Konjugation zu «nauseāre, nauseō, nauseāvī, nauseātum»

Konjugation zu «nauseāre, nauseō, nauseāvī, nauseātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nause‑o
nause‑e‑m
nausea‑ba‑m
nausea‑re‑m
nausea‑b‑o
2. Pers. Sg.
nausea‑s
nause‑e‑s
nausea‑ba‑s
nausea‑re‑s
nausea‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nausea‑t
nause‑e‑t
nausea‑ba‑t
nausea‑re‑t
nausea‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nausea‑mus
nause‑e‑mus
nausea‑ba‑mus
nausea‑re‑mus
nausea‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nausea‑tis
nause‑e‑tis
nausea‑ba‑tis
nausea‑re‑tis
nausea‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nausea‑nt
nause‑e‑nt
nausea‑ba‑nt
nausea‑re‑nt
nausea‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nause‑or
nause‑e‑r
nausea‑ba‑r
nausea‑re‑r
nausea‑b‑or
2. Pers. Sg.
nausea‑ris
nause‑e‑ris, nause‑e‑re
nausea‑ba‑ris, nausea‑ba‑re
nausea‑re‑ris, nausea‑re‑re
nausea‑be‑ris, nausea‑be‑re
3. Pers. Sg.
nausea‑tur
nause‑e‑tur
nausea‑ba‑tur
nausea‑re‑tur
nausea‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
nausea‑mur
nause‑e‑mur
nausea‑ba‑mur
nausea‑re‑mur
nausea‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
nausea‑mini
nause‑e‑mini
nausea‑ba‑mini
nausea‑re‑mini
nausea‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
nausea‑ntur
nause‑e‑ntur
nausea‑ba‑ntur
nausea‑re‑ntur
nausea‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nauseav‑i
nauseav‑eri‑m
nauseav‑era‑m
nauseav‑isse‑m
nauseav‑ero
2. Pers. Sg.
nauseav‑isti
nauseav‑eri‑s
nauseav‑era‑s
nauseav‑isse‑s
nauseav‑eris
3. Pers. Sg.
nauseav‑it
nauseav‑eri‑t
nauseav‑era‑t
nauseav‑isse‑t
nauseav‑erit
1. Pers. Pl.
nauseav‑imus
nauseav‑eri‑mus
nauseav‑era‑mus
nauseav‑isse‑mus
nauseav‑erimus
2. Pers. Pl.
nauseav‑istis
nauseav‑eri‑tis
nauseav‑era‑tis
nauseav‑isse‑tis
nauseav‑eritis
3. Pers. Pl.
nauseav‑erunt, nauseav‑ere
nauseav‑eri‑nt
nauseav‑era‑nt
nauseav‑isse‑nt
nauseav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nauseat‑us sum
nauseat‑us sim
nauseat‑us eram
nauseat‑us essem
nauseat‑us ero
2. Pers. Sg.
nauseat‑us es
nauseat‑us sis
nauseat‑us eras
nauseat‑us esses
nauseat‑us eris
3. Pers. Sg.
nauseat‑us est
nauseat‑us sit
nauseat‑us erat
nauseat‑us esset
nauseat‑us erit
1. Pers. Pl.
nauseat‑i sumus
nauseat‑i simus
nauseat‑i eramus
nauseat‑i essemus
nauseat‑i erimus
2. Pers. Pl.
nauseat‑i estis
nauseat‑i sitis
nauseat‑i eratis
nauseat‑i essetis
nauseat‑i eritis
3. Pers. Pl.
nauseat‑i sunt
nauseat‑i sint
nauseat‑i erant
nauseat‑i essent
nauseat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
nauseans nauseantis
Part. Fut. Akt.
nauseaturus a um
Part. Perf. Pass.
nauseatus a um
Gerundium
nausea‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
nauseandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nausea
nausea‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
nauseare
nausea‑ri, nausea‑rier
Infinitiv Perf.
nauseav‑isse
nauseat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
nauseatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
nauseat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nauseans
nauseans
nauseans
Gen. Sg.
nauseant‑is
nauseant‑is
nauseant‑is
Dat. Sg.
nauseant‑i
nauseant‑i
nauseant‑i
Akk. Sg.
nauseant‑em
nauseant‑em
nauseans
Abl. Sg.
nauseant‑e
nauseant‑e
nauseant‑e
Nom. Pl.
nauseant‑es
nauseant‑es
nauseant‑ia
Gen. Pl.
nauseant‑ium
nauseant‑ium
nauseant‑ium
Dat. Pl.
nauseant‑ibus
nauseant‑ibus
nauseant‑ibus
Akk. Pl.
nauseant‑es, nauseant‑is
nauseant‑es, nauseant‑is
nauseant‑ia
Abl. Pl.
nauseant‑ibus
nauseant‑ibus
nauseant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nauseat‑us
nauseat‑a
nauseat‑um
Gen. Sg.
nauseat‑i
nauseat‑ae
nauseat‑i
Dat. Sg.
nauseat‑o
nauseat‑ae
nauseat‑o
Akk. Sg.
nauseat‑um
nauseat‑am
nauseat‑um
Abl. Sg.
nauseat‑o
nauseat‑a
nauseat‑o
Nom. Pl.
nauseat‑i
nauseat‑ae
nauseat‑a
Gen. Pl.
nauseat‑orum
nauseat‑arum
nauseat‑orum
Dat. Pl.
nauseat‑is
nauseat‑is
nauseat‑is
Akk. Pl.
nauseat‑os
nauseat‑as
nauseat‑a
Abl. Pl.
nauseat‑is
nauseat‑is
nauseat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nauseatur‑us
nauseatur‑a
nauseatur‑um
Gen. Sg.
nauseatur‑i
nauseatur‑ae
nauseatur‑i
Dat. Sg.
nauseatur‑o
nauseatur‑ae
nauseatur‑o
Akk. Sg.
nauseatur‑um
nauseatur‑am
nauseatur‑um
Abl. Sg.
nauseatur‑o
nauseatur‑a
nauseatur‑o
Nom. Pl.
nauseatur‑i
nauseatur‑ae
nauseatur‑a
Gen. Pl.
nauseatur‑orum
nauseatur‑arum
nauseatur‑orum
Dat. Pl.
nauseatur‑is
nauseatur‑is
nauseatur‑is
Akk. Pl.
nauseatur‑os
nauseatur‑as
nauseatur‑a
Abl. Pl.
nauseatur‑is
nauseatur‑is
nauseatur‑is

Gerundium

Gen.
nausea‑ndi
Dat.
nausea‑ndo
Akk.
nausea‑ndum
Abl.
nausea‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nauseand‑us
nauseand‑a
nauseand‑um
Gen. Sg.
nauseand‑i
nauseand‑ae
nauseand‑i
Dat. Sg.
nauseand‑o
nauseand‑ae
nauseand‑o
Akk. Sg.
nauseand‑um
nauseand‑am
nauseand‑um
Abl. Sg.
nauseand‑o
nauseand‑a
nauseand‑o
Nom. Pl.
nauseand‑i
nauseand‑ae
nauseand‑a
Gen. Pl.
nauseand‑orum
nauseand‑arum
nauseand‑orum
Dat. Pl.
nauseand‑is
nauseand‑is
nauseand‑is
Akk. Pl.
nauseand‑os
nauseand‑as
nauseand‑a
Abl. Pl.
nauseand‑is
nauseand‑is
nauseand‑is