Konjugation zu «ārdēre, ārdeō, ārsī, ārsūrus»

Konjugation zu «ārdēre, ārdeō, ārsī, ārsūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arde‑o
arde‑a‑m
arde‑ba‑m
arde‑re‑m
arde‑b‑o
2. Pers. Sg.
arde‑s
arde‑a‑s
arde‑ba‑s
arde‑re‑s
arde‑bi‑s
3. Pers. Sg.
arde‑t
arde‑a‑t
arde‑ba‑t
arde‑re‑t
arde‑bi‑t
1. Pers. Pl.
arde‑mus
arde‑a‑mus
arde‑ba‑mus
arde‑re‑mus
arde‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
arde‑tis
arde‑a‑tis
arde‑ba‑tis
arde‑re‑tis
arde‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
arde‑nt
arde‑a‑nt
arde‑ba‑nt
arde‑re‑nt
arde‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ars‑i
ars‑eri‑m
ars‑era‑m
ars‑isse‑m
ars‑ero
2. Pers. Sg.
ars‑isti
ars‑eri‑s
ars‑era‑s
ars‑isse‑s
ars‑eris
3. Pers. Sg.
ars‑it
ars‑eri‑t
ars‑era‑t
ars‑isse‑t
ars‑erit
1. Pers. Pl.
ars‑imus
ars‑eri‑mus
ars‑era‑mus
ars‑isse‑mus
ars‑erimus
2. Pers. Pl.
ars‑istis
ars‑eri‑tis
ars‑era‑tis
ars‑isse‑tis
ars‑eritis
3. Pers. Pl.
ars‑erunt, ars‑ere
ars‑eri‑nt
ars‑era‑nt
ars‑isse‑nt
ars‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ardens ardentis
Part. Fut. Akt.
arsurus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
arde‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
arde‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
arde
arde‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ardere
arde‑ri, arde‑rier
Infinitiv Perf.
ars‑isse
Infinitiv Fut.
arsur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ardens
ardens
ardens
Gen. Sg.
ardent‑is
ardent‑is
ardent‑is
Dat. Sg.
ardent‑i
ardent‑i
ardent‑i
Akk. Sg.
ardent‑em
ardent‑em
ardens
Abl. Sg.
ardent‑e, ardenti
ardent‑e, ardenti
ardent‑e, ardenti
Nom. Pl.
ardent‑es
ardent‑es
ardent‑ia
Gen. Pl.
ardent‑ium
ardent‑ium
ardent‑ium
Dat. Pl.
ardent‑ibus
ardent‑ibus
ardent‑ibus
Akk. Pl.
ardent‑es, ardent‑is
ardent‑es, ardent‑is
ardent‑ia
Abl. Pl.
ardent‑ibus
ardent‑ibus
ardent‑ibus

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arsur‑us
arsur‑a
arsur‑um
Gen. Sg.
arsur‑i
arsur‑ae
arsur‑i
Dat. Sg.
arsur‑o
arsur‑ae
arsur‑o
Akk. Sg.
arsur‑um
arsur‑am
arsur‑um
Abl. Sg.
arsur‑o
arsur‑a
arsur‑o
Nom. Pl.
arsur‑i
arsur‑ae
arsur‑a
Gen. Pl.
arsur‑orum
arsur‑arum
arsur‑orum
Dat. Pl.
arsur‑is
arsur‑is
arsur‑is
Akk. Pl.
arsur‑os
arsur‑as
arsur‑a
Abl. Pl.
arsur‑is
arsur‑is
arsur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ardent‑ior
ardent‑ior
ardent‑ius
Gen. Sg.
ardent‑ior‑is
ardent‑ior‑is
ardent‑ior‑is
Dat. Sg.
ardent‑ior‑i
ardent‑ior‑i
ardent‑ior‑i
Akk. Sg.
ardent‑ior‑em
ardent‑ior‑em
ardent‑ius
Abl. Sg.
ardent‑ior‑e
ardent‑ior‑e
ardent‑ior‑e
Nom. Pl.
ardent‑ior‑es
ardent‑ior‑es
ardent‑ior‑a
Gen. Pl.
ardent‑ior‑um
ardent‑ior‑um
ardent‑ior‑um
Dat. Pl.
ardent‑ior‑ibus
ardent‑ior‑ibus
ardent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
ardent‑ior‑es
ardent‑ior‑es
ardent‑ior‑a
Abl. Pl.
ardent‑ior‑ibus
ardent‑ior‑ibus
ardent‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ardent‑issim‑us
ardent‑issim‑a
ardent‑issim‑um
Gen. Sg.
ardent‑issim‑i
ardent‑issim‑ae
ardent‑issim‑i
Dat. Sg.
ardent‑issim‑o
ardent‑issim‑ae
ardent‑issim‑o
Akk. Sg.
ardent‑issim‑um
ardent‑issim‑am
ardent‑issim‑um
Abl. Sg.
ardent‑issim‑o
ardent‑issim‑a
ardent‑issim‑o
Nom. Pl.
ardent‑issim‑i
ardent‑issim‑ae
ardent‑issim‑a
Gen. Pl.
ardent‑issim‑orum
ardent‑issim‑arum
ardent‑issim‑orum
Dat. Pl.
ardent‑issim‑is
ardent‑issim‑is
ardent‑issim‑is
Akk. Pl.
ardent‑issim‑os
ardent‑issim‑as
ardent‑issim‑a
Abl. Pl.
ardent‑issim‑is
ardent‑issim‑is
ardent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
arde‑ndi
Dat.
arde‑ndo
Akk.
arde‑ndum
Abl.
arde‑ndo