Deklination zu «īnfantia -ae, f»

Deklination zu «īnfantia -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
infanti‑a
das Säuglingsalter
ein Säuglingsalter
Gen. Sg.
infanti‑ae
des Säuglingsalters
eines Säuglingsalters
Dat. Sg.
infanti‑ae
dem Säuglingsalter
einem Säuglingsalter
Akk. Sg.
infanti‑am
das Säuglingsalter
ein Säuglingsalter
Abl. Sg.
ab infanti‑a
von dem Säuglingsalter
von einem Säuglingsalter
Nom. Pl.
infanti‑ae
die Säuglingsalter
Säuglingsalter
Gen. Pl.
infanti‑arum
der Säuglingsalter
Säuglingsalter
Dat. Pl.
infanti‑is
den Säuglingsaltern
Säuglingsaltern
Akk. Pl.
infanti‑as
die Säuglingsalter
Säuglingsalter
Abl. Pl.
ab infanti‑is
von den Säuglingsaltern
von Säuglingsaltern