Konjugation zu «ambigere, ambigō,-,-»

Konjugation zu «ambigere, ambigō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ambig‑o
ambig‑a‑m
ambig‑eba‑m
ambige‑re‑m
ambig‑a‑m
2. Pers. Sg.
ambig‑i‑s
ambig‑a‑s
ambig‑eba‑s
ambige‑re‑s
ambig‑e‑s
3. Pers. Sg.
ambig‑i‑t
ambig‑a‑t
ambig‑eba‑t
ambige‑re‑t
ambig‑e‑t
1. Pers. Pl.
ambig‑i‑mus
ambig‑a‑mus
ambig‑eba‑mus
ambige‑re‑mus
ambig‑e‑mus
2. Pers. Pl.
ambig‑i‑tis
ambig‑a‑tis
ambig‑eba‑tis
ambige‑re‑tis
ambig‑e‑tis
3. Pers. Pl.
ambig‑u‑nt
ambig‑a‑nt
ambig‑eba‑nt
ambige‑re‑nt
ambig‑e‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ambigens ambigentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
ambige‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ambigendus a um, ambigundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ambige
ambig‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ambigere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ambigens
ambigens
ambigens
Gen. Sg.
ambigent‑is
ambigent‑is
ambigent‑is
Dat. Sg.
ambigent‑i
ambigent‑i
ambigent‑i
Akk. Sg.
ambigent‑em
ambigent‑em
ambigens
Abl. Sg.
ambigent‑e
ambigent‑e
ambigent‑e
Nom. Pl.
ambigent‑es
ambigent‑es
ambigent‑ia
Gen. Pl.
ambigent‑ium
ambigent‑ium
ambigent‑ium
Dat. Pl.
ambigent‑ibus
ambigent‑ibus
ambigent‑ibus
Akk. Pl.
ambigent‑es, ambigent‑is
ambigent‑es, ambigent‑is
ambigent‑ia
Abl. Pl.
ambigent‑ibus
ambigent‑ibus
ambigent‑ibus

Gerundium

Gen.
ambige‑ndi
Dat.
ambige‑ndo
Akk.
ambige‑ndum
Abl.
ambige‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ambigend‑us, ambigund‑us
ambigend‑a, ambigund‑a
ambigend‑um, ambigund‑um
Gen. Sg.
ambigend‑i, ambigund‑i
ambigend‑ae, ambigund‑ae
ambigend‑i, ambigund‑i
Dat. Sg.
ambigend‑o, ambigund‑o
ambigend‑ae, ambigund‑ae
ambigend‑o, ambigund‑o
Akk. Sg.
ambigend‑um, ambigund‑um
ambigend‑am, ambigund‑am
ambigend‑um, ambigund‑um
Abl. Sg.
ambigend‑o, ambigund‑o
ambigend‑a, ambigund‑a
ambigend‑o, ambigund‑o
Nom. Pl.
ambigend‑i, ambigund‑i
ambigend‑ae, ambigund‑ae
ambigend‑a, ambigund‑a
Gen. Pl.
ambigend‑orum, ambigund‑orum
ambigend‑arum, ambigund‑arum
ambigend‑orum, ambigund‑orum
Dat. Pl.
ambigend‑is, ambigund‑is
ambigend‑is, ambigund‑is
ambigend‑is, ambigund‑is
Akk. Pl.
ambigend‑os, ambigund‑os
ambigend‑as, ambigund‑as
ambigend‑a, ambigund‑a
Abl. Pl.
ambigend‑is, ambigund‑is
ambigend‑is, ambigund‑is
ambigend‑is, ambigund‑is