Konjugation zu «animadvertere, animadvertō, animadvertī, animadversum»

Konjugation zu «animadvertere, animadvertō, animadvertī, animadversum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
animadvert‑o
animadvert‑a‑m
animadvert‑eba‑m
animadverte‑re‑m
animadvert‑a‑m
2. Pers. Sg.
animadvert‑i‑s
animadvert‑a‑s
animadvert‑eba‑s
animadverte‑re‑s
animadvert‑e‑s
3. Pers. Sg.
animadvert‑i‑t
animadvert‑a‑t
animadvert‑eba‑t
animadverte‑re‑t
animadvert‑e‑t, animadvortet
1. Pers. Pl.
animadvert‑i‑mus
animadvert‑a‑mus
animadvert‑eba‑mus
animadverte‑re‑mus
animadvert‑e‑mus
2. Pers. Pl.
animadvert‑i‑tis
animadvert‑a‑tis, animadvortatis
animadvert‑eba‑tis
animadverte‑re‑tis
animadvert‑e‑tis
3. Pers. Pl.
animadvert‑u‑nt
animadvert‑a‑nt
animadvert‑eba‑nt, animadvortebant
animadverte‑re‑nt
animadvert‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
animadvert‑or
animadvert‑a‑r
animadvert‑eba‑r
animadverte‑re‑r
animadvert‑a‑r
2. Pers. Sg.
animadvert‑e‑ris
animadvert‑a‑ris, animadvert‑a‑re
animadvert‑eba‑ris, animadvert‑eba‑re
animadverte‑re‑ris, animadverte‑re‑re
animadvert‑e‑ris, animadvert‑e‑re
3. Pers. Sg.
animadvert‑i‑tur
animadvert‑a‑tur
animadvert‑eba‑tur
animadverte‑re‑tur, animadvorteretur
animadvert‑e‑tur
1. Pers. Pl.
animadvert‑i‑mur
animadvert‑a‑mur
animadvert‑eba‑mur
animadverte‑re‑mur
animadvert‑e‑mur
2. Pers. Pl.
animadvert‑i‑mini
animadvert‑a‑mini
animadvert‑eba‑mini
animadverte‑re‑mini
animadvert‑e‑mini
3. Pers. Pl.
animadvert‑u‑ntur
animadvert‑a‑ntur
animadvert‑eba‑ntur
animadverte‑re‑ntur
animadvert‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
animadvert‑i
animadvert‑eri‑m
animadvert‑era‑m
animadvert‑isse‑m
animadvert‑ero
2. Pers. Sg.
animadvert‑isti
animadvert‑eri‑s
animadvert‑era‑s
animadvert‑isse‑s
animadvert‑eris
3. Pers. Sg.
animadvert‑it
animadvert‑eri‑t
animadvert‑era‑t
animadvert‑isse‑t
animadvert‑erit
1. Pers. Pl.
animadvert‑imus
animadvert‑eri‑mus
animadvert‑era‑mus
animadvert‑isse‑mus
animadvert‑erimus
2. Pers. Pl.
animadvert‑istis
animadvert‑eri‑tis
animadvert‑era‑tis
animadvert‑isse‑tis
animadvert‑eritis
3. Pers. Pl.
animadvert‑erunt, animadvert‑ere
animadvert‑eri‑nt
animadvert‑era‑nt
animadvert‑isse‑nt
animadvert‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
animadvers‑us sum
animadvers‑us sim
animadvers‑us eram
animadvers‑us essem
animadvers‑us ero
2. Pers. Sg.
animadvers‑us es
animadvers‑us sis
animadvers‑us eras
animadvers‑us esses
animadvers‑us eris
3. Pers. Sg.
animadvers‑us est
animadvers‑us sit
animadvers‑us erat
animadvers‑us esset
animadvers‑us erit
1. Pers. Pl.
animadvers‑i sumus
animadvers‑i simus
animadvers‑i eramus
animadvers‑i essemus
animadvers‑i erimus
2. Pers. Pl.
animadvers‑i estis
animadvers‑i sitis
animadvers‑i eratis
animadvers‑i essetis
animadvers‑i eritis
3. Pers. Pl.
animadvers‑i sunt
animadvers‑i sint
animadvers‑i erant
animadvers‑i essent
animadvers‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
animadvertens animadvertentis
Part. Fut. Akt.
animadversurus a um
Part. Perf. Pass.
animadversus a um
Gerundium
animadverte‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
animadvertendus a um, animadvertundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
animadverte
animadvert‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
animadvert‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
animadvertere
animadvert‑i, animadvert‑ier
Infinitiv Perf.
animadvert‑isse
animadvers‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
animadversur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
animadvers‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animadvertens
animadvertens
animadvertens
Gen. Sg.
animadvertent‑is
animadvertent‑is
animadvertent‑is
Dat. Sg.
animadvertent‑i
animadvertent‑i
animadvertent‑i
Akk. Sg.
animadvertent‑em
animadvertent‑em
animadvertens
Abl. Sg.
animadvertent‑e
animadvertent‑e
animadvertent‑e
Nom. Pl.
animadvertent‑es
animadvertent‑es
animadvertent‑ia
Gen. Pl.
animadvertent‑ium
animadvertent‑ium
animadvertent‑ium
Dat. Pl.
animadvertent‑ibus
animadvertent‑ibus
animadvertent‑ibus
Akk. Pl.
animadvertent‑es, animadvertent‑is
animadvertent‑es, animadvertent‑is
animadvertent‑ia
Abl. Pl.
animadvertent‑ibus
animadvertent‑ibus
animadvertent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animadvers‑us
animadvers‑a
animadvers‑um
Gen. Sg.
animadvers‑i
animadvers‑ae
animadvers‑i
Dat. Sg.
animadvers‑o
animadvers‑ae
animadvers‑o
Akk. Sg.
animadvers‑um
animadvers‑am
animadvers‑um
Abl. Sg.
animadvers‑o
animadvers‑a
animadvers‑o
Nom. Pl.
animadvers‑i
animadvers‑ae
animadvers‑a
Gen. Pl.
animadvers‑orum
animadvers‑arum
animadvers‑orum
Dat. Pl.
animadvers‑is
animadvers‑is
animadvers‑is
Akk. Pl.
animadvers‑os
animadvers‑as
animadvers‑a
Abl. Pl.
animadvers‑is
animadvers‑is
animadvers‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animadversur‑us
animadversur‑a
animadversur‑um
Gen. Sg.
animadversur‑i
animadversur‑ae
animadversur‑i
Dat. Sg.
animadversur‑o
animadversur‑ae
animadversur‑o
Akk. Sg.
animadversur‑um
animadversur‑am
animadversur‑um
Abl. Sg.
animadversur‑o
animadversur‑a
animadversur‑o
Nom. Pl.
animadversur‑i
animadversur‑ae
animadversur‑a
Gen. Pl.
animadversur‑orum
animadversur‑arum
animadversur‑orum
Dat. Pl.
animadversur‑is
animadversur‑is
animadversur‑is
Akk. Pl.
animadversur‑os
animadversur‑as
animadversur‑a
Abl. Pl.
animadversur‑is
animadversur‑is
animadversur‑is

