Konjugation zu «recuperāre, recuperō, recuperāvī, recuperātum»

Konjugation zu «recuperāre, recuperō, recuperāvī, recuperātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recuper‑o
recuper‑e‑m
recupera‑ba‑m
recupera‑re‑m
recupera‑b‑o
2. Pers. Sg.
recupera‑s, reciperas
recuper‑e‑s
recupera‑ba‑s
recupera‑re‑s
recupera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
recupera‑t
recuper‑e‑t
recupera‑ba‑t
recupera‑re‑t
recupera‑bi‑t, reciperabit
1. Pers. Pl.
recupera‑mus
recuper‑e‑mus
recupera‑ba‑mus
recupera‑re‑mus
recupera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
recupera‑tis, reciperatis
recuper‑e‑tis
recupera‑ba‑tis
recupera‑re‑tis
recupera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
recupera‑nt
recuper‑e‑nt
recupera‑ba‑nt
recupera‑re‑nt, reciperarent
recupera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recuper‑or
recuper‑e‑r
recupera‑ba‑r
recupera‑re‑r
recupera‑b‑or
2. Pers. Sg.
recupera‑ris, reciperaris
recuper‑e‑ris, recuper‑e‑re
recupera‑ba‑ris, recupera‑ba‑re
recupera‑re‑ris, recupera‑re‑re
recupera‑be‑ris, recupera‑be‑re
3. Pers. Sg.
recupera‑tur
recuper‑e‑tur
recupera‑ba‑tur
recupera‑re‑tur, reciperaretur
recupera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
recupera‑mur
recuper‑e‑mur
recupera‑ba‑mur
recupera‑re‑mur
recupera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
recupera‑mini
recuper‑e‑mini
recupera‑ba‑mini
recupera‑re‑mini
recupera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
recupera‑ntur
recuper‑e‑ntur
recupera‑ba‑ntur
recupera‑re‑ntur
recupera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recuperav‑i, reciperavi
recuperav‑eri‑m, reciperarim
recuperav‑era‑m
recuperav‑isse‑m
recuperav‑ero, reciperaro
2. Pers. Sg.
recuperav‑isti, reciperasti
recuperav‑eri‑s
recuperav‑era‑s
recuperav‑isse‑s
recuperav‑eris
3. Pers. Sg.
recuperav‑it, reciperavit
recuperav‑eri‑t, reciperarit
recuperav‑era‑t, reciperaverat
recuperav‑isse‑t, reciperasset
recuperav‑erit, reciperarit
1. Pers. Pl.
recuperav‑imus
recuperav‑eri‑mus, reciperarimus
recuperav‑era‑mus
recuperav‑isse‑mus, reciperavissemus
recuperav‑erimus, reciperarimus
2. Pers. Pl.
recuperav‑istis, reciperavistis
recuperav‑eri‑tis
recuperav‑era‑tis
recuperav‑isse‑tis
recuperav‑eritis
3. Pers. Pl.
recuperav‑erunt, recuperav‑ere
recuperav‑eri‑nt
recuperav‑era‑nt
recuperav‑isse‑nt, reciperavissent
recuperav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recuperat‑us sum
recuperat‑us sim
recuperat‑us eram
recuperat‑us essem
recuperat‑us ero
2. Pers. Sg.
recuperat‑us es
recuperat‑us sis
recuperat‑us eras
recuperat‑us esses
recuperat‑us eris
3. Pers. Sg.
recuperat‑us est
recuperat‑us sit
recuperat‑us erat
recuperat‑us esset
recuperat‑us erit
1. Pers. Pl.
recuperat‑i sumus
recuperat‑i simus
recuperat‑i eramus
recuperat‑i essemus
recuperat‑i erimus
2. Pers. Pl.
recuperat‑i estis
recuperat‑i sitis
recuperat‑i eratis
recuperat‑i essetis
recuperat‑i eritis
3. Pers. Pl.
recuperat‑i sunt
recuperat‑i sint
recuperat‑i erant
recuperat‑i essent
recuperat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
recuperans recuperantis
Part. Fut. Akt.
recuperaturus a um
Part. Perf. Pass.
recuperatus a um
