Konjugation zu «adnuntiāre, adnuntiō, adnuntiāvī, adnuntiātum»

Konjugation zu «adnuntiāre, adnuntiō, adnuntiāvī, adnuntiātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adnunti‑o
adnunti‑e‑m
adnuntia‑ba‑m
adnuntia‑re‑m
adnuntia‑b‑o
2. Pers. Sg.
adnuntia‑s
adnunti‑e‑s
adnuntia‑ba‑s
adnuntia‑re‑s
adnuntia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
adnuntia‑t
adnunti‑e‑t
adnuntia‑ba‑t
adnuntia‑re‑t
adnuntia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
adnuntia‑mus
adnunti‑e‑mus
adnuntia‑ba‑mus
adnuntia‑re‑mus
adnuntia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
adnuntia‑tis
adnunti‑e‑tis
adnuntia‑ba‑tis
adnuntia‑re‑tis
adnuntia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
adnuntia‑nt, annunciant
adnunti‑e‑nt
adnuntia‑ba‑nt
adnuntia‑re‑nt
adnuntia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adnunti‑or
adnunti‑e‑r
adnuntia‑ba‑r
adnuntia‑re‑r
adnuntia‑b‑or
2. Pers. Sg.
adnuntia‑ris
adnunti‑e‑ris, adnunti‑e‑re
adnuntia‑ba‑ris, adnuntia‑ba‑re
adnuntia‑re‑ris, adnuntia‑re‑re
adnuntia‑be‑ris, adnuntia‑be‑re
3. Pers. Sg.
adnuntia‑tur
adnunti‑e‑tur
adnuntia‑ba‑tur
adnuntia‑re‑tur
adnuntia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
adnuntia‑mur
adnunti‑e‑mur
adnuntia‑ba‑mur
adnuntia‑re‑mur
adnuntia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
adnuntia‑mini
adnunti‑e‑mini
adnuntia‑ba‑mini
adnuntia‑re‑mini
adnuntia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
adnuntia‑ntur
adnunti‑e‑ntur
adnuntia‑ba‑ntur
adnuntia‑re‑ntur
adnuntia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adnuntiav‑i
adnuntiav‑eri‑m
adnuntiav‑era‑m
adnuntiav‑isse‑m
adnuntiav‑ero
2. Pers. Sg.
adnuntiav‑isti
adnuntiav‑eri‑s
adnuntiav‑era‑s
adnuntiav‑isse‑s
adnuntiav‑eris
3. Pers. Sg.
adnuntiav‑it
adnuntiav‑eri‑t
adnuntiav‑era‑t
adnuntiav‑isse‑t
adnuntiav‑erit
1. Pers. Pl.
adnuntiav‑imus
adnuntiav‑eri‑mus
adnuntiav‑era‑mus
adnuntiav‑isse‑mus
adnuntiav‑erimus
2. Pers. Pl.
adnuntiav‑istis
adnuntiav‑eri‑tis
adnuntiav‑era‑tis
adnuntiav‑isse‑tis
adnuntiav‑eritis
3. Pers. Pl.
adnuntiav‑erunt, adnuntiav‑ere
adnuntiav‑eri‑nt
adnuntiav‑era‑nt
adnuntiav‑isse‑nt
adnuntiav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adnuntiat‑us sum
adnuntiat‑us sim
adnuntiat‑us eram
adnuntiat‑us essem
adnuntiat‑us ero
2. Pers. Sg.
adnuntiat‑us es
adnuntiat‑us sis
adnuntiat‑us eras
adnuntiat‑us esses
adnuntiat‑us eris
3. Pers. Sg.
adnuntiat‑us est
adnuntiat‑us sit
adnuntiat‑us erat
adnuntiat‑us esset
adnuntiat‑us erit
1. Pers. Pl.
adnuntiat‑i sumus
adnuntiat‑i simus
adnuntiat‑i eramus
adnuntiat‑i essemus
adnuntiat‑i erimus
2. Pers. Pl.
adnuntiat‑i estis
adnuntiat‑i sitis
adnuntiat‑i eratis
adnuntiat‑i essetis
adnuntiat‑i eritis
3. Pers. Pl.
adnuntiat‑i sunt
adnuntiat‑i sint
adnuntiat‑i erant
adnuntiat‑i essent
adnuntiat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
