Konjugation zu «neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum»

Konjugation zu «neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
negleg‑o
negleg‑a‑m, negligam
negleg‑eba‑m
neglege‑re‑m
negleg‑a‑m, negligam
2. Pers. Sg.
negleg‑i‑s, negligis
negleg‑a‑s, negligas
negleg‑eba‑s
neglege‑re‑s, negligeres
negleg‑e‑s
3. Pers. Sg.
negleg‑i‑t, negligit
negleg‑a‑t, neclegat
negleg‑eba‑t, negligebat
neglege‑re‑t, negligeret
negleg‑e‑t
1. Pers. Pl.
negleg‑i‑mus
negleg‑a‑mus
negleg‑eba‑mus
neglege‑re‑mus
negleg‑e‑mus
2. Pers. Pl.
negleg‑i‑tis
negleg‑a‑tis
negleg‑eba‑tis
neglege‑re‑tis
negleg‑e‑tis
3. Pers. Pl.
negleg‑u‑nt, negligunt
negleg‑a‑nt, negligant
negleg‑eba‑nt, neclegebant
neglege‑re‑nt
negleg‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
negleg‑or
negleg‑a‑r
negleg‑eba‑r
neglege‑re‑r
negleg‑a‑r
2. Pers. Sg.
negleg‑e‑ris
negleg‑a‑ris, negleg‑a‑re
negleg‑eba‑ris, negleg‑eba‑re
neglege‑re‑ris, neglege‑re‑re
negleg‑e‑ris, negleg‑e‑re
3. Pers. Sg.
negleg‑i‑tur, neclegitur
negleg‑a‑tur
negleg‑eba‑tur
neglege‑re‑tur
negleg‑e‑tur, negligetur
1. Pers. Pl.
negleg‑i‑mur
negleg‑a‑mur
negleg‑eba‑mur
neglege‑re‑mur
negleg‑e‑mur
2. Pers. Pl.
negleg‑i‑mini
negleg‑a‑mini
negleg‑eba‑mini
neglege‑re‑mini
negleg‑e‑mini
3. Pers. Pl.
negleg‑u‑ntur, necleguntur
negleg‑a‑ntur
negleg‑eba‑ntur
neglege‑re‑ntur
negleg‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
neglex‑i
neglex‑eri‑m
neglex‑era‑m
neglex‑isse‑m
neglex‑ero
2. Pers. Sg.
neglex‑isti
neglex‑eri‑s
neglex‑era‑s
neglex‑isse‑s
neglex‑eris
3. Pers. Sg.
neglex‑it, neclexit
neglex‑eri‑t
neglex‑era‑t
neglex‑isse‑t
neglex‑erit
1. Pers. Pl.
neglex‑imus
neglex‑eri‑mus
neglex‑era‑mus
neglex‑isse‑mus
neglex‑erimus
2. Pers. Pl.
neglex‑istis
neglex‑eri‑tis
neglex‑era‑tis
neglex‑isse‑tis
neglex‑eritis
3. Pers. Pl.
neglex‑erunt, neglex‑ere
neglex‑eri‑nt
neglex‑era‑nt
neglex‑isse‑nt
neglex‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
neglect‑us sum
neglect‑us sim
neglect‑us eram
neglect‑us essem
neglect‑us ero
2. Pers. Sg.
neglect‑us es
neglect‑us sis
neglect‑us eras
neglect‑us esses
neglect‑us eris
3. Pers. Sg.
neglect‑us est
neglect‑us sit
neglect‑us erat
neglect‑us esset
neglect‑us erit
1. Pers. Pl.
neglect‑i sumus
neglect‑i simus
neglect‑i eramus
neglect‑i essemus
neglect‑i erimus
2. Pers. Pl.
neglect‑i estis
neglect‑i sitis
neglect‑i eratis
neglect‑i essetis
neglect‑i eritis
3. Pers. Pl.
neglect‑i sunt
neglect‑i sint
neglect‑i erant
neglect‑i essent
neglect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
neglegens neglegentis
Part. Fut. Akt.
neglecturus a um
Part. Perf. Pass.
neglectus a um
Gerundium
neglege‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
neglegendus a um, neglegundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
neglege, neclege
negleg‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
neglegere, neclegere
negleg‑i, neclegi
Infinitiv Perf.
neglex‑isse, neclexisse
neglect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, neclectum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
neglectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
neglect‑um iri, neclectum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
neglegens, neclegens
neglegens, neclegens
neglegens
Gen. Sg.
neglegent‑is
neglegent‑is
neglegent‑is
Dat. Sg.
neglegent‑i
neglegent‑i
neglegent‑i
Akk. Sg.
neglegent‑em
neglegent‑em
neglegens
Abl. Sg.
neglegent‑e
neglegent‑e
neglegent‑e
Nom. Pl.
neglegent‑es
neglegent‑es
neglegent‑ia
Gen. Pl.
neglegent‑ium
neglegent‑ium
neglegent‑ium
Dat. Pl.
neglegent‑ibus
neglegent‑ibus
neglegent‑ibus
Akk. Pl.
neglegent‑es, neglegent‑is
neglegent‑es, neglegent‑is
neglegent‑ia
Abl. Pl.
neglegent‑ibus
neglegent‑ibus
neglegent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
neglect‑us
neglect‑a, neclecta
neglect‑um, neclectum
Gen. Sg.
neglect‑i
neglect‑ae
neglect‑i
Dat. Sg.
neglect‑o, neclecto
neglect‑ae
neglect‑o, neclecto
Akk. Sg.
neglect‑um
neglect‑am
neglect‑um, neclectum
Abl. Sg.
neglect‑o, neclecto
neglect‑a, neclecta
neglect‑o, neclecto
Vok. Sg.
neglect‑e
Nom. Pl.
neglect‑i
neglect‑ae
neglect‑a, neclecta
Gen. Pl.
neglect‑orum
neglect‑arum
neglect‑orum
Dat. Pl.
neglect‑is
neglect‑is
neglect‑is
Akk. Pl.
neglect‑os
neglect‑as
neglect‑a, neclecta
Abl. Pl.
neglect‑is
neglect‑is
neglect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
neglectur‑us
neglectur‑a
neglectur‑um
Gen. Sg.
neglectur‑i
neglectur‑ae
neglectur‑i
Dat. Sg.
neglectur‑o
neglectur‑ae
neglectur‑o
Akk. Sg.
neglectur‑um
neglectur‑am
neglectur‑um
Abl. Sg.
neglectur‑o
neglectur‑a
neglectur‑o
Vok. Sg.
neglectur‑e
Nom. Pl.
neglectur‑i
neglectur‑ae
neglectur‑a
Gen. Pl.
neglectur‑orum
neglectur‑arum
neglectur‑orum
Dat. Pl.
neglectur‑is
neglectur‑is
neglectur‑is
Akk. Pl.
neglectur‑os
neglectur‑as
neglectur‑a
Abl. Pl.
neglectur‑is
neglectur‑is
neglectur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
neglect‑issim‑us
neglect‑issim‑a
neglect‑issim‑um
Gen. Sg.
neglect‑issim‑i
neglect‑issim‑ae
neglect‑issim‑i
Dat. Sg.
neglect‑issim‑o
neglect‑issim‑ae
neglect‑issim‑o
Akk. Sg.
neglect‑issim‑um
neglect‑issim‑am
neglect‑issim‑um
Abl. Sg.
neglect‑issim‑o
neglect‑issim‑a
neglect‑issim‑o
Nom. Pl.
neglect‑issim‑i
neglect‑issim‑ae
neglect‑issim‑a
Gen. Pl.
neglect‑issim‑orum
neglect‑issim‑arum
neglect‑issim‑orum
Dat. Pl.
neglect‑issim‑is
neglect‑issim‑is
neglect‑issim‑is
Akk. Pl.
neglect‑issim‑os
neglect‑issim‑as
neglect‑issim‑a
Abl. Pl.
neglect‑issim‑is
neglect‑issim‑is
neglect‑issim‑is

