Konjugation zu «gemināre, geminō, gemināvī, geminātum»

Konjugation zu «gemināre, geminō, gemināvī, geminātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
gemin‑o
gemin‑e‑m
gemina‑ba‑m
gemina‑re‑m
gemina‑b‑o
2. Pers. Sg.
gemina‑s
gemin‑e‑s
gemina‑ba‑s
gemina‑re‑s
gemina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
gemina‑t
gemin‑e‑t
gemina‑ba‑t
gemina‑re‑t
gemina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
gemina‑mus
gemin‑e‑mus
gemina‑ba‑mus
gemina‑re‑mus
gemina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
gemina‑tis
gemin‑e‑tis
gemina‑ba‑tis
gemina‑re‑tis
gemina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
gemina‑nt
gemin‑e‑nt
gemina‑ba‑nt
gemina‑re‑nt
gemina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
gemin‑or
gemin‑e‑r
gemina‑ba‑r
gemina‑re‑r
gemina‑b‑or
2. Pers. Sg.
gemina‑ris
gemin‑e‑ris, gemin‑e‑re
gemina‑ba‑ris, gemina‑ba‑re
gemina‑re‑ris, gemina‑re‑re
gemina‑be‑ris, gemina‑be‑re
3. Pers. Sg.
gemina‑tur
gemin‑e‑tur
gemina‑ba‑tur
gemina‑re‑tur
gemina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
gemina‑mur
gemin‑e‑mur
gemina‑ba‑mur
gemina‑re‑mur
gemina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
gemina‑mini
gemin‑e‑mini
gemina‑ba‑mini
gemina‑re‑mini
gemina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
gemina‑ntur
gemin‑e‑ntur
gemina‑ba‑ntur
gemina‑re‑ntur
gemina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
geminav‑i
geminav‑eri‑m
geminav‑era‑m
geminav‑isse‑m
geminav‑ero
2. Pers. Sg.
geminav‑isti
geminav‑eri‑s
geminav‑era‑s
geminav‑isse‑s
geminav‑eris
3. Pers. Sg.
geminav‑it
geminav‑eri‑t
geminav‑era‑t
geminav‑isse‑t
geminav‑erit
1. Pers. Pl.
geminav‑imus
geminav‑eri‑mus
geminav‑era‑mus
geminav‑isse‑mus
geminav‑erimus
2. Pers. Pl.
geminav‑istis
geminav‑eri‑tis
geminav‑era‑tis
geminav‑isse‑tis
geminav‑eritis
3. Pers. Pl.
geminav‑erunt, geminav‑ere
geminav‑eri‑nt
geminav‑era‑nt
geminav‑isse‑nt
geminav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
geminat‑us sum
geminat‑us sim
geminat‑us eram
geminat‑us essem
geminat‑us ero
2. Pers. Sg.
geminat‑us es
geminat‑us sis
geminat‑us eras
geminat‑us esses
geminat‑us eris
3. Pers. Sg.
geminat‑us est
geminat‑us sit
geminat‑us erat
geminat‑us esset
geminat‑us erit
1. Pers. Pl.
geminat‑i sumus
geminat‑i simus
geminat‑i eramus
geminat‑i essemus
geminat‑i erimus
2. Pers. Pl.
geminat‑i estis
geminat‑i sitis
geminat‑i eratis
geminat‑i essetis
geminat‑i eritis
3. Pers. Pl.
geminat‑i sunt
geminat‑i sint
geminat‑i erant
geminat‑i essent
geminat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
geminans geminantis
Part. Fut. Akt.
geminaturus a um
Part. Perf. Pass.
geminatus a um
Gerundium
gemina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
geminandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
gemina
gemina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
geminare
gemina‑ri, gemina‑rier
Infinitiv Perf.
geminav‑isse
geminat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
geminatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
geminat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
geminans
geminans
geminans
Gen. Sg.
geminant‑is
geminant‑is
geminant‑is
Dat. Sg.
geminant‑i
geminant‑i
geminant‑i
Akk. Sg.
geminant‑em
geminant‑em
geminans
Abl. Sg.
geminant‑e
geminant‑e
geminant‑e
Nom. Pl.
geminant‑es
geminant‑es
geminant‑ia
Gen. Pl.
geminant‑ium
geminant‑ium
geminant‑ium
Dat. Pl.
geminant‑ibus
geminant‑ibus
geminant‑ibus
Akk. Pl.
geminant‑es, geminant‑is
geminant‑es, geminant‑is
geminant‑ia
Abl. Pl.
geminant‑ibus
geminant‑ibus
geminant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
geminat‑us
geminat‑a
geminat‑um
Gen. Sg.
geminat‑i
geminat‑ae
geminat‑i
Dat. Sg.
geminat‑o
geminat‑ae
geminat‑o
Akk. Sg.
geminat‑um
geminat‑am
geminat‑um
Abl. Sg.
geminat‑o
geminat‑a
geminat‑o
Nom. Pl.
geminat‑i
geminat‑ae
geminat‑a
Gen. Pl.
geminat‑orum
geminat‑arum
geminat‑orum
Dat. Pl.
geminat‑is
geminat‑is
geminat‑is
Akk. Pl.
geminat‑os
geminat‑as
geminat‑a
Abl. Pl.
geminat‑is
geminat‑is
geminat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
geminatur‑us
geminatur‑a
geminatur‑um
Gen. Sg.
geminatur‑i
geminatur‑ae
geminatur‑i
Dat. Sg.
geminatur‑o
geminatur‑ae
geminatur‑o
Akk. Sg.
geminatur‑um
geminatur‑am
geminatur‑um
Abl. Sg.
geminatur‑o
geminatur‑a
geminatur‑o
Nom. Pl.
geminatur‑i
geminatur‑ae
geminatur‑a
Gen. Pl.
geminatur‑orum
geminatur‑arum
geminatur‑orum
Dat. Pl.
geminatur‑is
geminatur‑is
geminatur‑is
Akk. Pl.
geminatur‑os
geminatur‑as
geminatur‑a
Abl. Pl.
geminatur‑is
geminatur‑is
geminatur‑is

Gerundium

Gen.
gemina‑ndi
Dat.
gemina‑ndo
Akk.
gemina‑ndum
Abl.
gemina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
geminand‑us
geminand‑a
geminand‑um
Gen. Sg.
geminand‑i
geminand‑ae
geminand‑i
Dat. Sg.
geminand‑o
geminand‑ae
geminand‑o
Akk. Sg.
geminand‑um
geminand‑am
geminand‑um
Abl. Sg.
geminand‑o
geminand‑a
geminand‑o
Nom. Pl.
geminand‑i
geminand‑ae
geminand‑a
Gen. Pl.
geminand‑orum
geminand‑arum
geminand‑orum
Dat. Pl.
geminand‑is
geminand‑is
geminand‑is
Akk. Pl.
geminand‑os
geminand‑as
geminand‑a
Abl. Pl.
geminand‑is
geminand‑is
geminand‑is