Konjugation zu «mināre, minō, mināvī, minātum»

Konjugation zu «mināre, minō, mināvī, minātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
min‑o
min‑e‑m
mina‑ba‑m
mina‑re‑m
mina‑b‑o
2. Pers. Sg.
mina‑s
min‑e‑s
mina‑ba‑s
mina‑re‑s
mina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mina‑t
min‑e‑t
mina‑ba‑t
mina‑re‑t
mina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mina‑mus
min‑e‑mus
mina‑ba‑mus
mina‑re‑mus
mina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mina‑tis
min‑e‑tis
mina‑ba‑tis
mina‑re‑tis
mina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mina‑nt
min‑e‑nt
mina‑ba‑nt
mina‑re‑nt
mina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
min‑or
min‑e‑r
mina‑ba‑r
mina‑re‑r
mina‑b‑or
2. Pers. Sg.
mina‑ris
min‑e‑ris, min‑e‑re
mina‑ba‑ris, mina‑ba‑re
mina‑re‑ris, mina‑re‑re
mina‑be‑ris, mina‑be‑re
3. Pers. Sg.
mina‑tur
min‑e‑tur
mina‑ba‑tur
mina‑re‑tur
mina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
mina‑mur
min‑e‑mur
mina‑ba‑mur
mina‑re‑mur
mina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
mina‑mini
min‑e‑mini
mina‑ba‑mini
mina‑re‑mini
mina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
mina‑ntur
min‑e‑ntur
mina‑ba‑ntur
mina‑re‑ntur
mina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
minav‑i
minav‑eri‑m
minav‑era‑m
minav‑isse‑m
minav‑ero
2. Pers. Sg.
minav‑isti
minav‑eri‑s
minav‑era‑s
minav‑isse‑s
minav‑eris
3. Pers. Sg.
minav‑it
minav‑eri‑t
minav‑era‑t
minav‑isse‑t
minav‑erit
1. Pers. Pl.
minav‑imus
minav‑eri‑mus
minav‑era‑mus
minav‑isse‑mus
minav‑erimus
2. Pers. Pl.
minav‑istis
minav‑eri‑tis
minav‑era‑tis
minav‑isse‑tis
minav‑eritis
3. Pers. Pl.
minav‑erunt, minav‑ere
minav‑eri‑nt
minav‑era‑nt
minav‑isse‑nt
minav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
minat‑us sum
minat‑us sim
minat‑us eram
minat‑us essem
minat‑us ero
2. Pers. Sg.
minat‑us es
minat‑us sis
minat‑us eras
minat‑us esses
minat‑us eris
3. Pers. Sg.
minat‑us est
minat‑us sit
minat‑us erat
minat‑us esset
minat‑us erit
1. Pers. Pl.
minat‑i sumus
minat‑i simus
minat‑i eramus
minat‑i essemus
minat‑i erimus
2. Pers. Pl.
minat‑i estis
minat‑i sitis
minat‑i eratis
minat‑i essetis
minat‑i eritis
3. Pers. Pl.
minat‑i sunt
minat‑i sint
minat‑i erant
minat‑i essent
minat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
minans minantis
Part. Fut. Akt.
minaturus a um
Part. Perf. Pass.
minatus a um
Gerundium
mina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
minandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mina
mina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
minare
mina‑ri, mina‑rier
Infinitiv Perf.
minav‑isse
minat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
minatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
minat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minans
minans
minans
Gen. Sg.
minant‑is
minant‑is
minant‑is
Dat. Sg.
minant‑i
minant‑i
minant‑i
Akk. Sg.
minant‑em
minant‑em
minans
Abl. Sg.
minant‑e
minant‑e
minant‑e
Nom. Pl.
minant‑es
minant‑es
minant‑ia
Gen. Pl.
minant‑ium
minant‑ium
minant‑ium
Dat. Pl.
minant‑ibus
minant‑ibus
minant‑ibus
Akk. Pl.
minant‑es, minant‑is
minant‑es, minant‑is
minant‑ia
Abl. Pl.
minant‑ibus
minant‑ibus
minant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minat‑us
minat‑a
minat‑um
Gen. Sg.
minat‑i
minat‑ae
minat‑i
Dat. Sg.
minat‑o
minat‑ae
minat‑o
Akk. Sg.
minat‑um
minat‑am
minat‑um
Abl. Sg.
minat‑o
minat‑a
minat‑o
Nom. Pl.
minat‑i
minat‑ae
minat‑a
Gen. Pl.
minat‑orum
minat‑arum
minat‑orum
Dat. Pl.
minat‑is
minat‑is
minat‑is
Akk. Pl.
minat‑os
minat‑as
minat‑a
Abl. Pl.
minat‑is
minat‑is
minat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minatur‑us
minatur‑a
minatur‑um
Gen. Sg.
minatur‑i
minatur‑ae
minatur‑i
Dat. Sg.
minatur‑o
minatur‑ae
minatur‑o
Akk. Sg.
minatur‑um
minatur‑am
minatur‑um
Abl. Sg.
minatur‑o
minatur‑a
minatur‑o
Nom. Pl.
minatur‑i
minatur‑ae
minatur‑a
Gen. Pl.
minatur‑orum
minatur‑arum
minatur‑orum
Dat. Pl.
minatur‑is
minatur‑is
minatur‑is
Akk. Pl.
minatur‑os
minatur‑as
minatur‑a
Abl. Pl.
minatur‑is
minatur‑is
minatur‑is

Gerundium

Gen.
mina‑ndi
Dat.
mina‑ndo
Akk.
mina‑ndum
Abl.
mina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minand‑us
minand‑a
minand‑um
Gen. Sg.
minand‑i
minand‑ae
minand‑i
Dat. Sg.
minand‑o
minand‑ae
minand‑o
Akk. Sg.
minand‑um
minand‑am
minand‑um
Abl. Sg.
minand‑o
minand‑a
minand‑o
Nom. Pl.
minand‑i
minand‑ae
minand‑a
Gen. Pl.
minand‑orum
minand‑arum
minand‑orum
Dat. Pl.
minand‑is
minand‑is
minand‑is
Akk. Pl.
minand‑os
minand‑as
minand‑a
Abl. Pl.
minand‑is
minand‑is
minand‑is