adnuntians adnuntiantis
Part. Fut. Akt.
adnuntiaturus a um
Part. Perf. Pass.
adnuntiatus a um
Gerundium
adnuntia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
adnuntiandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
adnuntia
adnuntia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
adnuntiare
adnuntia‑ri, adnuntia‑rier
Infinitiv Perf.
adnuntiav‑isse
adnuntiat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
adnuntiatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
adnuntiat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adnuntians
adnuntians
adnuntians
Gen. Sg.
adnuntiant‑is
adnuntiant‑is
adnuntiant‑is
Dat. Sg.
adnuntiant‑i
adnuntiant‑i
adnuntiant‑i
Akk. Sg.
adnuntiant‑em
adnuntiant‑em
adnuntians
Abl. Sg.
adnuntiant‑e
adnuntiant‑e
adnuntiant‑e
Nom. Pl.
adnuntiant‑es
adnuntiant‑es
adnuntiant‑ia
Gen. Pl.
adnuntiant‑ium
adnuntiant‑ium
adnuntiant‑ium
Dat. Pl.
adnuntiant‑ibus
adnuntiant‑ibus
adnuntiant‑ibus
Akk. Pl.
adnuntiant‑es, adnuntiant‑is
adnuntiant‑es, adnuntiant‑is
adnuntiant‑ia
Abl. Pl.
adnuntiant‑ibus
adnuntiant‑ibus
adnuntiant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adnuntiat‑us
adnuntiat‑a
adnuntiat‑um
Gen. Sg.
adnuntiat‑i
adnuntiat‑ae
adnuntiat‑i
Dat. Sg.
adnuntiat‑o
adnuntiat‑ae
adnuntiat‑o
Akk. Sg.
adnuntiat‑um
adnuntiat‑am
adnuntiat‑um
Abl. Sg.
adnuntiat‑o
adnuntiat‑a
adnuntiat‑o
Nom. Pl.
adnuntiat‑i
adnuntiat‑ae
adnuntiat‑a
Gen. Pl.
adnuntiat‑orum
adnuntiat‑arum
adnuntiat‑orum
Dat. Pl.
adnuntiat‑is
adnuntiat‑is
adnuntiat‑is
Akk. Pl.
adnuntiat‑os
adnuntiat‑as
adnuntiat‑a
Abl. Pl.
adnuntiat‑is
adnuntiat‑is
adnuntiat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adnuntiatur‑us
adnuntiatur‑a
adnuntiatur‑um
Gen. Sg.
adnuntiatur‑i
adnuntiatur‑ae
adnuntiatur‑i
Dat. Sg.
adnuntiatur‑o
adnuntiatur‑ae
adnuntiatur‑o
Akk. Sg.
adnuntiatur‑um
adnuntiatur‑am
adnuntiatur‑um
Abl. Sg.
adnuntiatur‑o
adnuntiatur‑a
adnuntiatur‑o
Nom. Pl.
adnuntiatur‑i
adnuntiatur‑ae
adnuntiatur‑a
Gen. Pl.
adnuntiatur‑orum
adnuntiatur‑arum
adnuntiatur‑orum
Dat. Pl.
adnuntiatur‑is
adnuntiatur‑is
adnuntiatur‑is
Akk. Pl.
adnuntiatur‑os
adnuntiatur‑as
adnuntiatur‑a
Abl. Pl.
adnuntiatur‑is
adnuntiatur‑is
adnuntiatur‑is

Gerundium

Gen.
adnuntia‑ndi
Dat.
adnuntia‑ndo
Akk.
adnuntia‑ndum
Abl.
adnuntia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adnuntiand‑us
adnuntiand‑a
adnuntiand‑um
Gen. Sg.
adnuntiand‑i
adnuntiand‑ae
adnuntiand‑i
Dat. Sg.
adnuntiand‑o
adnuntiand‑ae
adnuntiand‑o
Akk. Sg.
adnuntiand‑um
adnuntiand‑am
adnuntiand‑um
Abl. Sg.
adnuntiand‑o
adnuntiand‑a
adnuntiand‑o
Nom. Pl.
adnuntiand‑i
adnuntiand‑ae
adnuntiand‑a
Gen. Pl.
adnuntiand‑orum
adnuntiand‑arum
adnuntiand‑orum
Dat. Pl.
adnuntiand‑is
adnuntiand‑is
adnuntiand‑is
Akk. Pl.
adnuntiand‑os
adnuntiand‑as
adnuntiand‑a
Abl. Pl.
adnuntiand‑is
adnuntiand‑is
adnuntiand‑is