Konjugation zu «advehere, advehō, advexī, advectum»

Konjugation zu «advehere, advehō, advexī, advectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adveh‑o
adveh‑a‑m
adveh‑eba‑m
advehe‑re‑m
adveh‑a‑m
2. Pers. Sg.
adveh‑i‑s
adveh‑a‑s
adveh‑eba‑s
advehe‑re‑s
adveh‑e‑s
3. Pers. Sg.
adveh‑i‑t
adveh‑a‑t
adveh‑eba‑t
advehe‑re‑t
adveh‑e‑t
1. Pers. Pl.
adveh‑i‑mus
adveh‑a‑mus
adveh‑eba‑mus
advehe‑re‑mus
adveh‑e‑mus
2. Pers. Pl.
adveh‑i‑tis
adveh‑a‑tis
adveh‑eba‑tis
advehe‑re‑tis
adveh‑e‑tis
3. Pers. Pl.
adveh‑u‑nt
adveh‑a‑nt, arvehant
adveh‑eba‑nt
advehe‑re‑nt
adveh‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adveh‑or
adveh‑a‑r
adveh‑eba‑r
advehe‑re‑r
adveh‑a‑r
2. Pers. Sg.
adveh‑e‑ris
adveh‑a‑ris, adveh‑a‑re
adveh‑eba‑ris, adveh‑eba‑re
advehe‑re‑ris, advehe‑re‑re
adveh‑e‑ris, adveh‑e‑re
3. Pers. Sg.
adveh‑i‑tur
adveh‑a‑tur
adveh‑eba‑tur
advehe‑re‑tur
adveh‑e‑tur
1. Pers. Pl.
adveh‑i‑mur
adveh‑a‑mur
adveh‑eba‑mur
advehe‑re‑mur
adveh‑e‑mur
2. Pers. Pl.
adveh‑i‑mini
adveh‑a‑mini
adveh‑eba‑mini
advehe‑re‑mini
adveh‑e‑mini
3. Pers. Pl.
adveh‑u‑ntur
adveh‑a‑ntur
adveh‑eba‑ntur
advehe‑re‑ntur
adveh‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
advex‑i
advex‑eri‑m
advex‑era‑m
advex‑isse‑m
advex‑ero
2. Pers. Sg.
advex‑isti, advexti
advex‑eri‑s
advex‑era‑s
advex‑isse‑s
advex‑eris
3. Pers. Sg.
advex‑it
advex‑eri‑t
advex‑era‑t
advex‑isse‑t
advex‑erit
1. Pers. Pl.
advex‑imus
advex‑eri‑mus
advex‑era‑mus
advex‑isse‑mus
advex‑erimus
2. Pers. Pl.
advex‑istis
advex‑eri‑tis
advex‑era‑tis
advex‑isse‑tis
advex‑eritis
3. Pers. Pl.
advex‑erunt, advex‑ere
advex‑eri‑nt
advex‑era‑nt
advex‑isse‑nt
advex‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
advect‑us sum
advect‑us sim
advect‑us eram
advect‑us essem
advect‑us ero
2. Pers. Sg.
advect‑us es
advect‑us sis
advect‑us eras
advect‑us esses
advect‑us eris
3. Pers. Sg.
advect‑us est
advect‑us sit
advect‑us erat
advect‑us esset
advect‑us erit
1. Pers. Pl.
advect‑i sumus
advect‑i simus
advect‑i eramus
advect‑i essemus
advect‑i erimus
2. Pers. Pl.
advect‑i estis
advect‑i sitis
advect‑i eratis
advect‑i essetis
advect‑i eritis
3. Pers. Pl.
advect‑i sunt
advect‑i sint
advect‑i erant
advect‑i essent
advect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
advehens advehentis
Part. Fut. Akt.
advecturus a um
Part. Perf. Pass.
advectus a um
Gerundium
advehe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
advehendus a um, advehundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
advehe
adveh‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
advehere
adveh‑i, adveh‑ier
Infinitiv Perf.
advex‑isse, advexe
advect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, arvectum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
advectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
advect‑um iri, arvectum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
advehens
advehens
advehens
Gen. Sg.
advehent‑is
advehent‑is
advehent‑is
Dat. Sg.
advehent‑i
advehent‑i
advehent‑i
Akk. Sg.
advehent‑em
advehent‑em
advehens
Abl. Sg.
advehent‑e
advehent‑e
advehent‑e
Nom. Pl.
advehent‑es
advehent‑es
advehent‑ia
Gen. Pl.
advehent‑ium
advehent‑ium
advehent‑ium
Dat. Pl.
advehent‑ibus
advehent‑ibus
advehent‑ibus
Akk. Pl.
advehent‑es, advehent‑is
advehent‑es, advehent‑is
advehent‑ia
Abl. Pl.
advehent‑ibus
advehent‑ibus
advehent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
advect‑us
advect‑a
advect‑um, arvectum
Gen. Sg.
advect‑i
advect‑ae
advect‑i
Dat. Sg.
advect‑o
advect‑ae
advect‑o
Akk. Sg.
advect‑um, arvectum
advect‑am
advect‑um, arvectum
Abl. Sg.
advect‑o
advect‑a
advect‑o
Nom. Pl.
advect‑i
advect‑ae
advect‑a
Gen. Pl.
advect‑orum
advect‑arum
advect‑orum
Dat. Pl.
advect‑is
advect‑is
advect‑is
Akk. Pl.
advect‑os
advect‑as
advect‑a
Abl. Pl.
advect‑is
advect‑is
advect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
advectur‑us
advectur‑a
advectur‑um
Gen. Sg.
advectur‑i
advectur‑ae
advectur‑i
Dat. Sg.
advectur‑o
advectur‑ae
advectur‑o
Akk. Sg.
advectur‑um
advectur‑am
advectur‑um
Abl. Sg.
advectur‑o
advectur‑a
advectur‑o
Nom. Pl.
advectur‑i
advectur‑ae
advectur‑a
Gen. Pl.
advectur‑orum
advectur‑arum
advectur‑orum
Dat. Pl.
advectur‑is
advectur‑is
advectur‑is
Akk. Pl.
advectur‑os
advectur‑as
advectur‑a
Abl. Pl.
advectur‑is
advectur‑is
advectur‑is

