Konjugation zu «percellere, percellō, perculī, perculsum»

Konjugation zu «percellere, percellō, perculī, perculsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
percell‑o
percell‑a‑m
percell‑eba‑m
percelle‑re‑m
percell‑a‑m
2. Pers. Sg.
percell‑i‑s
percell‑a‑s
percell‑eba‑s
percelle‑re‑s
percell‑e‑s
3. Pers. Sg.
percell‑i‑t
percell‑a‑t
percell‑eba‑t
percelle‑re‑t
percell‑e‑t
1. Pers. Pl.
percell‑i‑mus
percell‑a‑mus
percell‑eba‑mus
percelle‑re‑mus
percell‑e‑mus
2. Pers. Pl.
percell‑i‑tis
percell‑a‑tis
percell‑eba‑tis
percelle‑re‑tis
percell‑e‑tis
3. Pers. Pl.
percell‑u‑nt
percell‑a‑nt
percell‑eba‑nt
percelle‑re‑nt
percell‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
percell‑or
percell‑a‑r
percell‑eba‑r
percelle‑re‑r
percell‑a‑r
2. Pers. Sg.
percell‑e‑ris
percell‑a‑ris, percell‑a‑re
percell‑eba‑ris, percell‑eba‑re
percelle‑re‑ris, percelle‑re‑re
percell‑e‑ris, percell‑e‑re
3. Pers. Sg.
percell‑i‑tur
percell‑a‑tur
percell‑eba‑tur
percelle‑re‑tur
percell‑e‑tur
1. Pers. Pl.
percell‑i‑mur
percell‑a‑mur
percell‑eba‑mur
percelle‑re‑mur
percell‑e‑mur
2. Pers. Pl.
percell‑i‑mini
percell‑a‑mini
percell‑eba‑mini
percelle‑re‑mini
percell‑e‑mini
3. Pers. Pl.
percell‑u‑ntur
percell‑a‑ntur
percell‑eba‑ntur
percelle‑re‑ntur
percell‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
percul‑i, perculsi
percul‑eri‑m
percul‑era‑m
percul‑isse‑m
percul‑ero
2. Pers. Sg.
percul‑isti, perculsisti
percul‑eri‑s
percul‑era‑s
percul‑isse‑s
percul‑eris
3. Pers. Sg.
percul‑it, perculsit
percul‑eri‑t
percul‑era‑t
percul‑isse‑t
percul‑erit
1. Pers. Pl.
percul‑imus, perculsimus
percul‑eri‑mus
percul‑era‑mus
percul‑isse‑mus
percul‑erimus
2. Pers. Pl.
percul‑istis, perculsistis
percul‑eri‑tis
percul‑era‑tis
percul‑isse‑tis
percul‑eritis
3. Pers. Pl.
percul‑erunt, percul‑ere
percul‑eri‑nt
percul‑era‑nt
percul‑isse‑nt
percul‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
perculs‑us sum
perculs‑us sim
perculs‑us eram
perculs‑us essem
perculs‑us ero
2. Pers. Sg.
perculs‑us es
perculs‑us sis
perculs‑us eras
perculs‑us esses
perculs‑us eris
3. Pers. Sg.
perculs‑us est
perculs‑us sit
perculs‑us erat
perculs‑us esset
perculs‑us erit
1. Pers. Pl.
perculs‑i sumus
perculs‑i simus
perculs‑i eramus
perculs‑i essemus
perculs‑i erimus
2. Pers. Pl.
perculs‑i estis
perculs‑i sitis
perculs‑i eratis
perculs‑i essetis
perculs‑i eritis
3. Pers. Pl.
perculs‑i sunt
perculs‑i sint
perculs‑i erant
perculs‑i essent
perculs‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
percellens percellentis
Part. Fut. Akt.
perculsurus a um
Part. Perf. Pass.
perculsus a um
Gerundium
percelle‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
percellendus a um, percellundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
percelle
percell‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
percellere
percell‑i, percell‑ier
Infinitiv Perf.
percul‑isse
perculs‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
perculsur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
perculs‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percellens
percellens
percellens
Gen. Sg.
percellent‑is
percellent‑is
percellent‑is
Dat. Sg.
percellent‑i
percellent‑i
percellent‑i
Akk. Sg.
percellent‑em
percellent‑em
percellens
Abl. Sg.
percellent‑e
percellent‑e
percellent‑e
Nom. Pl.
percellent‑es
percellent‑es
percellent‑ia
Gen. Pl.
percellent‑ium
percellent‑ium
percellent‑ium
Dat. Pl.
percellent‑ibus
percellent‑ibus
percellent‑ibus
Akk. Pl.
percellent‑es, percellent‑is
percellent‑es, percellent‑is
percellent‑ia
Abl. Pl.
percellent‑ibus
percellent‑ibus
percellent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perculs‑us
perculs‑a
perculs‑um
Gen. Sg.
perculs‑i
perculs‑ae
perculs‑i
Dat. Sg.
perculs‑o
perculs‑ae
perculs‑o
Akk. Sg.
perculs‑um
perculs‑am
perculs‑um
Abl. Sg.
perculs‑o
perculs‑a
perculs‑o
Nom. Pl.
perculs‑i
perculs‑ae
perculs‑a
Gen. Pl.
perculs‑orum
perculs‑arum
perculs‑orum
Dat. Pl.
perculs‑is
perculs‑is
perculs‑is
Akk. Pl.
perculs‑os
perculs‑as
perculs‑a
Abl. Pl.
perculs‑is
perculs‑is
perculs‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perculsur‑us
perculsur‑a
perculsur‑um
Gen. Sg.
perculsur‑i
perculsur‑ae
perculsur‑i
Dat. Sg.
perculsur‑o
perculsur‑ae
perculsur‑o
Akk. Sg.
perculsur‑um
perculsur‑am
perculsur‑um
Abl. Sg.
perculsur‑o
perculsur‑a
perculsur‑o
Nom. Pl.
perculsur‑i
perculsur‑ae
perculsur‑a
Gen. Pl.
perculsur‑orum
perculsur‑arum
perculsur‑orum
Dat. Pl.
perculsur‑is
perculsur‑is
perculsur‑is
Akk. Pl.
perculsur‑os
perculsur‑as
perculsur‑a
Abl. Pl.
perculsur‑is
perculsur‑is
perculsur‑is

