Konjugation zu «īgnōrāre, īgnōrō, īgnōrāvī, īgnōrātum»

Konjugation zu «īgnōrāre, īgnōrō, īgnōrāvī, īgnōrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ignor‑o
ignor‑e‑m
ignora‑ba‑m
ignora‑re‑m
ignora‑b‑o
2. Pers. Sg.
ignora‑s
ignor‑e‑s
ignora‑ba‑s
ignora‑re‑s
ignora‑bi‑s
3. Pers. Sg.
ignora‑t
ignor‑e‑t
ignora‑ba‑t
ignora‑re‑t
ignora‑bi‑t
1. Pers. Pl.
ignora‑mus
ignor‑e‑mus
ignora‑ba‑mus
ignora‑re‑mus
ignora‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
ignora‑tis
ignor‑e‑tis
ignora‑ba‑tis
ignora‑re‑tis
ignora‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
ignora‑nt
ignor‑e‑nt
ignora‑ba‑nt
ignora‑re‑nt
ignora‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ignorav‑i
ignorav‑eri‑m
ignorav‑era‑m
ignorav‑isse‑m
ignorav‑ero
2. Pers. Sg.
ignorav‑isti
ignorav‑eri‑s
ignorav‑era‑s
ignorav‑isse‑s
ignorav‑eris
3. Pers. Sg.
ignorav‑it
ignorav‑eri‑t
ignorav‑era‑t
ignorav‑isse‑t
ignorav‑erit
1. Pers. Pl.
ignorav‑imus
ignorav‑eri‑mus
ignorav‑era‑mus
ignorav‑isse‑mus
ignorav‑erimus
2. Pers. Pl.
ignorav‑istis
ignorav‑eri‑tis
ignorav‑era‑tis
ignorav‑isse‑tis
ignorav‑eritis
3. Pers. Pl.
ignorav‑erunt, ignorav‑ere
ignorav‑eri‑nt
ignorav‑era‑nt
ignorav‑isse‑nt
ignorav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
ignorat‑um est
ignorat‑um sit
ignorat‑um erat
ignorat‑um esset
ignorat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ignorans ignorantis
Part. Fut. Akt.
ignoraturus a um
Part. Perf. Pass.
ignorat‑um
Gerundium
ignora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ignora‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ignora
ignora‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ignorare
ignora‑ri, ignora‑rier
Infinitiv Perf.
ignorav‑isse
ignorat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ignoratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
ignorat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ignorans
ignorans
ignorans
Gen. Sg.
ignorant‑is
ignorant‑is
ignorant‑is
Dat. Sg.
ignorant‑i
ignorant‑i
ignorant‑i
Akk. Sg.
ignorant‑em
ignorant‑em
ignorans
Abl. Sg.
ignorant‑e
ignorant‑e
ignorant‑e
Nom. Pl.
ignorant‑es
ignorant‑es
ignorant‑ia
Gen. Pl.
ignorant‑ium
ignorant‑ium
ignorant‑ium
Dat. Pl.
ignorant‑ibus
ignorant‑ibus
ignorant‑ibus
Akk. Pl.
ignorant‑es, ignorant‑is
ignorant‑es, ignorant‑is
ignorant‑ia
Abl. Pl.
ignorant‑ibus
ignorant‑ibus
ignorant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ignorat‑us
ignorat‑a
ignorat‑um
Gen. Sg.
ignorat‑i
ignorat‑ae
ignorat‑i
Dat. Sg.
ignorat‑o
ignorat‑ae
ignorat‑o
Akk. Sg.
ignorat‑um
ignorat‑am
ignorat‑um
Abl. Sg.
ignorat‑o
ignorat‑a
ignorat‑o
Nom. Pl.
ignorat‑i
ignorat‑ae
ignorat‑a
Gen. Pl.
ignorat‑orum
ignorat‑arum
ignorat‑orum
Dat. Pl.
ignorat‑is
ignorat‑is
ignorat‑is
Akk. Pl.
ignorat‑os
ignorat‑as
ignorat‑a
Abl. Pl.
ignorat‑is
ignorat‑is
ignorat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ignoratur‑us
ignoratur‑a
ignoratur‑um
Gen. Sg.
ignoratur‑i
ignoratur‑ae
ignoratur‑i
Dat. Sg.
ignoratur‑o
ignoratur‑ae
ignoratur‑o
Akk. Sg.
ignoratur‑um
ignoratur‑am
ignoratur‑um
Abl. Sg.
ignoratur‑o
ignoratur‑a
ignoratur‑o
Nom. Pl.
ignoratur‑i
ignoratur‑ae
ignoratur‑a
Gen. Pl.
ignoratur‑orum
ignoratur‑arum
ignoratur‑orum
Dat. Pl.
ignoratur‑is
ignoratur‑is
ignoratur‑is
Akk. Pl.
ignoratur‑os
ignoratur‑as
ignoratur‑a
Abl. Pl.
ignoratur‑is
ignoratur‑is
ignoratur‑is

Gerundium

Gen.
ignora‑ndi
Dat.
ignora‑ndo
Akk.
ignora‑ndum
Abl.
ignora‑ndo