Konjugation zu «satiāre, satiō, satiāvī, satiātum»

Konjugation zu «satiāre, satiō, satiāvī, satiātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sati‑o
sati‑e‑m
satia‑ba‑m
satia‑re‑m
satia‑b‑o
2. Pers. Sg.
satia‑s
sati‑e‑s
satia‑ba‑s
satia‑re‑s
satia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
satia‑t
sati‑e‑t
satia‑ba‑t
satia‑re‑t
satia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
satia‑mus
sati‑e‑mus
satia‑ba‑mus
satia‑re‑mus
satia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
satia‑tis
sati‑e‑tis
satia‑ba‑tis
satia‑re‑tis
satia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
satia‑nt
sati‑e‑nt
satia‑ba‑nt
satia‑re‑nt
satia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sati‑or
sati‑e‑r
satia‑ba‑r
satia‑re‑r
satia‑b‑or
2. Pers. Sg.
satia‑ris
sati‑e‑ris, sati‑e‑re
satia‑ba‑ris, satia‑ba‑re
satia‑re‑ris, satia‑re‑re
satia‑be‑ris, satia‑be‑re
3. Pers. Sg.
satia‑tur
sati‑e‑tur
satia‑ba‑tur
satia‑re‑tur
satia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
satia‑mur
sati‑e‑mur
satia‑ba‑mur
satia‑re‑mur
satia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
satia‑mini
sati‑e‑mini
satia‑ba‑mini
satia‑re‑mini
satia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
satia‑ntur
sati‑e‑ntur
satia‑ba‑ntur
satia‑re‑ntur
satia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
satiav‑i
satiav‑eri‑m
satiav‑era‑m
satiav‑isse‑m
satiav‑ero
2. Pers. Sg.
satiav‑isti
satiav‑eri‑s
satiav‑era‑s
satiav‑isse‑s
satiav‑eris
3. Pers. Sg.
satiav‑it
satiav‑eri‑t
satiav‑era‑t
satiav‑isse‑t
satiav‑erit
1. Pers. Pl.
satiav‑imus
satiav‑eri‑mus
satiav‑era‑mus
satiav‑isse‑mus
satiav‑erimus
2. Pers. Pl.
satiav‑istis
satiav‑eri‑tis
satiav‑era‑tis
satiav‑isse‑tis
satiav‑eritis
3. Pers. Pl.
satiav‑erunt, satiav‑ere
satiav‑eri‑nt
satiav‑era‑nt
satiav‑isse‑nt
satiav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
satiat‑us sum
satiat‑us sim
satiat‑us eram
satiat‑us essem
satiat‑us ero
2. Pers. Sg.
satiat‑us es
satiat‑us sis
satiat‑us eras
satiat‑us esses
satiat‑us eris
3. Pers. Sg.
satiat‑us est
satiat‑us sit
satiat‑us erat
satiat‑us esset
satiat‑us erit
1. Pers. Pl.
satiat‑i sumus
satiat‑i simus
satiat‑i eramus
satiat‑i essemus
satiat‑i erimus
2. Pers. Pl.
satiat‑i estis
satiat‑i sitis
satiat‑i eratis
satiat‑i essetis
satiat‑i eritis
3. Pers. Pl.
satiat‑i sunt
satiat‑i sint
satiat‑i erant
satiat‑i essent
satiat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
satians satiantis
Part. Fut. Akt.
satiaturus a um
Part. Perf. Pass.
satiatus a um
Gerundium
satia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
satiandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
satia
satia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
satiare
satia‑ri, satia‑rier
Infinitiv Perf.
satiav‑isse
satiat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
satiatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
satiat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
satians
satians
satians
Gen. Sg.
satiant‑is
satiant‑is
satiant‑is
Dat. Sg.
satiant‑i
satiant‑i
satiant‑i
Akk. Sg.
satiant‑em
satiant‑em
satians
Abl. Sg.
satiant‑e
satiant‑e
satiant‑e
Nom. Pl.
satiant‑es
satiant‑es
satiant‑ia
Gen. Pl.
satiant‑ium
satiant‑ium
satiant‑ium
Dat. Pl.
satiant‑ibus
satiant‑ibus
satiant‑ibus
Akk. Pl.
satiant‑es, satiant‑is
satiant‑es, satiant‑is
satiant‑ia
Abl. Pl.
satiant‑ibus
satiant‑ibus
satiant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
satiat‑us
satiat‑a
satiat‑um
Gen. Sg.
satiat‑i
satiat‑ae
satiat‑i
Dat. Sg.
satiat‑o
satiat‑ae
satiat‑o
Akk. Sg.
satiat‑um
satiat‑am
satiat‑um
Abl. Sg.
satiat‑o
satiat‑a
satiat‑o
Nom. Pl.
satiat‑i
satiat‑ae
satiat‑a
Gen. Pl.
satiat‑orum
satiat‑arum
satiat‑orum
Dat. Pl.
satiat‑is
satiat‑is
satiat‑is
Akk. Pl.
satiat‑os
satiat‑as
satiat‑a
Abl. Pl.
satiat‑is
satiat‑is
satiat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
satiatur‑us
satiatur‑a
satiatur‑um
Gen. Sg.
satiatur‑i
satiatur‑ae
satiatur‑i
Dat. Sg.
satiatur‑o
satiatur‑ae
satiatur‑o
Akk. Sg.
satiatur‑um
satiatur‑am
satiatur‑um
Abl. Sg.
satiatur‑o
satiatur‑a
satiatur‑o
Nom. Pl.
satiatur‑i
satiatur‑ae
satiatur‑a
Gen. Pl.
satiatur‑orum
satiatur‑arum
satiatur‑orum
Dat. Pl.
satiatur‑is
satiatur‑is
satiatur‑is
Akk. Pl.
satiatur‑os
satiatur‑as
satiatur‑a
Abl. Pl.
satiatur‑is
satiatur‑is
satiatur‑is

Gerundium

Gen.
satia‑ndi
Dat.
satia‑ndo
Akk.
satia‑ndum
Abl.
satia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
satiand‑us
satiand‑a
satiand‑um
Gen. Sg.
satiand‑i
satiand‑ae
satiand‑i
Dat. Sg.
satiand‑o
satiand‑ae
satiand‑o
Akk. Sg.
satiand‑um
satiand‑am
satiand‑um
Abl. Sg.
satiand‑o
satiand‑a
satiand‑o
Nom. Pl.
satiand‑i
satiand‑ae
satiand‑a
Gen. Pl.
satiand‑orum
satiand‑arum
satiand‑orum
Dat. Pl.
satiand‑is
satiand‑is
satiand‑is
Akk. Pl.
satiand‑os
satiand‑as
satiand‑a
Abl. Pl.
satiand‑is
satiand‑is
satiand‑is