Konjugation zu «ēloquī, ēloquor, ēlocūtus sum»

Konjugation zu «ēloquī, ēloquor, ēlocūtus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
eloqu‑or
eloqu‑a‑r
eloqu‑eba‑r
eloque‑re‑r
eloqu‑a‑r
2. Pers. Sg.
eloque‑ris, eloque‑re
eloqu‑a‑ris, eloqu‑a‑re
eloqu‑eba‑ris, eloqu‑eba‑re
eloque‑re‑ris, eloque‑re‑re
eloqu‑e‑ris, eloqu‑e‑re
3. Pers. Sg.
eloqu‑i‑tur
eloqu‑a‑tur
eloqu‑eba‑tur
eloque‑re‑tur
eloqu‑e‑tur
1. Pers. Pl.
eloqu‑i‑mur
eloqu‑a‑mur
eloqu‑eba‑mur
eloque‑re‑mur
eloqu‑e‑mur
2. Pers. Pl.
eloqu‑i‑mini
eloqu‑a‑mini
eloqu‑eba‑mini
eloque‑re‑mini
eloqu‑e‑mini
3. Pers. Pl.
eloqu‑u‑ntur
eloqu‑a‑ntur
eloqu‑eba‑ntur
eloque‑re‑ntur
eloqu‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
elocut‑us sum
elocut‑us sim
elocut‑us eram
elocut‑us essem
elocut‑us ero
2. Pers. Sg.
elocut‑us es
elocut‑us sis
elocut‑us eras
elocut‑us esses
elocut‑us eris
3. Pers. Sg.
elocut‑us est
elocut‑us sit
elocut‑us erat
elocut‑us esset
elocut‑us erit
1. Pers. Pl.
elocut‑i sumus
elocut‑i simus
elocut‑i eramus
elocut‑i essemus
elocut‑i erimus
2. Pers. Pl.
elocut‑i estis
elocut‑i sitis
elocut‑i eratis
elocut‑i essetis
elocut‑i eritis
3. Pers. Pl.
elocut‑i sunt
elocut‑i sint
elocut‑i erant
elocut‑i essent
elocut‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
eloquens eloquentis
Part. Fut.
elocuturus a um
Part. Perf.
elocutus a um
Gerundium
eloque‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
eloquendus a um, eloquundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
eloque‑re
eloqui‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
eloqui
Infinitiv Perf.
elocut‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
elocutur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eloquens
eloquens
eloquens
Gen. Sg.
eloquent‑is
eloquent‑is
eloquent‑is
Dat. Sg.
eloquent‑i
eloquent‑i
eloquent‑i
Akk. Sg.
eloquent‑em
eloquent‑em
eloquens
Abl. Sg.
eloquent‑e
eloquent‑e
eloquent‑e
Nom. Pl.
eloquent‑es
eloquent‑es
eloquent‑ia
Gen. Pl.
eloquent‑ium
eloquent‑ium
eloquent‑ium
Dat. Pl.
eloquent‑ibus
eloquent‑ibus
eloquent‑ibus
Akk. Pl.
eloquent‑es, eloquent‑is
eloquent‑es, eloquent‑is
eloquent‑ia
Abl. Pl.
eloquent‑ibus
eloquent‑ibus
eloquent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
elocut‑us
elocut‑a, exlocuta
elocut‑um
Gen. Sg.
elocut‑i
elocut‑ae
elocut‑i
Dat. Sg.
elocut‑o
elocut‑ae
elocut‑o
Akk. Sg.
elocut‑um
elocut‑am
elocut‑um
Abl. Sg.
elocut‑o
elocut‑a, exlocuta
elocut‑o
Nom. Pl.
elocut‑i
elocut‑ae
elocut‑a, exlocuta
Gen. Pl.
elocut‑orum
elocut‑arum
elocut‑orum
Dat. Pl.
elocut‑is
elocut‑is
elocut‑is
Akk. Pl.
elocut‑os
elocut‑as
elocut‑a, exlocuta
Abl. Pl.
elocut‑is
elocut‑is
elocut‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
elocutur‑us
elocutur‑a
elocutur‑um
Gen. Sg.
elocutur‑i
elocutur‑ae
elocutur‑i
Dat. Sg.
elocutur‑o
elocutur‑ae
elocutur‑o
Akk. Sg.
