Konjugation zu «vescī, vescor,-,-»

Konjugation zu «vescī, vescor,-,-»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
vesc‑or
vesc‑a‑r
vesc‑eba‑r
vesce‑re‑r
vesc‑a‑r
2. Pers. Sg.
vesce‑ris, vesce‑re
vesc‑a‑ris, vesc‑a‑re
vesc‑eba‑ris, vesc‑eba‑re
vesce‑re‑ris, vesce‑re‑re
vesc‑e‑ris, vesc‑e‑re
3. Pers. Sg.
vesc‑i‑tur
vesc‑a‑tur
vesc‑eba‑tur
vesce‑re‑tur
vesc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
vesc‑i‑mur
vesc‑a‑mur
vesc‑eba‑mur
vesce‑re‑mur
vesc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
vesc‑i‑mini
vesc‑a‑mini
vesc‑eba‑mini
vesce‑re‑mini
vesc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
vesc‑u‑ntur
vesc‑a‑ntur
vesc‑eba‑ntur
vesce‑re‑ntur
vesc‑e‑ntur

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
vescens vescentis
Part. Fut.
Part. Perf.
Gerundium
vesce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vesce‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vesce‑re
vesci‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
vesci
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vescens
vescens
vescens
Gen. Sg.
vescent‑is
vescent‑is
vescent‑is
Dat. Sg.
vescent‑i
vescent‑i
vescent‑i
Akk. Sg.
vescent‑em
vescent‑em
vescens
Abl. Sg.
vescent‑e
vescent‑e
vescent‑e
Nom. Pl.
vescent‑es, vescentis
vescent‑es
vescent‑ia
Gen. Pl.
vescent‑ium
vescent‑ium
vescent‑ium
Dat. Pl.
vescent‑ibus
vescent‑ibus
vescent‑ibus
Akk. Pl.
vescent‑es, vescent‑is
vescent‑es, vescent‑is
vescent‑ia
Abl. Pl.
vescent‑ibus
vescent‑ibus
vescent‑ibus

Gerundium

Gen.
vesce‑ndi
Dat.
vesce‑ndo
Akk.
vesce‑ndum
Abl.
vesce‑ndo