Konjugation zu «iuvāre, iuvō, iūvī, iūtum»

Konjugation zu «iuvāre, iuvō, iūvī, iūtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iuv‑o
iuv‑e‑m
iuva‑ba‑m
iuva‑re‑m
iuva‑b‑o
2. Pers. Sg.
iuva‑s
iuv‑e‑s
iuva‑ba‑s
iuva‑re‑s
iuva‑bi‑s
3. Pers. Sg.
iuva‑t
iuv‑e‑t
iuva‑ba‑t
iuva‑re‑t
iuva‑bi‑t
1. Pers. Pl.
iuva‑mus
iuv‑e‑mus
iuva‑ba‑mus
iuva‑re‑mus
iuva‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
iuva‑tis
iuv‑e‑tis
iuva‑ba‑tis
iuva‑re‑tis
iuva‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
iuva‑nt
iuv‑e‑nt
iuva‑ba‑nt
iuva‑re‑nt
iuva‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iuv‑or
iuv‑e‑r
iuva‑ba‑r
iuva‑re‑r
iuva‑b‑or
2. Pers. Sg.
iuva‑ris
iuv‑e‑ris, iuv‑e‑re
iuva‑ba‑ris, iuva‑ba‑re
iuva‑re‑ris, iuva‑re‑re
iuva‑be‑ris, iuva‑be‑re
3. Pers. Sg.
iuva‑tur
iuv‑e‑tur
iuva‑ba‑tur
iuva‑re‑tur
iuva‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
iuva‑mur
iuv‑e‑mur
iuva‑ba‑mur
iuva‑re‑mur
iuva‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
iuva‑mini
iuv‑e‑mini
iuva‑ba‑mini
iuva‑re‑mini
iuva‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
iuva‑ntur
iuv‑e‑ntur
iuva‑ba‑ntur
iuva‑re‑ntur
iuva‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iuv‑i
iuv‑eri‑m
iuv‑era‑m
iuv‑isse‑m
iuv‑ero
2. Pers. Sg.
iuv‑isti
iuv‑eri‑s
iuv‑era‑s
iuv‑isse‑s
iuv‑eris
3. Pers. Sg.
iuv‑it
iuv‑eri‑t
iuv‑era‑t
iuv‑isse‑t
iuv‑erit
1. Pers. Pl.
iuv‑imus
iuv‑eri‑mus
iuv‑era‑mus
iuv‑isse‑mus
iuv‑erimus
2. Pers. Pl.
iuv‑istis
iuv‑eri‑tis
iuv‑era‑tis
iuv‑isse‑tis
iuv‑eritis
3. Pers. Pl.
iuv‑erunt, iuv‑ere
iuv‑eri‑nt
iuv‑era‑nt
iuv‑isse‑nt
iuv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iut‑us sum
iut‑us sim
iut‑us eram
iut‑us essem
iut‑us ero
2. Pers. Sg.
iut‑us es
iut‑us sis
iut‑us eras
iut‑us esses
iut‑us eris
3. Pers. Sg.
iut‑us est
iut‑us sit
iut‑us erat
iut‑us esset
iut‑us erit
1. Pers. Pl.
iut‑i sumus
iut‑i simus
iut‑i eramus
iut‑i essemus
iut‑i erimus
2. Pers. Pl.
iut‑i estis
iut‑i sitis
iut‑i eratis
iut‑i essetis
iut‑i eritis
3. Pers. Pl.
iut‑i sunt
iut‑i sint
iut‑i erant
iut‑i essent
iut‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iuvans iuvantis
Part. Fut. Akt.
iuturus a um
Part. Perf. Pass.
iutus a um
Gerundium
iuva‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iuvandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
iuva
iuva‑te
Imperativ II, 2. Pers.
iuva‑to
Imperativ II, 3. Pers.
iuva‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
iuvare
iuva‑ri, iuva‑rier
Infinitiv Perf.
iuv‑isse
iut‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
iutur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, iuvaturum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
iut‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iuvans
iuvans
iuvans
Gen. Sg.
iuvant‑is
iuvant‑is
iuvant‑is
Dat. Sg.
iuvant‑i
iuvant‑i
iuvant‑i
Akk. Sg.
iuvant‑em
iuvant‑em
iuvans
Abl. Sg.
iuvant‑e
iuvant‑e
iuvant‑e
Nom. Pl.
iuvant‑es
iuvant‑es
iuvant‑ia
Gen. Pl.
iuvant‑ium
iuvant‑ium
iuvant‑ium
Dat. Pl.
iuvant‑ibus
iuvant‑ibus
iuvant‑ibus
Akk. Pl.
iuvant‑es, iuvant‑is
iuvant‑es, iuvant‑is
iuvant‑ia
Abl. Pl.
iuvant‑ibus
iuvant‑ibus
iuvant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iut‑us
iut‑a
iut‑um
Gen. Sg.
iut‑i
iut‑ae
iut‑i
Dat. Sg.
iut‑o
iut‑ae
iut‑o
Akk. Sg.
iut‑um
iut‑am
iut‑um
Abl. Sg.
iut‑o
iut‑a
iut‑o
Nom. Pl.
iut‑i
iut‑ae
iut‑a
Gen. Pl.
iut‑orum
iut‑arum
iut‑orum
Dat. Pl.
iut‑is
iut‑is
iut‑is
Akk. Pl.
iut‑os
iut‑as
iut‑a
Abl. Pl.
iut‑is
iut‑is
iut‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iutur‑us, iuvaturus
iutur‑a, iuvatura
iutur‑um, iuvaturum
Gen. Sg.
iutur‑i
iutur‑ae
iutur‑i
Dat. Sg.
iutur‑o
iutur‑ae
iutur‑o
Akk. Sg.
iutur‑um, iuvaturum
iutur‑am
iutur‑um, iuvaturum
Abl. Sg.
iutur‑o
iutur‑a, iuvatura
iutur‑o
Nom. Pl.
iutur‑i
iutur‑ae
iutur‑a, iuvatura
Gen. Pl.
iutur‑orum
iutur‑arum
iutur‑orum
Dat. Pl.
iutur‑is
iutur‑is
iutur‑is
Akk. Pl.
iutur‑os
iutur‑as, iuvaturas
iutur‑a, iuvatura
Abl. Pl.
iutur‑is
iutur‑is
iutur‑is

Gerundium

Gen.
iuva‑ndi
Dat.
iuva‑ndo
Akk.
iuva‑ndum
Abl.
iuva‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iuvand‑us
iuvand‑a
iuvand‑um
Gen. Sg.
iuvand‑i
iuvand‑ae
iuvand‑i
Dat. Sg.
iuvand‑o
iuvand‑ae
iuvand‑o
Akk. Sg.
iuvand‑um
iuvand‑am
iuvand‑um
Abl. Sg.
iuvand‑o
iuvand‑a
iuvand‑o
Nom. Pl.
iuvand‑i
iuvand‑ae
iuvand‑a
Gen. Pl.
iuvand‑orum
iuvand‑arum
iuvand‑orum
Dat. Pl.
iuvand‑is
iuvand‑is
iuvand‑is
Akk. Pl.
iuvand‑os
iuvand‑as
iuvand‑a
Abl. Pl.
iuvand‑is
iuvand‑is
iuvand‑is