Konjugation zu «vigilāre, vigilō, vigilāvī, vigilātum»

Konjugation zu «vigilāre, vigilō, vigilāvī, vigilātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vigil‑o
vigil‑e‑m
vigila‑ba‑m
vigila‑re‑m
vigila‑b‑o
2. Pers. Sg.
vigila‑s
vigil‑e‑s
vigila‑ba‑s
vigila‑re‑s
vigila‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vigila‑t
vigil‑e‑t
vigila‑ba‑t
vigila‑re‑t
vigila‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vigila‑mus
vigil‑e‑mus
vigila‑ba‑mus
vigila‑re‑mus
vigila‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vigila‑tis
vigil‑e‑tis
vigila‑ba‑tis
vigila‑re‑tis
vigila‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vigila‑nt
vigil‑e‑nt
vigila‑ba‑nt
vigila‑re‑nt
vigila‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vigil‑or
vigil‑e‑r
vigila‑ba‑r
vigila‑re‑r
vigila‑b‑or
2. Pers. Sg.
vigila‑ris
vigil‑e‑ris, vigil‑e‑re
vigila‑ba‑ris, vigila‑ba‑re
vigila‑re‑ris, vigila‑re‑re
vigila‑be‑ris, vigila‑be‑re
3. Pers. Sg.
vigila‑tur
vigil‑e‑tur
vigila‑ba‑tur
vigila‑re‑tur
vigila‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vigila‑mur
vigil‑e‑mur
vigila‑ba‑mur
vigila‑re‑mur
vigila‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vigila‑mini
vigil‑e‑mini
vigila‑ba‑mini
vigila‑re‑mini
vigila‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vigila‑ntur
vigil‑e‑ntur
vigila‑ba‑ntur
vigila‑re‑ntur
vigila‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vigilav‑i
vigilav‑eri‑m
vigilav‑era‑m
vigilav‑isse‑m
vigilav‑ero
2. Pers. Sg.
vigilav‑isti
vigilav‑eri‑s
vigilav‑era‑s
vigilav‑isse‑s
vigilav‑eris
3. Pers. Sg.
vigilav‑it
vigilav‑eri‑t
vigilav‑era‑t
vigilav‑isse‑t
vigilav‑erit
1. Pers. Pl.
vigilav‑imus
vigilav‑eri‑mus
vigilav‑era‑mus
vigilav‑isse‑mus
vigilav‑erimus
2. Pers. Pl.
vigilav‑istis
vigilav‑eri‑tis
vigilav‑era‑tis
vigilav‑isse‑tis
vigilav‑eritis
3. Pers. Pl.
vigilav‑erunt, vigilav‑ere
vigilav‑eri‑nt
vigilav‑era‑nt
vigilav‑isse‑nt
vigilav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vigilat‑us sum
vigilat‑us sim
vigilat‑us eram
vigilat‑us essem
vigilat‑us ero
2. Pers. Sg.
vigilat‑us es
vigilat‑us sis
vigilat‑us eras
vigilat‑us esses
vigilat‑us eris
3. Pers. Sg.
vigilat‑us est
vigilat‑us sit
vigilat‑us erat
vigilat‑us esset
vigilat‑us erit
1. Pers. Pl.
vigilat‑i sumus
vigilat‑i simus
vigilat‑i eramus
vigilat‑i essemus
vigilat‑i erimus
2. Pers. Pl.
vigilat‑i estis
vigilat‑i sitis
vigilat‑i eratis
vigilat‑i essetis
vigilat‑i eritis
3. Pers. Pl.
vigilat‑i sunt
vigilat‑i sint
vigilat‑i erant
vigilat‑i essent
vigilat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vigilans vigilantis
Part. Fut. Akt.
vigilaturus a um
Part. Perf. Pass.
vigilatus a um
Gerundium
vigila‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vigilandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vigila
vigila‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
vigilare
vigila‑ri, vigila‑rier
Infinitiv Perf.
vigilav‑isse
vigilat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
vigilatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
vigilat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigilans
vigilans
vigilans
Gen. Sg.
vigilant‑is
vigilant‑is
vigilant‑is
Dat. Sg.
vigilant‑i
vigilant‑i