Gerundium

Gen.
neglege‑ndi
Dat.
neglege‑ndo, negligendo
Akk.
neglege‑ndum
Abl.
neglege‑ndo, negligendo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
neglegend‑us, neglegund‑us
neglegend‑a, neglegund‑a
neglegend‑um, neglegund‑um
Gen. Sg.
neglegend‑i, neglegund‑i
neglegend‑ae, neglegund‑ae
neglegend‑i, neglegund‑i
Dat. Sg.
neglegend‑o, neglegund‑o
neglegend‑ae, neglegund‑ae
neglegend‑o, neglegund‑o
Akk. Sg.
neglegend‑um, neglegund‑um
neglegend‑am, neglegund‑am
neglegend‑um, neglegund‑um
Abl. Sg.
neglegend‑o, neglegund‑o
neglegend‑a, neglegund‑a
neglegend‑o, neglegund‑o
Vok. Sg.
neglegend‑e, neglegund‑e
Nom. Pl.
neglegend‑i, neglegund‑i
neglegend‑ae, neglegund‑ae
neglegend‑a, neglegund‑a
Gen. Pl.
neglegend‑orum, neglegund‑orum
neglegend‑arum, neglegund‑arum
neglegend‑orum, neglegund‑orum
Dat. Pl.
neglegend‑is, neglegund‑is
neglegend‑is, neglegund‑is
neglegend‑is, neglegund‑is
Akk. Pl.
neglegend‑os, neglegund‑os
neglegend‑as, neglegund‑as
neglegend‑a, neglegund‑a
Abl. Pl.
neglegend‑is, neglegund‑is
neglegend‑is, neglegund‑is
neglegend‑is, neglegund‑is