Konjugation zu «sancīre, sanciō, sānxī, sānctum»

Konjugation zu «sancīre, sanciō, sānxī, sānctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sanci‑o
sanci‑a‑m
sanci‑eba‑m
sanci‑re‑m
sanci‑a‑m
2. Pers. Sg.
sanci‑s
sanci‑a‑s
sanci‑eba‑s
sanci‑re‑s
sanci‑e‑s
3. Pers. Sg.
sanci‑t
sanci‑a‑t
sanci‑eba‑t
sanci‑re‑t
sanci‑e‑t
1. Pers. Pl.
sanci‑mus
sanci‑a‑mus
sanci‑eba‑mus
sanci‑re‑mus
sanci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
sanci‑tis
sanci‑a‑tis
sanci‑eba‑tis
sanci‑re‑tis
sanci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
sanci‑u‑nt
sanci‑a‑nt
sanci‑eba‑nt
sanci‑re‑nt
sanci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sanci‑or
sanci‑a‑r
sanci‑eba‑r
sanci‑re‑r
sanci‑a‑r
2. Pers. Sg.
sanci‑ris
sanci‑a‑ris, sanci‑a‑re
sanci‑eba‑ris, sanci‑eba‑re
sanci‑re‑ris, sanci‑re‑re
sanci‑e‑ris, sanci‑e‑re
3. Pers. Sg.
sanci‑tur
sanci‑a‑tur
sanci‑eba‑tur
sanci‑re‑tur
sanci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
sanci‑mur
sanci‑a‑mur
sanci‑eba‑mur
sanci‑re‑mur
sanci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
sanci‑mini
sanci‑a‑mini
sanci‑eba‑mini
sanci‑re‑mini
sanci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
sanci‑u‑ntur
sanci‑a‑ntur
sanci‑eba‑ntur
sanci‑re‑ntur
sanci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sanx‑i
sanx‑eri‑m
sanx‑era‑m
sanx‑isse‑m
sanx‑ero
2. Pers. Sg.
sanx‑isti
sanx‑eri‑s
sanx‑era‑s
sanx‑isse‑s
sanx‑eris
3. Pers. Sg.
sanx‑it
sanx‑eri‑t
sanx‑era‑t
sanx‑isse‑t
sanx‑erit
1. Pers. Pl.
sanx‑imus
sanx‑eri‑mus
sanx‑era‑mus
sanx‑isse‑mus
sanx‑erimus
2. Pers. Pl.
sanx‑istis
sanx‑eri‑tis
sanx‑era‑tis
sanx‑isse‑tis
sanx‑eritis
3. Pers. Pl.
sanx‑erunt, sanx‑ere
sanx‑eri‑nt
sanx‑era‑nt
sanx‑isse‑nt
sanx‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sanct‑us sum
sanct‑us sim
sanct‑us eram
sanct‑us essem
sanct‑us ero
2. Pers. Sg.
sanct‑us es
sanct‑us sis
sanct‑us eras
sanct‑us esses
sanct‑us eris
3. Pers. Sg.
sanct‑us est
sanct‑us sit
sanct‑us erat
sanct‑us esset
sanct‑us erit
1. Pers. Pl.
sanct‑i sumus
sanct‑i simus
sanct‑i eramus
sanct‑i essemus
sanct‑i erimus
2. Pers. Pl.
sanct‑i estis
sanct‑i sitis
sanct‑i eratis
sanct‑i essetis
sanct‑i eritis
3. Pers. Pl.
sanct‑i sunt
sanct‑i sint
sanct‑i erant
sanct‑i essent
sanct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sanciens sancientis
Part. Fut. Akt.
sancturus a um
Part. Perf. Pass.
sanctus a um
Gerundium
sanci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sanciendus a um, sanciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sanci
sanci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.
sanci‑u‑nto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sancire
sanci‑ri, sanci‑rier
Infinitiv Perf.
sanx‑isse
sanct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, sancitum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
sanctur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
sanct‑um iri, sancitum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanci‑ens
sanci‑ens
sanci‑ens
Gen. Sg.
sanci‑ent‑is
sanci‑ent‑is
sanci‑ent‑is
Dat. Sg.
sanci‑ent‑i
sanci‑ent‑i
sanci‑ent‑i
Akk. Sg.
sanci‑ent‑em
sanci‑ent‑em
sanci‑ens
Abl. Sg.
sanci‑ent‑e
sanci‑ent‑e
sanci‑ent‑e
Nom. Pl.
sanci‑ent‑es
sanci‑ent‑es
sanci‑ent‑ia
Gen. Pl.
sanci‑ent‑ium
sanci‑ent‑ium
sanci‑ent‑ium
Dat. Pl.
sanci‑ent‑ibus
sanci‑ent‑ibus
sanci‑ent‑ibus
Akk. Pl.
sanci‑ent‑es, sanci‑ent‑is
sanci‑ent‑es, sanci‑ent‑is
sanci‑ent‑ia
Abl. Pl.
sanci‑ent‑ibus
sanci‑ent‑ibus
sanci‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanct‑us
sanct‑a
sanct‑um, sancitum
Gen. Sg.
sanct‑i
sanct‑ae
sanct‑i
Dat. Sg.
sanct‑o
sanct‑ae
sanct‑o
Akk. Sg.
sanct‑um, sancitum
sanct‑am
sanct‑um, sancitum
Abl. Sg.
sanct‑o
sanct‑a
sanct‑o
Nom. Pl.
sanct‑i
sanct‑ae
sanct‑a
Gen. Pl.
sanct‑orum
sanct‑arum
sanct‑orum
Dat. Pl.
sanct‑is
sanct‑is
sanct‑is
Akk. Pl.
sanct‑os
sanct‑as
sanct‑a
Abl. Pl.
sanct‑is
sanct‑is
sanct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanctur‑us
sanctur‑a
sanctur‑um
Gen. Sg.
sanctur‑i
sanctur‑ae
sanctur‑i
Dat. Sg.
sanctur‑o
sanctur‑ae
sanctur‑o
Akk. Sg.
sanctur‑um
sanctur‑am
sanctur‑um
Abl. Sg.
sanctur‑o
sanctur‑a
sanctur‑o
Nom. Pl.
sanctur‑i
sanctur‑ae
sanctur‑a
Gen. Pl.
sanctur‑orum
sanctur‑arum
sanctur‑orum
Dat. Pl.
sanctur‑is
sanctur‑is
sanctur‑is
Akk. Pl.
sanctur‑os
sanctur‑as
sanctur‑a
Abl. Pl.
sanctur‑is
sanctur‑is
sanctur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanct‑ior
sanct‑ior
sanct‑ius
Gen. Sg.
sanct‑ior‑is
sanct‑ior‑is
sanct‑ior‑is
Dat. Sg.
sanct‑ior‑i
sanct‑ior‑i
sanct‑ior‑i
Akk. Sg.
sanct‑ior‑em
sanct‑ior‑em
sanct‑ius
Abl. Sg.
sanct‑ior‑e
sanct‑ior‑e
sanct‑ior‑e
Nom. Pl.
sanct‑ior‑es
sanct‑ior‑es
sanct‑ior‑a
Gen. Pl.
sanct‑ior‑um
sanct‑ior‑um
sanct‑ior‑um
Dat. Pl.
sanct‑ior‑ibus
sanct‑ior‑ibus
sanct‑ior‑ibus
Akk. Pl.
sanct‑ior‑es
sanct‑ior‑es
sanct‑ior‑a
Abl. Pl.
sanct‑ior‑ibus
sanct‑ior‑ibus
sanct‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanct‑issim‑us
sanct‑issim‑a
sanct‑issim‑um
Gen. Sg.
sanct‑issim‑i
sanct‑issim‑ae
sanct‑issim‑i
Dat. Sg.
sanct‑issim‑o
sanct‑issim‑ae
sanct‑issim‑o
Akk. Sg.
sanct‑issim‑um
sanct‑issim‑am
sanct‑issim‑um
Abl. Sg.
sanct‑issim‑o
sanct‑issim‑a
sanct‑issim‑o
Nom. Pl.
sanct‑issim‑i
sanct‑issim‑ae
sanct‑issim‑a
Gen. Pl.
sanct‑issim‑orum
sanct‑issim‑arum
sanct‑issim‑orum
Dat. Pl.
sanct‑issim‑is
sanct‑issim‑is
sanct‑issim‑is
Akk. Pl.
sanct‑issim‑os
sanct‑issim‑as
sanct‑issim‑a
Abl. Pl.
sanct‑issim‑is
sanct‑issim‑is
sanct‑issim‑is

