg.
certat‑o
certat‑ae
certat‑o
Akk. Sg.
certat‑um
certat‑am
certat‑um
Abl. Sg.
certat‑o
certat‑a
certat‑o
Nom. Pl.
certat‑i
certat‑ae
certat‑a
Gen. Pl.
certat‑orum
certat‑arum
certat‑orum
Dat. Pl.
certat‑is
certat‑is
certat‑is
Akk. Pl.
certat‑os
certat‑as
certat‑a
Abl. Pl.
certat‑is
certat‑is
certat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
certatur‑us
certatur‑a
certatur‑um
Gen. Sg.
certatur‑i
certatur‑ae
certatur‑i
Dat. Sg.
certatur‑o
certatur‑ae
certatur‑o
Akk. Sg.
certatur‑um
certatur‑am
certatur‑um
Abl. Sg.
certatur‑o
certatur‑a
certatur‑o
Nom. Pl.
certatur‑i
certatur‑ae
certatur‑a
Gen. Pl.
certatur‑orum
certatur‑arum
certatur‑orum
Dat. Pl.
certatur‑is
certatur‑is
certatur‑is
Akk. Pl.
certatur‑os
certatur‑as
certatur‑a
Abl. Pl.
certatur‑is
certatur‑is
certatur‑is

Gerundium

Gen.
certa‑ndi
Dat.
certa‑ndo
Akk.
certa‑ndum
Abl.
certa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
certand‑us
certand‑a
certand‑um
Gen. Sg.
certand‑i
certand‑ae
certand‑i
Dat. Sg.
certand‑o
certand‑ae
certand‑o
Akk. Sg.
certand‑um
certand‑am
certand‑um
Abl. Sg.
certand‑o
certand‑a
certand‑o
Nom. Pl.
certand‑i
certand‑ae
certand‑a
Gen. Pl.
certand‑orum
certand‑arum
certand‑orum
Dat. Pl.
certand‑is
certand‑is
certand‑is
Akk. Pl.
certand‑os
certand‑as
certand‑a
Abl. Pl.
certand‑is
certand‑is
certand‑is