vigilant‑i
Akk. Sg.
vigilant‑em
vigilant‑em
vigilans
Abl. Sg.
vigilant‑e, vigilanti
vigilant‑e
vigilant‑e
Nom. Pl.
vigilant‑es
vigilant‑es
vigilant‑ia
Gen. Pl.
vigilant‑ium
vigilant‑ium
vigilant‑ium
Dat. Pl.
vigilant‑ibus
vigilant‑ibus
vigilant‑ibus
Akk. Pl.
vigilant‑es, vigilant‑is
vigilant‑es, vigilant‑is
vigilant‑ia
Abl. Pl.
vigilant‑ibus
vigilant‑ibus
vigilant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigilat‑us
vigilat‑a
vigilat‑um
Gen. Sg.
vigilat‑i
vigilat‑ae
vigilat‑i
Dat. Sg.
vigilat‑o
vigilat‑ae
vigilat‑o
Akk. Sg.
vigilat‑um
vigilat‑am
vigilat‑um
Abl. Sg.
vigilat‑o
vigilat‑a
vigilat‑o
Nom. Pl.
vigilat‑i
vigilat‑ae
vigilat‑a
Gen. Pl.
vigilat‑orum
vigilat‑arum
vigilat‑orum
Dat. Pl.
vigilat‑is
vigilat‑is
vigilat‑is
Akk. Pl.
vigilat‑os
vigilat‑as
vigilat‑a
Abl. Pl.
vigilat‑is
vigilat‑is
vigilat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigilatur‑us
vigilatur‑a
vigilatur‑um
Gen. Sg.
vigilatur‑i
vigilatur‑ae
vigilatur‑i
Dat. Sg.
vigilatur‑o
vigilatur‑ae
vigilatur‑o
Akk. Sg.
vigilatur‑um
vigilatur‑am
vigilatur‑um
Abl. Sg.
vigilatur‑o
vigilatur‑a
vigilatur‑o
Nom. Pl.
vigilatur‑i
vigilatur‑ae
vigilatur‑a
Gen. Pl.
vigilatur‑orum
vigilatur‑arum
vigilatur‑orum
Dat. Pl.
vigilatur‑is
vigilatur‑is
vigilatur‑is
Akk. Pl.
vigilatur‑os
vigilatur‑as
vigilatur‑a
Abl. Pl.
vigilatur‑is
vigilatur‑is
vigilatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigilant‑ior
vigilant‑ior
vigilant‑ius
Gen. Sg.
vigilant‑ior‑is
vigilant‑ior‑is
vigilant‑ior‑is
Dat. Sg.
vigilant‑ior‑i
vigilant‑ior‑i
vigilant‑ior‑i
Akk. Sg.
vigilant‑ior‑em
vigilant‑ior‑em
vigilant‑ius
Abl. Sg.
vigilant‑ior‑e
vigilant‑ior‑e
vigilant‑ior‑e
Nom. Pl.
vigilant‑ior‑es
vigilant‑ior‑es
vigilant‑ior‑a
Gen. Pl.
vigilant‑ior‑um
vigilant‑ior‑um
vigilant‑ior‑um
Dat. Pl.
vigilant‑ior‑ibus
vigilant‑ior‑ibus
vigilant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
vigilant‑ior‑es
vigilant‑ior‑es
vigilant‑ior‑a
Abl. Pl.
vigilant‑ior‑ibus
vigilant‑ior‑ibus
vigilant‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigilant‑issim‑us
vigilant‑issim‑a
vigilant‑issim‑um
Gen. Sg.
vigilant‑issim‑i
vigilant‑issim‑ae
vigilant‑issim‑i
Dat. Sg.
vigilant‑issim‑o
vigilant‑issim‑ae
vigilant‑issim‑o
Akk. Sg.
vigilant‑issim‑um
vigilant‑issim‑am
vigilant‑issim‑um
Abl. Sg.
vigilant‑issim‑o
vigilant‑issim‑a
vigilant‑issim‑o
Nom. Pl.
vigilant‑issim‑i
vigilant‑issim‑ae
vigilant‑issim‑a
Gen. Pl.
vigilant‑issim‑orum
vigilant‑issim‑arum
vigilant‑issim‑orum
Dat. Pl.
vigilant‑issim‑is
vigilant‑issim‑is
vigilant‑issim‑is
Akk. Pl.
vigilant‑issim‑os
vigilant‑issim‑as
vigilant‑issim‑a
Abl. Pl.
vigilant‑issim‑is
vigilant‑issim‑is
vigilant‑issim‑is

Gerundium

Gen.
vigila‑ndi
Dat.
vigila‑ndo
Akk.
vigila‑ndum
Abl.
vigila‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vigiland‑us
vigiland‑a
vigiland‑um
Gen. Sg.
vigiland‑i
vigiland‑ae
vigiland‑i
Dat. Sg.
vigiland‑o
vigiland‑ae
vigiland‑o
Akk. Sg.
vigiland‑um
vigiland‑am
vigiland‑um
Abl. Sg.
vigiland‑o
vigiland‑a
vigiland‑o
Nom. Pl.
vigiland‑i
vigiland‑ae
vigiland‑a
Gen. Pl.
vigiland‑orum
vigiland‑arum
vigiland‑orum
Dat. Pl.
vigiland‑is
vigiland‑is
vigiland‑is
Akk. Pl.
vigiland‑os
vigiland‑as
vigiland‑a
Abl. Pl.
vigiland‑is
vigiland‑is
vigiland‑is