Konjugation zu «cēnāre, cēnō, cēnāvī, cēnātum»

Konjugation zu «cēnāre, cēnō, cēnāvī, cēnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cen‑o
cen‑e‑m
cena‑ba‑m
cena‑re‑m
cena‑b‑o
2. Pers. Sg.
cena‑s
cen‑e‑s
cena‑ba‑s
cena‑re‑s
cena‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cena‑t
cen‑e‑t
cena‑ba‑t
cena‑re‑t, caenaret
cena‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cena‑mus
cen‑e‑mus
cena‑ba‑mus
cena‑re‑mus
cena‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cena‑tis
cen‑e‑tis
cena‑ba‑tis
cena‑re‑tis
cena‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cena‑nt
cen‑e‑nt
cena‑ba‑nt
cena‑re‑nt
cena‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cen‑or
cen‑e‑r
cena‑ba‑r
cena‑re‑r
cena‑b‑or
2. Pers. Sg.
cena‑ris
cen‑e‑ris, cen‑e‑re
cena‑ba‑ris, cena‑ba‑re
cena‑re‑ris, cena‑re‑re
cena‑be‑ris, cena‑be‑re
3. Pers. Sg.
cena‑tur
cen‑e‑tur
cena‑ba‑tur
cena‑re‑tur
cena‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cena‑mur
cen‑e‑mur
cena‑ba‑mur
cena‑re‑mur
cena‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cena‑mini
cen‑e‑mini
cena‑ba‑mini
cena‑re‑mini
cena‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cena‑ntur
cen‑e‑ntur
cena‑ba‑ntur
cena‑re‑ntur
cena‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cenav‑i, coenavi
cenav‑eri‑m
cenav‑era‑m
cenav‑isse‑m
cenav‑ero
2. Pers. Sg.
cenav‑isti
cenav‑eri‑s
cenav‑era‑s
cenav‑isse‑s
cenav‑eris, cenassis
3. Pers. Sg.
cenav‑it, coenavit
cenav‑eri‑t
cenav‑era‑t
cenav‑isse‑t
cenav‑erit
1. Pers. Pl.
cenav‑imus
cenav‑eri‑mus
cenav‑era‑mus
cenav‑isse‑mus
cenav‑erimus
2. Pers. Pl.
cenav‑istis
cenav‑eri‑tis
cenav‑era‑tis
cenav‑isse‑tis
cenav‑eritis
3. Pers. Pl.
cenav‑erunt, cenav‑ere
cenav‑eri‑nt
cenav‑era‑nt
cenav‑isse‑nt
cenav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cenat‑us sum
cenat‑us sim
cenat‑us eram
cenat‑us essem
cenat‑us ero
2. Pers. Sg.
cenat‑us es
cenat‑us sis
cenat‑us eras
cenat‑us esses
cenat‑us eris
3. Pers. Sg.
cenat‑us est
cenat‑us sit
cenat‑us erat
cenat‑us esset
cenat‑us erit
1. Pers. Pl.
cenat‑i sumus
cenat‑i simus
cenat‑i eramus
cenat‑i essemus
cenat‑i erimus
2. Pers. Pl.
cenat‑i estis
cenat‑i sitis
cenat‑i eratis
cenat‑i essetis
cenat‑i eritis
3. Pers. Pl.
cenat‑i sunt
cenat‑i sint
cenat‑i erant
cenat‑i essent
cenat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
cenans cenantis
Part. Fut. Akt.
cenaturus a um
Part. Perf. Pass.
cenatus a um
Gerundium
cena‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
caenandum, cenandum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cena
cena‑te
Imperativ II, 2. Pers.
cena‑tote
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
cenare
cena‑ri, cena‑rier
Infinitiv Perf.
cenav‑isse
cenat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
cenatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cenat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cenans
cenans
cenans
Gen. Sg.
cenant‑is
cenant‑is
cenant‑is
Dat. Sg.
cenant‑i
cenant‑i
cenant‑i
Akk. Sg.
cenant‑em
cenant‑em
cenans
Abl. Sg.
cenant‑e
cenant‑e
cenant‑e
Nom. Pl.
cenant‑es
cenant‑es
cenant‑ia
Gen. Pl.
cenant‑ium
cenant‑ium
cenant‑ium
Dat. Pl.
cenant‑ibus
cenant‑ibus
cenant‑ibus
Akk. Pl.
cenant‑es, cenant‑is
cenant‑es, cenant‑is
cenant‑ia
Abl. Pl.
cenant‑ibus
cenant‑ibus
cenant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cenat‑us
cenat‑a
cenat‑um
Gen. Sg.
cenat‑i
cenat‑ae
cenat‑i
Dat. Sg.
cenat‑o
cenat‑ae
cenat‑o
Akk. Sg.
cenat‑um
cenat‑am
cenat‑um
Abl. Sg.
cenat‑o
cenat‑a
cenat‑o
Nom. Pl.
cenat‑i
cenat‑ae
cenat‑a
Gen. Pl.
cenat‑orum
cenat‑arum
cenat‑orum
Dat. Pl.
cenat‑is
cenat‑is
cenat‑is
Akk. Pl.
cenat‑os
cenat‑as
cenat‑a
Abl. Pl.
cenat‑is
cenat‑is
cenat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cenatur‑us
cenatur‑a
cenatur‑um
Gen. Sg.
cenatur‑i
cenatur‑ae
cenatur‑i
Dat. Sg.
cenatur‑o
cenatur‑ae
cenatur‑o
Akk. Sg.
cenatur‑um
cenatur‑am
cenatur‑um
Abl. Sg.
cenatur‑o
cenatur‑a
cenatur‑o
Nom. Pl.
cenatur‑i
cenatur‑ae
cenatur‑a
Gen. Pl.
cenatur‑orum
cenatur‑arum
cenatur‑orum
Dat. Pl.
cenatur‑is
cenatur‑is
cenatur‑is
Akk. Pl.
cenatur‑os
cenatur‑as
cenatur‑a
Abl. Pl.
cenatur‑is
cenatur‑is
cenatur‑is

Gerundium

Gen.
cena‑ndi
Dat.
cena‑ndo
Akk.
cena‑ndum, caenandum
Abl.
cena‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cenand‑us
cenand‑a
cenand‑um
Gen. Sg.
cenand‑i
cenand‑ae
cenand‑i
Dat. Sg.
cenand‑o
cenand‑ae
cenand‑o
Akk. Sg.
cenand‑um
cenand‑am
cenand‑um
Abl. Sg.
cenand‑o
cenand‑a
cenand‑o
Nom. Pl.
cenand‑i
cenand‑ae
cenand‑a
Gen. Pl.
cenand‑orum
cenand‑arum
cenand‑orum
Dat. Pl.
cenandisi
cenand‑is
cenand‑is
Akk. Pl.
cenand‑os
cenand‑as
cenand‑a
Abl. Pl.
cenand‑is
cenand‑is
cenand‑is