Konjugation zu «dīvidere, dīvidō, dīvīsī, dīvīsum»

Konjugation zu «dīvidere, dīvidō, dīvīsī, dīvīsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
divid‑o
divid‑a‑m
divid‑eba‑m
divide‑re‑m
divid‑a‑m
2. Pers. Sg.
divid‑i‑s
divid‑a‑s
divid‑eba‑s
divide‑re‑s
divid‑e‑s
3. Pers. Sg.
divid‑i‑t
divid‑a‑t
divid‑eba‑t
divide‑re‑t
divid‑e‑t
1. Pers. Pl.
divid‑i‑mus
divid‑a‑mus
divid‑eba‑mus
divide‑re‑mus
divid‑e‑mus
2. Pers. Pl.
divid‑i‑tis
divid‑a‑tis
divid‑eba‑tis
divide‑re‑tis
divid‑e‑tis
3. Pers. Pl.
divid‑u‑nt
divid‑a‑nt
divid‑eba‑nt
divide‑re‑nt
divid‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
divid‑or
divid‑a‑r
divid‑eba‑r
divide‑re‑r
divid‑a‑r
2. Pers. Sg.
divid‑e‑ris
divid‑a‑ris, divid‑a‑re
divid‑eba‑ris, divid‑eba‑re
divide‑re‑ris, divide‑re‑re
divid‑e‑ris, divid‑e‑re
3. Pers. Sg.
divid‑i‑tur
divid‑a‑tur
divid‑eba‑tur
divide‑re‑tur
divid‑e‑tur
1. Pers. Pl.
divid‑i‑mur
divid‑a‑mur
divid‑eba‑mur
divide‑re‑mur
divid‑e‑mur
2. Pers. Pl.
divid‑i‑mini
divid‑a‑mini
divid‑eba‑mini
divide‑re‑mini
divid‑e‑mini
3. Pers. Pl.
divid‑u‑ntur
divid‑a‑ntur
divid‑eba‑ntur
divide‑re‑ntur
divid‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
divis‑i
divis‑eri‑m
divis‑era‑m
divis‑isse‑m
divis‑ero
2. Pers. Sg.
divis‑isti
divis‑eri‑s
divis‑era‑s
divis‑isse‑s
divis‑eris
3. Pers. Sg.
divis‑it
divis‑eri‑t
divis‑era‑t
divis‑isse‑t
divis‑erit
1. Pers. Pl.
divis‑imus
divis‑eri‑mus
divis‑era‑mus
divis‑isse‑mus
divis‑erimus
2. Pers. Pl.
divis‑istis
divis‑eri‑tis
divis‑era‑tis
divis‑isse‑tis
divis‑eritis
3. Pers. Pl.
divis‑erunt, divis‑ere
divis‑eri‑nt
divis‑era‑nt
divis‑isse‑nt
divis‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
divis‑us sum
divis‑us sim
divis‑us eram
divis‑us essem
divis‑us ero
2. Pers. Sg.
divis‑us es
divis‑us sis
divis‑us eras
divis‑us esses
divis‑us eris
3. Pers. Sg.
divis‑us est
divis‑us sit
divis‑us erat
divis‑us esset
divis‑us erit
1. Pers. Pl.
divis‑i sumus
divis‑i simus
divis‑i eramus
divis‑i essemus
divis‑i erimus
2. Pers. Pl.
divis‑i estis
divis‑i sitis
divis‑i eratis
divis‑i essetis
divis‑i eritis
3. Pers. Pl.
divis‑i sunt
divis‑i sint
divis‑i erant
divis‑i essent
divis‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dividens dividentis
Part. Fut. Akt.
divisurus a um
Part. Perf. Pass.
divisus a um
Gerundium
divide‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dividendus a um, dividundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
divide
divid‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
divid‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dividere
divid‑i, divid‑ier
Infinitiv Perf.
divis‑isse, divisse
divis‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
divisur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
divis‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dividens
dividens
dividens
Gen. Sg.
divident‑is
divident‑is
divident‑is
Dat. Sg.
divident‑i
divident‑i
divident‑i
Akk. Sg.
divident‑em
divident‑em
dividens
Abl. Sg.
divident‑e
divident‑e
divident‑e
Nom. Pl.
divident‑es
divident‑es
divident‑ia
Gen. Pl.
divident‑ium
divident‑ium
divident‑ium
Dat. Pl.
divident‑ibus
divident‑ibus
divident‑ibus
Akk. Pl.
divident‑es, divident‑is
divident‑es, divident‑is
divident‑ia
Abl. Pl.
divident‑ibus
divident‑ibus
divident‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divis‑us
divis‑a
divis‑um
Gen. Sg.
divis‑i
divis‑ae
divis‑i
Dat. Sg.
divis‑o
divis‑ae
divis‑o
Akk. Sg.
divis‑um
divis‑am
divis‑um
Abl. Sg.
divis‑o
divis‑a
divis‑o
Nom. Pl.
divis‑i
divis‑ae
divis‑a
Gen. Pl.
divis‑orum
divis‑arum
divis‑orum
Dat. Pl.
divis‑is
divis‑is
divis‑is
Akk. Pl.
divis‑os
divis‑as
divis‑a
Abl. Pl.
divis‑is
divis‑is
divis‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divisur‑us
divisur‑a
divisur‑um
Gen. Sg.
divisur‑i
divisur‑ae
divisur‑i
Dat. Sg.
divisur‑o
divisur‑ae
divisur‑o
Akk. Sg.
divisur‑um
divisur‑am
divisur‑um
Abl. Sg.
divisur‑o
divisur‑a
divisur‑o
Nom. Pl.
divisur‑i
divisur‑ae
divisur‑a
Gen. Pl.
divisur‑orum
divisur‑arum
divisur‑orum
Dat. Pl.
divisur‑is
divisur‑is
divisur‑is
Akk. Pl.
divisur‑os
divisur‑as
divisur‑a
Abl. Pl.
divisur‑is
divisur‑is
divisur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divis‑ior
divis‑ior
divis‑ius
Gen. Sg.
divis‑ior‑is
divis‑ior‑is
divis‑ior‑is
Dat. Sg.
divis‑ior‑i
divis‑ior‑i
divis‑ior‑i
Akk. Sg.
divis‑ior‑em
divis‑ior‑em
divis‑ius
Abl. Sg.
divis‑ior‑e
divis‑ior‑e
divis‑ior‑e
Nom. Pl.
divis‑ior‑es
divis‑ior‑es
divis‑ior‑a
Gen. Pl.
divis‑ior‑um
divis‑ior‑um
divis‑ior‑um
Dat. Pl.
divis‑ior‑ibus
divis‑ior‑ibus
divis‑ior‑ibus
Akk. Pl.
divis‑ior‑es
divis‑ior‑es
divis‑ior‑a
Abl. Pl.
divis‑ior‑ibus
divis‑ior‑ibus
divis‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divis‑issim‑us
divis‑issim‑a
divis‑issim‑um
Gen. Sg.
divis‑issim‑i
divis‑issim‑ae
divis‑issim‑i
Dat. Sg.
divis‑issim‑o
divis‑issim‑ae
divis‑issim‑o
Akk. Sg.
divis‑issim‑um
divis‑issim‑am
divis‑issim‑um
Abl. Sg.
divis‑issim‑o
divis‑issim‑a
divis‑issim‑o
Nom. Pl.
divis‑issim‑i
divis‑issim‑ae
divis‑issim‑a
Gen. Pl.
divis‑issim‑orum
divis‑issim‑arum
divis‑issim‑orum
Dat. Pl.
divis‑issim‑is
divis‑issim‑is
divis‑issim‑is
Akk. Pl.
divis‑issim‑os
divis‑issim‑as
divis‑issim‑a
Abl. Pl.
divis‑issim‑is
divis‑issim‑is
divis‑issim‑is