Gerundium

Gen.
sanci‑e‑ndi
Dat.
sanci‑e‑ndo
Akk.
sanci‑e‑ndum
Abl.
sanci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanci‑end‑us, sanciund‑us
sanci‑end‑a, sanciund‑a
sanci‑end‑um, sanciund‑um
Gen. Sg.
sanci‑end‑i, sanciund‑i
sanci‑end‑ae, sanciund‑ae
sanci‑end‑i, sanciund‑i
Dat. Sg.
sanci‑end‑o, sanciund‑o
sanci‑end‑ae, sanciund‑ae
sanci‑end‑o, sanciund‑o
Akk. Sg.
sanci‑end‑um, sanciund‑um
sanci‑end‑am, sanciund‑am
sanci‑end‑um, sanciund‑um
Abl. Sg.
sanci‑end‑o, sanciund‑o
sanci‑end‑a, sanciund‑a
sanci‑end‑o, sanciund‑o
Nom. Pl.
sanci‑end‑i, sanciund‑i
sanci‑end‑ae, sanciund‑ae
sanci‑end‑a, sanciund‑a
Gen. Pl.
sanci‑end‑orum, sanciund‑orum
sanci‑end‑arum, sanciund‑arum
sanci‑end‑orum, sanciund‑orum
Dat. Pl.
sanci‑end‑is, sanciund‑is
sanci‑end‑is, sanciund‑is
sanci‑end‑is, sanciund‑is
Akk. Pl.
sanci‑end‑os, sanciund‑os
sanci‑end‑as, sanciund‑as
sanci‑end‑a, sanciund‑a
Abl. Pl.
sanci‑end‑is, sanciund‑is
sanci‑end‑is, sanciund‑is
sanci‑end‑is, sanciund‑is