Konjugation zu «nūdāre, nūdō, nūdāvī, nūdātum»

Konjugation zu «nūdāre, nūdō, nūdāvī, nūdātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nud‑o
nud‑e‑m
nuda‑ba‑m
nuda‑re‑m
nuda‑b‑o
2. Pers. Sg.
nuda‑s
nud‑e‑s
nuda‑ba‑s
nuda‑re‑s
nuda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nuda‑t
nud‑e‑t
nuda‑ba‑t
nuda‑re‑t
nuda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nuda‑mus
nud‑e‑mus
nuda‑ba‑mus
nuda‑re‑mus
nuda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nuda‑tis
nud‑e‑tis
nuda‑ba‑tis
nuda‑re‑tis
nuda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nuda‑nt
nud‑e‑nt
nuda‑ba‑nt
nuda‑re‑nt
nuda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nud‑or
nud‑e‑r
nuda‑ba‑r
nuda‑re‑r
nuda‑b‑or
2. Pers. Sg.
nuda‑ris
nud‑e‑ris, nud‑e‑re
nuda‑ba‑ris, nuda‑ba‑re
nuda‑re‑ris, nuda‑re‑re
nuda‑be‑ris, nuda‑be‑re
3. Pers. Sg.
nuda‑tur
nud‑e‑tur
nuda‑ba‑tur
nuda‑re‑tur
nuda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
nuda‑mur
nud‑e‑mur
nuda‑ba‑mur
nuda‑re‑mur
nuda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
nuda‑mini
nud‑e‑mini
nuda‑ba‑mini
nuda‑re‑mini
nuda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
nuda‑ntur
nud‑e‑ntur
nuda‑ba‑ntur
nuda‑re‑ntur
nuda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nudav‑i
nudav‑eri‑m
nudav‑era‑m
nudav‑isse‑m
nudav‑ero
2. Pers. Sg.
nudav‑isti
nudav‑eri‑s
nudav‑era‑s
nudav‑isse‑s
nudav‑eris
3. Pers. Sg.
nudav‑it
nudav‑eri‑t
nudav‑era‑t
nudav‑isse‑t
nudav‑erit
1. Pers. Pl.
nudav‑imus
nudav‑eri‑mus
nudav‑era‑mus
nudav‑isse‑mus
nudav‑erimus
2. Pers. Pl.
nudav‑istis
nudav‑eri‑tis
nudav‑era‑tis
nudav‑isse‑tis
nudav‑eritis
3. Pers. Pl.
nudav‑erunt, nudav‑ere
nudav‑eri‑nt
nudav‑era‑nt
nudav‑isse‑nt
nudav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nudat‑us sum
nudat‑us sim
nudat‑us eram
nudat‑us essem
nudat‑us ero
2. Pers. Sg.
nudat‑us es
nudat‑us sis
nudat‑us eras
nudat‑us esses
nudat‑us eris
3. Pers. Sg.
nudat‑us est
nudat‑us sit
nudat‑us erat
nudat‑us esset
nudat‑us erit
1. Pers. Pl.
nudat‑i sumus
nudat‑i simus
nudat‑i eramus
nudat‑i essemus
nudat‑i erimus
2. Pers. Pl.
nudat‑i estis
nudat‑i sitis
nudat‑i eratis
nudat‑i essetis
nudat‑i eritis
3. Pers. Pl.
nudat‑i sunt
nudat‑i sint
nudat‑i erant
nudat‑i essent
nudat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
nudans nudantis
Part. Fut. Akt.
nudaturus a um
Part. Perf. Pass.
nudatus a um
Gerundium
nuda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
nudandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nuda
nuda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
nudare
nuda‑ri, nuda‑rier
Infinitiv Perf.
nudav‑isse
nudat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
nudatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
nudat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nudans
nudans
nudans
Gen. Sg.
nudant‑is
nudant‑is
nudant‑is
Dat. Sg.
nudant‑i
nudant‑i
nudant‑i
Akk. Sg.
nudant‑em
nudant‑em
nudans
Abl. Sg.
nudant‑e
nudant‑e
nudant‑e
Nom. Pl.
nudant‑es
nudant‑es
nudant‑ia
Gen. Pl.
nudant‑ium
nudant‑ium
nudant‑ium
Dat. Pl.
nudant‑ibus
nudant‑ibus
nudant‑ibus
Akk. Pl.
nudant‑es, nudant‑is
nudant‑es, nudant‑is
nudant‑ia
Abl. Pl.
nudant‑ibus
nudant‑ibus
nudant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nudat‑us
nudat‑a
nudat‑um
Gen. Sg.
nudat‑i
nudat‑ae
nudat‑i
Dat. Sg.
nudat‑o
nudat‑ae
nudat‑o
Akk. Sg.
nudat‑um
nudat‑am
nudat‑um
Abl. Sg.
nudat‑o
nudat‑a
nudat‑o
Nom. Pl.
nudat‑i
nudat‑ae
nudat‑a
Gen. Pl.
nudat‑orum
nudat‑arum
nudat‑orum
Dat. Pl.
nudat‑is
nudat‑is
nudat‑is
Akk. Pl.
nudat‑os
nudat‑as
nudat‑a
Abl. Pl.
nudat‑is
nudat‑is
nudat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nudatur‑us
nudatur‑a
nudatur‑um
Gen. Sg.
nudatur‑i
nudatur‑ae
nudatur‑i
Dat. Sg.
nudatur‑o
nudatur‑ae
nudatur‑o
Akk. Sg.
nudatur‑um
nudatur‑am
nudatur‑um
Abl. Sg.
nudatur‑o
nudatur‑a
nudatur‑o
Nom. Pl.
nudatur‑i
nudatur‑ae
nudatur‑a
Gen. Pl.
nudatur‑orum
nudatur‑arum
nudatur‑orum
Dat. Pl.
nudatur‑is
nudatur‑is
nudatur‑is
Akk. Pl.
nudatur‑os
nudatur‑as
nudatur‑a
Abl. Pl.
nudatur‑is
nudatur‑is
nudatur‑is

Gerundium

Gen.
nuda‑ndi
Dat.
nuda‑ndo
Akk.
nuda‑ndum
Abl.
nuda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nudand‑us
nudand‑a
nudand‑um
Gen. Sg.
nudand‑i
nudand‑ae
nudand‑i
Dat. Sg.
nudand‑o
nudand‑ae
nudand‑o
Akk. Sg.
nudand‑um
nudand‑am
nudand‑um
Abl. Sg.
nudand‑o
nudand‑a
nudand‑o
Nom. Pl.
nudand‑i
nudand‑ae
nudand‑a
Gen. Pl.
nudand‑orum
nudand‑arum
nudand‑orum
Dat. Pl.
nudand‑is
nudand‑is
nudand‑is
Akk. Pl.
nudand‑os
nudand‑as
nudand‑a
Abl. Pl.
nudand‑is
nudand‑is
nudand‑is