Gerundium

Gen.
divide‑ndi
Dat.
divide‑ndo
Akk.
divide‑ndum
Abl.
divide‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dividend‑us, dividund‑us
dividend‑a, dividund‑a
dividend‑um, dividund‑um
Gen. Sg.
dividend‑i, dividund‑i
dividend‑ae, dividund‑ae
dividend‑i, dividund‑i
Dat. Sg.
dividend‑o, dividund‑o
dividend‑ae, dividund‑ae
dividend‑o, dividund‑o
Akk. Sg.
dividend‑um, dividund‑um
dividend‑am, dividund‑am
dividend‑um, dividund‑um
Abl. Sg.
dividend‑o, dividund‑o
dividend‑a, dividund‑a
dividend‑o, dividund‑o
Nom. Pl.
dividend‑i, dividund‑i
dividend‑ae, dividund‑ae
dividend‑a, dividund‑a
Gen. Pl.
dividend‑orum, dividund‑orum
dividend‑arum, dividund‑arum
dividend‑orum, dividund‑orum
Dat. Pl.
dividend‑is, dividund‑is
dividend‑is, dividund‑is
dividend‑is, dividund‑is
Akk. Pl.
dividend‑os, dividund‑os
dividend‑as, dividund‑as
dividend‑a, dividund‑a
Abl. Pl.
dividend‑is, dividund‑is
dividend‑is, dividund‑is
dividend‑is, dividund‑is