elocutur‑um
elocutur‑am
elocutur‑um
Abl. Sg.
elocutur‑o
elocutur‑a
elocutur‑o
Nom. Pl.
elocutur‑i
elocutur‑ae
elocutur‑a
Gen. Pl.
elocutur‑orum
elocutur‑arum
elocutur‑orum
Dat. Pl.
elocutur‑is
elocutur‑is
elocutur‑is
Akk. Pl.
elocutur‑os
elocutur‑as
elocutur‑a
Abl. Pl.
elocutur‑is
elocutur‑is
elocutur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eloquent‑ior
eloquent‑ior
eloquent‑ius
Gen. Sg.
eloquent‑ior‑is
eloquent‑ior‑is
eloquent‑ior‑is
Dat. Sg.
eloquent‑ior‑i
eloquent‑ior‑i
eloquent‑ior‑i
Akk. Sg.
eloquent‑ior‑em
eloquent‑ior‑em
eloquent‑ius
Abl. Sg.
eloquent‑ior‑e
eloquent‑ior‑e
eloquent‑ior‑e
Nom. Pl.
eloquent‑ior‑es
eloquent‑ior‑es
eloquent‑ior‑a
Gen. Pl.
eloquent‑ior‑um
eloquent‑ior‑um
eloquent‑ior‑um
Dat. Pl.
eloquent‑ior‑ibus
eloquent‑ior‑ibus
eloquent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
eloquent‑ior‑es
eloquent‑ior‑es
eloquent‑ior‑a
Abl. Pl.
eloquent‑ior‑ibus
eloquent‑ior‑ibus
eloquent‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eloquent‑issim‑us
eloquent‑issim‑a
eloquent‑issim‑um
Gen. Sg.
eloquent‑issim‑i
eloquent‑issim‑ae
eloquent‑issim‑i
Dat. Sg.
eloquent‑issim‑o
eloquent‑issim‑ae
eloquent‑issim‑o
Akk. Sg.
eloquent‑issim‑um
eloquent‑issim‑am
eloquent‑issim‑um
Abl. Sg.
eloquent‑issim‑o
eloquent‑issim‑a
eloquent‑issim‑o
Nom. Pl.
eloquent‑issim‑i
eloquent‑issim‑ae
eloquent‑issim‑a
Gen. Pl.
eloquent‑issim‑orum
eloquent‑issim‑arum
eloquent‑issim‑orum
Dat. Pl.
eloquent‑issim‑is
eloquent‑issim‑is
eloquent‑issim‑is
Akk. Pl.
eloquent‑issim‑os
eloquent‑issim‑as
eloquent‑issim‑a
Abl. Pl.
eloquent‑issim‑is
eloquent‑issim‑is
eloquent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
eloque‑ndi
Dat.
eloque‑ndo
Akk.
eloque‑ndum
Abl.
eloque‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eloquend‑us, eloquund‑us
eloquend‑a, eloquund‑a
eloquend‑um, eloquund‑um
Gen. Sg.
eloquend‑i, eloquund‑i
eloquend‑ae, eloquund‑ae
eloquend‑i, eloquund‑i
Dat. Sg.
eloquend‑o, eloquund‑o
eloquend‑ae, eloquund‑ae
eloquend‑o, eloquund‑o
Akk. Sg.
eloquend‑um, eloquund‑um
eloquend‑am, eloquund‑am
eloquend‑um, eloquund‑um
Abl. Sg.
eloquend‑o, eloquund‑o
eloquend‑a, eloquund‑a
eloquend‑o, eloquund‑o
Nom. Pl.
eloquend‑i, eloquund‑i
eloquend‑ae, eloquund‑ae
eloquend‑a, eloquund‑a
Gen. Pl.
eloquend‑orum, eloquund‑orum
eloquend‑arum, eloquund‑arum
eloquend‑orum, eloquund‑orum
Dat. Pl.
eloquend‑is, eloquund‑is
eloquend‑is, eloquund‑is
eloquend‑is, eloquund‑is
Akk. Pl.
eloquend‑os, eloquund‑os
eloquend‑as, eloquund‑as
eloquend‑a, eloquund‑a
Abl. Pl.
eloquend‑is, eloquund‑is
eloquend‑is, eloquund‑is
eloquend‑is, eloquund‑is