Gerundium
recupera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
recuperandus a um, reciperandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
recupera
recupera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
recuperare, reciperare
recupera‑ri, reciperari
Infinitiv Perf.
recuperav‑isse
recuperat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, reciperatum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
recuperatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
recuperat‑um iri, reciperatum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recuperans
recuperans
recuperans
Gen. Sg.
recuperant‑is, reciperantis
recuperant‑is, reciperantis
recuperant‑is, reciperantis
Dat. Sg.
recuperant‑i
recuperant‑i
recuperant‑i
Akk. Sg.
recuperant‑em
recuperant‑em
recuperans
Abl. Sg.
recuperant‑e
recuperant‑e
recuperant‑e
Nom. Pl.
recuperant‑es
recuperant‑es
recuperant‑ia
Gen. Pl.
recuperant‑ium
recuperant‑ium
recuperant‑ium
Dat. Pl.
recuperant‑ibus
recuperant‑ibus
recuperant‑ibus
Akk. Pl.
recuperant‑es, recuperant‑is
recuperant‑es, recuperant‑is
recuperant‑ia
Abl. Pl.
recuperant‑ibus
recuperant‑ibus
recuperant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recuperat‑us
recuperat‑a, reciperata
recuperat‑um, reciperatum
Gen. Sg.
recuperat‑i
recuperat‑ae, reciperatae
recuperat‑i
Dat. Sg.
recuperat‑o, reciperato
recuperat‑ae, reciperatae
recuperat‑o, reciperato
Akk. Sg.
recuperat‑um, reciperatum
recuperat‑am, reciperatam
recuperat‑um, reciperatum
Abl. Sg.
recuperat‑o, reciperato
recuperat‑a, reciperata
recuperat‑o, reciperato
Nom. Pl.
recuperat‑i
recuperat‑ae, reciperatae
recuperat‑a, reciperata
Gen. Pl.
recuperat‑orum
recuperat‑arum
recuperat‑orum
Dat. Pl.
recuperat‑is
recuperat‑is
recuperat‑is
Akk. Pl.
recuperat‑os, reciperatos
recuperat‑as, reciperatas
recuperat‑a, reciperata
Abl. Pl.
recuperat‑is
recuperat‑is
recuperat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recuperatur‑us, reciperaturus
recuperatur‑a
recuperatur‑um
Gen. Sg.
recuperatur‑i, reciperaturi
recuperatur‑ae
recuperatur‑i, reciperaturi
Dat. Sg.
recuperatur‑o
recuperatur‑ae
recuperatur‑o
Akk. Sg.
recuperatur‑um
recuperatur‑am
recuperatur‑um
Abl. Sg.
recuperatur‑o
recuperatur‑a, reciperatura
recuperatur‑o
Nom. Pl.
recuperatur‑i, reciperaturi
recuperatur‑ae
recuperatur‑a
Gen. Pl.
recuperatur‑orum
recuperatur‑arum
recuperatur‑orum
Dat. Pl.
recuperatur‑is
recuperatur‑is
recuperatur‑is
Akk. Pl.
recuperatur‑os, reciperaturos
recuperatur‑as
recuperatur‑a
Abl. Pl.
recuperatur‑is
recuperatur‑is
recuperatur‑is

Gerundium

Gen.
recupera‑ndi
Dat.
recupera‑ndo
Akk.
recupera‑ndum
Abl.
recupera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recuperand‑us
recuperand‑a
recuperand‑um
Gen. Sg.
recuperand‑i
recuperand‑ae
recuperand‑i
Dat. Sg.
recuperand‑o
recuperand‑ae
recuperand‑o
Akk. Sg.
recuperand‑um
recuperand‑am
recuperand‑um
Abl. Sg.
recuperand‑o
recuperand‑a
recuperand‑o
Nom. Pl.
recuperand‑i
recuperand‑ae
recuperand‑a
Gen. Pl.
recuperand‑orum
recuperand‑arum
recuperand‑orum
Dat. Pl.
recuperand‑is
recuperand‑is
recuperand‑is
Akk. Pl.
recuperand‑os
recuperand‑as
recuperand‑a
Abl. Pl.
recuperand‑is
recuperand‑is
recuperand‑is