Gerundium

Gen.
animadverte‑ndi
Dat.
animadverte‑ndo
Akk.
animadverte‑ndum
Abl.
animadverte‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animadvertend‑us, animadvertund‑us
animadvertend‑a, animadvertund‑a
animadvertend‑um, animadvertund‑um
Gen. Sg.
animadvertend‑i, animadvertund‑i
animadvertend‑ae, animadvertund‑ae
animadvertend‑i, animadvertund‑i
Dat. Sg.
animadvertend‑o, animadvertund‑o
animadvertend‑ae, animadvertund‑ae
animadvertend‑o, animadvertund‑o
Akk. Sg.
animadvertend‑um, animadvertund‑um
animadvertend‑am, animadvertund‑am
animadvertend‑um, animadvertund‑um
Abl. Sg.
animadvertend‑o, animadvertund‑o
animadvertend‑a, animadvertund‑a
animadvertend‑o, animadvertund‑o
Nom. Pl.
animadvertend‑i, animadvertund‑i
animadvertend‑ae, animadvertund‑ae
animadvertend‑a, animadvertund‑a
Gen. Pl.
animadvertend‑orum, animadvertund‑orum
animadvertend‑arum, animadvertund‑arum
animadvertend‑orum, animadvertund‑orum
Dat. Pl.
animadvertend‑is, animadvertund‑is
animadvertend‑is, animadvertund‑is
animadvertend‑is, animadvertund‑is
Akk. Pl.
animadvertend‑os, animadvertund‑os
animadvertend‑as, animadvertund‑as
animadvertend‑a, animadvertund‑a
Abl. Pl.
animadvertend‑is, animadvertund‑is
animadvertend‑is, animadvertund‑is
animadvertend‑is, animadvertund‑is