Gerundium

Gen.
advehe‑ndi
Dat.
advehe‑ndo
Akk.
advehe‑ndum
Abl.
advehe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
advehend‑us, advehund‑us
advehend‑a, advehund‑a
advehend‑um, advehund‑um
Gen. Sg.
advehend‑i, advehund‑i
advehend‑ae, advehund‑ae
advehend‑i, advehund‑i
Dat. Sg.
advehend‑o, advehund‑o
advehend‑ae, advehund‑ae
advehend‑o, advehund‑o
Akk. Sg.
advehend‑um, advehund‑um
advehend‑am, advehund‑am
advehend‑um, advehund‑um
Abl. Sg.
advehend‑o, advehund‑o
advehend‑a, advehund‑a
advehend‑o, advehund‑o
Nom. Pl.
advehend‑i, advehund‑i
advehend‑ae, advehund‑ae
advehend‑a, advehund‑a
Gen. Pl.
advehend‑orum, advehund‑orum
advehend‑arum, advehund‑arum
advehend‑orum, advehund‑orum
Dat. Pl.
advehend‑is, advehund‑is
advehend‑is, advehund‑is
advehend‑is, advehund‑is
Akk. Pl.
advehend‑os, advehund‑os
advehend‑as, advehund‑as
advehend‑a, advehund‑a
Abl. Pl.
advehend‑is, advehund‑is
advehend‑is, advehund‑is
advehend‑is, advehund‑is