Konjugation zu «turbāre, turbō, turbāvī, turbātum»

Konjugation zu «turbāre, turbō, turbāvī, turbātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
turb‑o
turb‑e‑m
turba‑ba‑m
turba‑re‑m
turba‑b‑o
2. Pers. Sg.
turba‑s
turb‑e‑s
turba‑ba‑s
turba‑re‑s
turba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
turba‑t
turb‑e‑t
turba‑ba‑t
turba‑re‑t
turba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
turba‑mus
turb‑e‑mus
turba‑ba‑mus
turba‑re‑mus
turba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
turba‑tis
turb‑e‑tis
turba‑ba‑tis
turba‑re‑tis
turba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
turba‑nt
turb‑e‑nt
turba‑ba‑nt
turba‑re‑nt
turba‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
turb‑or
turb‑e‑r
turba‑ba‑r
turba‑re‑r
turba‑b‑or
2. Pers. Sg.
turba‑ris
turb‑e‑ris, turb‑e‑re
turba‑ba‑ris, turba‑ba‑re
turba‑re‑ris, turba‑re‑re
turba‑be‑ris, turba‑be‑re
3. Pers. Sg.
turba‑tur
turb‑e‑tur
turba‑ba‑tur
turba‑re‑tur
turba‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
turba‑mur
turb‑e‑mur
turba‑ba‑mur
turba‑re‑mur
turba‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
turba‑mini
turb‑e‑mini
turba‑ba‑mini
turba‑re‑mini
turba‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
turba‑ntur
turb‑e‑ntur
turba‑ba‑ntur
turba‑re‑ntur
turba‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
turbav‑i
turbav‑eri‑m
turbav‑era‑m
turbav‑isse‑m
turbav‑ero
2. Pers. Sg.
turbav‑isti
turbav‑eri‑s
turbav‑era‑s
turbav‑isse‑s
turbav‑eris
3. Pers. Sg.
turbav‑it
turbav‑eri‑t
turbav‑era‑t
turbav‑isse‑t
turbav‑erit
1. Pers. Pl.
turbav‑imus
turbav‑eri‑mus
turbav‑era‑mus
turbav‑isse‑mus
turbav‑erimus
2. Pers. Pl.
turbav‑istis
turbav‑eri‑tis
turbav‑era‑tis
turbav‑isse‑tis
turbav‑eritis
3. Pers. Pl.
turbav‑erunt, turbav‑ere
turbav‑eri‑nt
turbav‑era‑nt
turbav‑isse‑nt
turbav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
turbat‑us sum
turbat‑us sim
turbat‑us eram
turbat‑us essem
turbat‑us ero
2. Pers. Sg.
turbat‑us es
turbat‑us sis
turbat‑us eras
turbat‑us esses
turbat‑us eris
3. Pers. Sg.
turbat‑us est
turbat‑us sit
turbat‑us erat
turbat‑us esset
turbat‑us erit, turbassitur
1. Pers. Pl.
turbat‑i sumus
turbat‑i simus
turbat‑i eramus
turbat‑i essemus
turbat‑i erimus
2. Pers. Pl.
turbat‑i estis
turbat‑i sitis
turbat‑i eratis
turbat‑i essetis
turbat‑i eritis
3. Pers. Pl.
turbat‑i sunt
turbat‑i sint
turbat‑i erant
turbat‑i essent
turbat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
turbans turbantis
Part. Fut. Akt.
turbaturus a um
Part. Perf. Pass.
turbatus a um
Gerundium
turba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
turbandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
turba
turba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
turbare
turba‑ri, turba‑rier
Infinitiv Perf.
turbav‑isse
turbat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
turbatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
turbat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
turbans
turbans
turbans
Gen. Sg.
turbant‑is
turbant‑is
turbant‑is
Dat. Sg.
turbant‑i
turbant‑i
turbant‑i
Akk. Sg.
turbant‑em
turbant‑em
turbans
Abl. Sg.
turbant‑e
turbant‑e
turbant‑e
Nom. Pl.
turbant‑es
turbant‑es
turbant‑ia
Gen. Pl.
turbant‑ium
turbant‑ium
turbant‑ium
Dat. Pl.
turbant‑ibus
turbant‑ibus
turbant‑ibus
Akk. Pl.
turbant‑es, turbant‑is
turbant‑es, turbant‑is
turbant‑ia
Abl. Pl.
turbant‑ibus
turbant‑ibus
turbant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
turbat‑us
turbat‑a
turbat‑um
Gen. Sg.
turbat‑i
turbat‑ae
turbat‑i
Dat. Sg.
turbat‑o
turbat‑ae
turbat‑o
Akk. Sg.
turbat‑um
turbat‑am
turbat‑um
Abl. Sg.
turbat‑o
turbat‑a
turbat‑o
Nom. Pl.
turbat‑i
turbat‑ae
turbat‑a
Gen. Pl.
turbat‑orum
turbat‑arum
turbat‑orum
Dat. Pl.
turbat‑is
turbat‑is
turbat‑is
Akk. Pl.
turbat‑os
turbat‑as
turbat‑a
Abl. Pl.
turbat‑is
turbat‑is
turbat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
turbatur‑us
turbatur‑a
turbatur‑um
Gen. Sg.
turbatur‑i
turbatur‑ae
turbatur‑i
Dat. Sg.
turbatur‑o
turbatur‑ae
turbatur‑o
Akk. Sg.
turbatur‑um
turbatur‑am
turbatur‑um
Abl. Sg.
turbatur‑o
turbatur‑a
turbatur‑o
Nom. Pl.
turbatur‑i
turbatur‑ae
turbatur‑a
Gen. Pl.
turbatur‑orum
turbatur‑arum
turbatur‑orum
Dat. Pl.
turbatur‑is
turbatur‑is
turbatur‑is
Akk. Pl.
turbatur‑os
turbatur‑as
turbatur‑a
Abl. Pl.
turbatur‑is
turbatur‑is
turbatur‑is

Gerundium

Gen.
turba‑ndi
Dat.
turba‑ndo
Akk.
turba‑ndum
Abl.
turba‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
turband‑us
turband‑a
turband‑um
Gen. Sg.
turband‑i
turband‑ae
turband‑i
Dat. Sg.
turband‑o
turband‑ae
turband‑o
Akk. Sg.
turband‑um
turband‑am
turband‑um
Abl. Sg.
turband‑o
turband‑a
turband‑o
Nom. Pl.
turband‑i
turband‑ae
turband‑a
Gen. Pl.
turband‑orum
turband‑arum
turband‑orum
Dat. Pl.
turband‑is
turband‑is
turband‑is
Akk. Pl.
turband‑os
turband‑as
turband‑a
Abl. Pl.
turband‑is
turband‑is
turband‑is