Gerundium

Gen.
percelle‑ndi
Dat.
percelle‑ndo
Akk.
percelle‑ndum
Abl.
percelle‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percellend‑us, percellund‑us
percellend‑a, percellund‑a
percellend‑um, percellund‑um
Gen. Sg.
percellend‑i, percellund‑i
percellend‑ae, percellund‑ae
percellend‑i, percellund‑i
Dat. Sg.
percellend‑o, percellund‑o
percellend‑ae, percellund‑ae
percellend‑o, percellund‑o
Akk. Sg.
percellend‑um, percellund‑um
percellend‑am, percellund‑am
percellend‑um, percellund‑um
Abl. Sg.
percellend‑o, percellund‑o
percellend‑a, percellund‑a
percellend‑o, percellund‑o
Nom. Pl.
percellend‑i, percellund‑i
percellend‑ae, percellund‑ae
percellend‑a, percellund‑a
Gen. Pl.
percellend‑orum, percellund‑orum
percellend‑arum, percellund‑arum
percellend‑orum, percellund‑orum
Dat. Pl.
percellend‑is, percellund‑is
percellend‑is, percellund‑is
percellend‑is, percellund‑is
Akk. Pl.
percellend‑os, percellund‑os
percellend‑as, percellund‑as
percellend‑a, percellund‑a
Abl. Pl.
percellend‑is, percellund‑is
percellend‑is, percellund‑is
percellend‑is, percellund‑is