Konjugation zu «mersāre, mersō, mersāvī, mersātum»

Konjugation zu «mersāre, mersō, mersāvī, mersātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mers‑o
mers‑e‑m
mersa‑ba‑m
mersa‑re‑m
mersa‑b‑o
2. Pers. Sg.
mersa‑s
mers‑e‑s
mersa‑ba‑s
mersa‑re‑s
mersa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mersa‑t
mers‑e‑t
mersa‑ba‑t
mersa‑re‑t
mersa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mersa‑mus
mers‑e‑mus
mersa‑ba‑mus
mersa‑re‑mus
mersa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mersa‑tis
mers‑e‑tis
mersa‑ba‑tis
mersa‑re‑tis
mersa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mersa‑nt
mers‑e‑nt
mersa‑ba‑nt
mersa‑re‑nt
mersa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mers‑or
mers‑e‑r
mersa‑ba‑r
mersa‑re‑r
mersa‑b‑or
2. Pers. Sg.
mersa‑ris
mers‑e‑ris, mers‑e‑re
mersa‑ba‑ris, mersa‑ba‑re
mersa‑re‑ris, mersa‑re‑re
mersa‑be‑ris, mersa‑be‑re
3. Pers. Sg.
mersa‑tur
mers‑e‑tur
mersa‑ba‑tur
mersa‑re‑tur
mersa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
mersa‑mur
mers‑e‑mur
mersa‑ba‑mur
mersa‑re‑mur
mersa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
mersa‑mini
mers‑e‑mini
mersa‑ba‑mini
mersa‑re‑mini
mersa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
mersa‑ntur
mers‑e‑ntur
mersa‑ba‑ntur
mersa‑re‑ntur
mersa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mersav‑i
mersav‑eri‑m
mersav‑era‑m
mersav‑isse‑m
mersav‑ero
2. Pers. Sg.
mersav‑isti
mersav‑eri‑s
mersav‑era‑s
mersav‑isse‑s
mersav‑eris
3. Pers. Sg.
mersav‑it
mersav‑eri‑t
mersav‑era‑t
mersav‑isse‑t
mersav‑erit
1. Pers. Pl.
mersav‑imus
mersav‑eri‑mus
mersav‑era‑mus
mersav‑isse‑mus
mersav‑erimus
2. Pers. Pl.
mersav‑istis
mersav‑eri‑tis
mersav‑era‑tis
mersav‑isse‑tis
mersav‑eritis
3. Pers. Pl.
mersav‑erunt, mersav‑ere
mersav‑eri‑nt
mersav‑era‑nt
mersav‑isse‑nt
mersav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mersat‑us sum
mersat‑us sim
mersat‑us eram
mersat‑us essem
mersat‑us ero
2. Pers. Sg.
mersat‑us es
mersat‑us sis
mersat‑us eras
mersat‑us esses
mersat‑us eris
3. Pers. Sg.
mersat‑us est
mersat‑us sit
mersat‑us erat
mersat‑us esset
mersat‑us erit
1. Pers. Pl.
mersat‑i sumus
mersat‑i simus
mersat‑i eramus
mersat‑i essemus
mersat‑i erimus
2. Pers. Pl.
mersat‑i estis
mersat‑i sitis
mersat‑i eratis
mersat‑i essetis
mersat‑i eritis
3. Pers. Pl.
mersat‑i sunt
mersat‑i sint
mersat‑i erant
mersat‑i essent
mersat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mersans mersantis
Part. Fut. Akt.
mersaturus a um
Part. Perf. Pass.
mersatus a um
Gerundium
mersa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mersandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mersa
mersa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mersare
mersa‑ri, mersa‑rier
Infinitiv Perf.
mersav‑isse
mersat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mersatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mersat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mersans
mersans
mersans
Gen. Sg.
mersant‑is
mersant‑is
mersant‑is
Dat. Sg.
mersant‑i
mersant‑i
mersant‑i
Akk. Sg.
mersant‑em
mersant‑em
mersans
Abl. Sg.
mersant‑e
mersant‑e
mersant‑e
Nom. Pl.
mersant‑es
mersant‑es
mersant‑ia
Gen. Pl.
mersant‑ium
mersant‑ium
mersant‑ium
Dat. Pl.
mersant‑ibus
mersant‑ibus
mersant‑ibus
Akk. Pl.
mersant‑es, mersant‑is
mersant‑es, mersant‑is
mersant‑ia
Abl. Pl.
mersant‑ibus
mersant‑ibus
mersant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mersat‑us
mersat‑a
mersat‑um
Gen. Sg.
mersat‑i
mersat‑ae
mersat‑i
Dat. Sg.
mersat‑o
mersat‑ae
mersat‑o
Akk. Sg.
mersat‑um
mersat‑am
mersat‑um
Abl. Sg.
mersat‑o
mersat‑a
mersat‑o
Nom. Pl.
mersat‑i
mersat‑ae
mersat‑a
Gen. Pl.
mersat‑orum
mersat‑arum
mersat‑orum
Dat. Pl.
mersat‑is
mersat‑is
mersat‑is
Akk. Pl.
mersat‑os
mersat‑as
mersat‑a
Abl. Pl.
mersat‑is
mersat‑is
mersat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mersatur‑us
mersatur‑a
mersatur‑um
Gen. Sg.
mersatur‑i
mersatur‑ae
mersatur‑i
Dat. Sg.
mersatur‑o
mersatur‑ae
mersatur‑o
Akk. Sg.
mersatur‑um
mersatur‑am
mersatur‑um
Abl. Sg.
mersatur‑o
mersatur‑a
mersatur‑o
Nom. Pl.
mersatur‑i
mersatur‑ae
mersatur‑a
Gen. Pl.
mersatur‑orum
mersatur‑arum
mersatur‑orum
Dat. Pl.
mersatur‑is
mersatur‑is
mersatur‑is
Akk. Pl.
mersatur‑os
mersatur‑as
mersatur‑a
Abl. Pl.
mersatur‑is
mersatur‑is
mersatur‑is

Gerundium

Gen.
mersa‑ndi
Dat.
mersa‑ndo
Akk.
mersa‑ndum
Abl.
mersa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mersand‑us
mersand‑a
mersand‑um
Gen. Sg.
mersand‑i
mersand‑ae
mersand‑i
Dat. Sg.
mersand‑o
mersand‑ae
mersand‑o
Akk. Sg.
mersand‑um
mersand‑am
mersand‑um
Abl. Sg.
mersand‑o
mersand‑a
mersand‑o
Nom. Pl.
mersand‑i
mersand‑ae
mersand‑a
Gen. Pl.
mersand‑orum
mersand‑arum
mersand‑orum
Dat. Pl.
mersand‑is
mersand‑is
mersand‑is
Akk. Pl.
mersand‑os
mersand‑as
mersand‑a
Abl. Pl.
mersand‑is
mersand‑is
mersand‑is