Konjugation zu «dēesse, dēsum, dēfuī, dēfutūrus»

Konjugation zu «dēesse, dēsum, dēfuī, dēfutūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
desum
desim
deeram
deessem, dessem
deero, dero
2. Pers. Sg.
dees
desis
deeras
deesses
deeris
3. Pers. Sg.
deest, dest
desit, defuat
deerat, derat
deesset, deforet
deerit, derit
1. Pers. Pl.
desumus
desimus
deeramus
deessemus
deerimus
2. Pers. Pl.
deestis
desitis
deeratis
deessetis
deeritis
3. Pers. Pl.
desunt
desint
deerant, derant
deessent, dessent
deerunt, derunt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
defu‑i
defu‑eri‑m
defu‑era‑m
defu‑isse‑m
defu‑ero
2. Pers. Sg.
defu‑isti
defu‑eri‑s
defu‑era‑s
defu‑isse‑s
defu‑eris
3. Pers. Sg.
defu‑it
defu‑eri‑t
defu‑era‑t
defu‑isse‑t
defu‑erit
1. Pers. Pl.
defu‑imus
defu‑eri‑mus
defu‑era‑mus
defu‑isse‑mus
defu‑erimus
2. Pers. Pl.
defu‑istis
defu‑eri‑tis
defu‑era‑tis
defu‑isse‑tis
defu‑eritis
3. Pers. Pl.
defu‑erunt, defu‑ere
defu‑eri‑nt
defu‑era‑nt
defu‑isse‑nt
defu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
Part. Fut. Akt.
defuturus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
Gerundivum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dees
deeste
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
deesse, desse
Infinitiv Perf.
defu‑isse
Infinitiv Fut.
defutur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
defutur‑us
defutur‑a
defutur‑um
Gen. Sg.
defutur‑i
defutur‑ae
defutur‑i
Dat. Sg.
defutur‑o
defutur‑ae
defutur‑o
Akk. Sg.
defutur‑um
defutur‑am
defutur‑um
Abl. Sg.
defutur‑o
defutur‑a
defutur‑o
Nom. Pl.
defutur‑i
defutur‑ae
defutur‑a
Gen. Pl.
defutur‑orum
defutur‑arum
defutur‑orum
Dat. Pl.
defutur‑is
defutur‑is
defutur‑is
Akk. Pl.
defutur‑os
defutur‑as
defutur‑a
Abl. Pl.
defutur‑is
defutur‑is
defutur‑is