Konjugation zu «affīgere, affīgō, affīxī, affīxum»

Konjugation zu «affīgere, affīgō, affīxī, affīxum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
affig‑o
affig‑a‑m
affig‑eba‑m
affige‑re‑m
affig‑a‑m
2. Pers. Sg.
affig‑i‑s
affig‑a‑s
affig‑eba‑s
affige‑re‑s
affig‑e‑s
3. Pers. Sg.
affig‑i‑t
affig‑a‑t
affig‑eba‑t
affige‑re‑t
affig‑e‑t
1. Pers. Pl.
affig‑i‑mus
affig‑a‑mus
affig‑eba‑mus
affige‑re‑mus
affig‑e‑mus
2. Pers. Pl.
affig‑i‑tis
affig‑a‑tis
affig‑eba‑tis
affige‑re‑tis
affig‑e‑tis
3. Pers. Pl.
affig‑u‑nt
affig‑a‑nt
affig‑eba‑nt
affige‑re‑nt
affig‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
affig‑or
affig‑a‑r
affig‑eba‑r
affige‑re‑r
affig‑a‑r
2. Pers. Sg.
affig‑e‑ris
affig‑a‑ris, affig‑a‑re
affig‑eba‑ris, affig‑eba‑re
affige‑re‑ris, affige‑re‑re
affig‑e‑ris, affig‑e‑re
3. Pers. Sg.
affig‑i‑tur
affig‑a‑tur
affig‑eba‑tur
affige‑re‑tur
affig‑e‑tur
1. Pers. Pl.
affig‑i‑mur
affig‑a‑mur
affig‑eba‑mur
affige‑re‑mur
affig‑e‑mur
2. Pers. Pl.
affig‑i‑mini
affig‑a‑mini
affig‑eba‑mini
affige‑re‑mini
affig‑e‑mini
3. Pers. Pl.
affig‑u‑ntur
affig‑a‑ntur
affig‑eba‑ntur
affige‑re‑ntur
affig‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
affix‑i
affix‑eri‑m
affix‑era‑m
affix‑isse‑m
affix‑ero
2. Pers. Sg.
affix‑isti
affix‑eri‑s
affix‑era‑s
affix‑isse‑s
affix‑eris
3. Pers. Sg.
affix‑it
affix‑eri‑t
affix‑era‑t
affix‑isse‑t
affix‑erit
1. Pers. Pl.
affix‑imus
affix‑eri‑mus
affix‑era‑mus
affix‑isse‑mus
affix‑erimus
2. Pers. Pl.
affix‑istis
affix‑eri‑tis
affix‑era‑tis
affix‑isse‑tis
affix‑eritis
3. Pers. Pl.
affix‑erunt, affix‑ere
affix‑eri‑nt
affix‑era‑nt
affix‑isse‑nt
affix‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
affix‑us sum
affix‑us sim
affix‑us eram
affix‑us essem
affix‑us ero
2. Pers. Sg.
affix‑us es
affix‑us sis
affix‑us eras
affix‑us esses
affix‑us eris
3. Pers. Sg.
affix‑us est
affix‑us sit
affix‑us erat
affix‑us esset
affix‑us erit
1. Pers. Pl.
affix‑i sumus
affix‑i simus
affix‑i eramus
affix‑i essemus
affix‑i erimus
2. Pers. Pl.
affix‑i estis
affix‑i sitis
affix‑i eratis
affix‑i essetis
affix‑i eritis
3. Pers. Pl.
affix‑i sunt
affix‑i sint
affix‑i erant
affix‑i essent
affix‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
affigens affigentis
Part. Fut. Akt.
affixurus a um
Part. Perf. Pass.
affixus a um
Gerundium
affige‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
affigendus a um, affigundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
affige
affig‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
affigere
affig‑i, affig‑ier
Infinitiv Perf.
affix‑isse
affix‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
affixur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
affix‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
affigens
affigens
affigens
Gen. Sg.
affigent‑is
affigent‑is
affigent‑is
Dat. Sg.
affigent‑i
affigent‑i
affigent‑i
Akk. Sg.
affigent‑em
affigent‑em
affigens
Abl. Sg.
affigent‑e
affigent‑e
affigent‑e
Nom. Pl.
affigent‑es
affigent‑es
affigent‑ia
Gen. Pl.
affigent‑ium
affigent‑ium
affigent‑ium
Dat. Pl.
affigent‑ibus
affigent‑ibus
affigent‑ibus
Akk. Pl.
affigent‑es, affigent‑is
affigent‑es, affigent‑is
affigent‑ia
Abl. Pl.
affigent‑ibus
affigent‑ibus
affigent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
affix‑us
affix‑a
affix‑um
Gen. Sg.
affix‑i
affix‑ae
affix‑i
Dat. Sg.
affix‑o
affix‑ae
affix‑o
Akk. Sg.
affix‑um
affix‑am
affix‑um
Abl. Sg.
affix‑o
affix‑a
affix‑o
Nom. Pl.
affix‑i
affix‑ae
affix‑a
Gen. Pl.
affix‑orum
affix‑arum
affix‑orum
Dat. Pl.
affix‑is
affix‑is
affix‑is
Akk. Pl.
affix‑os
affix‑as
affix‑a
Abl. Pl.
affix‑is
affix‑is
affix‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
affixur‑us
affixur‑a
affixur‑um
Gen. Sg.
affixur‑i
affixur‑ae
affixur‑i
Dat. Sg.
affixur‑o
affixur‑ae
affixur‑o
Akk. Sg.
affixur‑um
affixur‑am
affixur‑um
Abl. Sg.
affixur‑o
affixur‑a
affixur‑o
Nom. Pl.
affixur‑i
affixur‑ae
affixur‑a
Gen. Pl.
affixur‑orum
affixur‑arum
affixur‑orum
Dat. Pl.
affixur‑is
affixur‑is
affixur‑is
Akk. Pl.
affixur‑os
affixur‑as
affixur‑a
Abl. Pl.
affixur‑is
affixur‑is
affixur‑is

Gerundium

Gen.
affige‑ndi
Dat.
affige‑ndo
Akk.
affige‑ndum
Abl.
affige‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
affigend‑us, affigund‑us
affigend‑a, affigund‑a
affigend‑um, affigund‑um
Gen. Sg.
affigend‑i, affigund‑i
affigend‑ae, affigund‑ae
affigend‑i, affigund‑i
Dat. Sg.
affigend‑o, affigund‑o
affigend‑ae, affigund‑ae
affigend‑o, affigund‑o
Akk. Sg.
affigend‑um, affigund‑um
affigend‑am, affigund‑am
affigend‑um, affigund‑um
Abl. Sg.
affigend‑o, affigund‑o
affigend‑a, affigund‑a
affigend‑o, affigund‑o
Nom. Pl.
affigend‑i, affigund‑i
affigend‑ae, affigund‑ae
affigend‑a, affigund‑a
Gen. Pl.
affigend‑orum, affigund‑orum
affigend‑arum, affigund‑arum
affigend‑orum, affigund‑orum
Dat. Pl.
affigend‑is, affigund‑is
affigend‑is, affigund‑is
affigend‑is, affigund‑is
Akk. Pl.
affigend‑os, affigund‑os
affigend‑as, affigund‑as
affigend‑a, affigund‑a
Abl. Pl.
affigend‑is, affigund‑is
affigend‑is, affigund‑is
affigend‑is, affigund‑is