Konjugation zu «pōtāre, pōtō, pōtāvī, pōtum»

Konjugation zu «pōtāre, pōtō, pōtāvī, pōtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pot‑o
pot‑e‑m
pota‑ba‑m
pota‑re‑m
pota‑b‑o
2. Pers. Sg.
pota‑s
pot‑e‑s
pota‑ba‑s
pota‑re‑s
pota‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pota‑t
pot‑e‑t
pota‑ba‑t
pota‑re‑t
pota‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pota‑mus
pot‑e‑mus
pota‑ba‑mus
pota‑re‑mus
pota‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pota‑tis
pot‑e‑tis
pota‑ba‑tis
pota‑re‑tis
pota‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pota‑nt
pot‑e‑nt
pota‑ba‑nt
pota‑re‑nt
pota‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pot‑or
pot‑e‑r
pota‑ba‑r
pota‑re‑r
pota‑b‑or
2. Pers. Sg.
pota‑ris
pot‑e‑ris, pot‑e‑re
pota‑ba‑ris, pota‑ba‑re
pota‑re‑ris, pota‑re‑re
pota‑be‑ris, pota‑be‑re
3. Pers. Sg.
pota‑tur
pot‑e‑tur
pota‑ba‑tur
pota‑re‑tur
pota‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pota‑mur
pot‑e‑mur
pota‑ba‑mur
pota‑re‑mur
pota‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pota‑mini
pot‑e‑mini
pota‑ba‑mini
pota‑re‑mini
pota‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pota‑ntur
pot‑e‑ntur
pota‑ba‑ntur
pota‑re‑ntur
pota‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
potav‑i
potav‑eri‑m
potav‑era‑m
potav‑isse‑m
potav‑ero
2. Pers. Sg.
potav‑isti
potav‑eri‑s
potav‑era‑s
potav‑isse‑s
potav‑eris
3. Pers. Sg.
potav‑it
potav‑eri‑t
potav‑era‑t
potav‑isse‑t
potav‑erit
1. Pers. Pl.
potav‑imus
potav‑eri‑mus
potav‑era‑mus
potav‑isse‑mus
potav‑erimus
2. Pers. Pl.
potav‑istis
potav‑eri‑tis
potav‑era‑tis
potav‑isse‑tis
potav‑eritis
3. Pers. Pl.
potav‑erunt, potav‑ere
potav‑eri‑nt
potav‑era‑nt
potav‑isse‑nt
potav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pot‑us sum
pot‑us sim
pot‑us eram
pot‑us essem
pot‑us ero
2. Pers. Sg.
pot‑us es
pot‑us sis
pot‑us eras
pot‑us esses
pot‑us eris
3. Pers. Sg.
pot‑us est
pot‑us sit
pot‑us erat
pot‑us esset
pot‑us erit
1. Pers. Pl.
pot‑i sumus
pot‑i simus
pot‑i eramus
pot‑i essemus
pot‑i erimus
2. Pers. Pl.
pot‑i estis
pot‑i sitis
pot‑i eratis
pot‑i essetis
pot‑i eritis
3. Pers. Pl.
pot‑i sunt
pot‑i sint
pot‑i erant
pot‑i essent
pot‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
potans potantis
Part. Fut. Akt.
poturus a um
Part. Perf. Pass.
potus a um
Gerundium
pota‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
potandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pota
pota‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
potare
pota‑ri, pota‑rier
Infinitiv Perf.
potav‑isse
pot‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
potur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pot‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potans
potans
potans
Gen. Sg.
potant‑is
potant‑is
potant‑is
Dat. Sg.
potant‑i
potant‑i
potant‑i
Akk. Sg.
potant‑em
potant‑em
potans
Abl. Sg.
potant‑e
potant‑e
potant‑e
Nom. Pl.
potant‑es
potant‑es
potant‑ia
Gen. Pl.
potant‑ium
potant‑ium
potant‑ium
Dat. Pl.
potant‑ibus
potant‑ibus
potant‑ibus
Akk. Pl.
potant‑es, potant‑is
potant‑es, potant‑is
potant‑ia
Abl. Pl.
potant‑ibus
potant‑ibus
potant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pot‑us
pot‑a
pot‑um
Gen. Sg.
pot‑i
pot‑ae
pot‑i
Dat. Sg.
pot‑o
pot‑ae
pot‑o
Akk. Sg.
pot‑um
pot‑am
pot‑um
Abl. Sg.
pot‑o
pot‑a
pot‑o
Nom. Pl.
pot‑i
pot‑ae
pot‑a
Gen. Pl.
pot‑orum
pot‑arum
pot‑orum
Dat. Pl.
pot‑is
pot‑is
pot‑is
Akk. Pl.
pot‑os
pot‑as
pot‑a
Abl. Pl.
pot‑is
pot‑is
pot‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potur‑us
potur‑a
potur‑um
Gen. Sg.
potur‑i
potur‑ae
potur‑i
Dat. Sg.
potur‑o
potur‑ae
potur‑o
Akk. Sg.
potur‑um
potur‑am
potur‑um
Abl. Sg.
potur‑o
potur‑a
potur‑o
Nom. Pl.
potur‑i
potur‑ae
potur‑a
Gen. Pl.
potur‑orum
potur‑arum
potur‑orum
Dat. Pl.
potur‑is
potur‑is
potur‑is
Akk. Pl.
potur‑os
potur‑as
potur‑a
Abl. Pl.
potur‑is
potur‑is
potur‑is

Gerundium

Gen.
pota‑ndi
Dat.
pota‑ndo
Akk.
pota‑ndum
Abl.
pota‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potand‑us
potand‑a
potand‑um
Gen. Sg.
potand‑i
potand‑ae
potand‑i
Dat. Sg.
potand‑o
potand‑ae
potand‑o
Akk. Sg.
potand‑um
potand‑am
potand‑um
Abl. Sg.
potand‑o
potand‑a
potand‑o
Nom. Pl.
potand‑i
potand‑ae
potand‑a
Gen. Pl.
potand‑orum
potand‑arum
potand‑orum
Dat. Pl.
potand‑is
potand‑is
potand‑is
Akk. Pl.
potand‑os
potand‑as
potand‑a
Abl. Pl.
potand‑is
potand‑is
potand‑is