Deklination zu «corōna -ae, f»

Deklination zu «corōna -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
coron‑a
der Kranz
ein Kranz
Gen. Sg.
coron‑ae
des Kranzes
eines Kranzes
Dat. Sg.
coron‑ae
dem Kranz
einem Kranz
Akk. Sg.
coron‑am
den Kranz
einen Kranz
Abl. Sg.
coron‑a
durch den Kranz
durch einen Kranz
Nom. Pl.
coron‑ae
die Kränze
Kränze
Gen. Pl.
coron‑arum
der Kränze
Kränze
Dat. Pl.
coron‑is
den Kränzen
Kränzen
Akk. Pl.
coron‑as
die Kränze
Kränze
Abl. Pl.
coron‑is
durch die Kränze
durch Kränze