Konjugation zu «citāre, citō, citāvī, citātum»

Konjugation zu «citāre, citō, citāvī, citātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cit‑o
cit‑e‑m
cita‑ba‑m
cita‑re‑m
cita‑b‑o
2. Pers. Sg.
cita‑s
cit‑e‑s
cita‑ba‑s
cita‑re‑s
cita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cita‑t
cit‑e‑t
cita‑ba‑t
cita‑re‑t
cita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cita‑mus
cit‑e‑mus
cita‑ba‑mus
cita‑re‑mus
cita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cita‑tis
cit‑e‑tis
cita‑ba‑tis
cita‑re‑tis
cita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cita‑nt
cit‑e‑nt
cita‑ba‑nt
cita‑re‑nt
cita‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cit‑or
cit‑e‑r
cita‑ba‑r
cita‑re‑r
cita‑b‑or
2. Pers. Sg.
cita‑ris
cit‑e‑ris, cit‑e‑re
cita‑ba‑ris, cita‑ba‑re
cita‑re‑ris, cita‑re‑re
cita‑be‑ris, cita‑be‑re
3. Pers. Sg.
cita‑tur
cit‑e‑tur
cita‑ba‑tur
cita‑re‑tur
cita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cita‑mur
cit‑e‑mur
cita‑ba‑mur
cita‑re‑mur
cita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cita‑mini
cit‑e‑mini
cita‑ba‑mini
cita‑re‑mini
cita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cita‑ntur
cit‑e‑ntur
cita‑ba‑ntur
cita‑re‑ntur
cita‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
citav‑i
citav‑eri‑m
citav‑era‑m
citav‑isse‑m
citav‑ero
2. Pers. Sg.
citav‑isti
citav‑eri‑s
citav‑era‑s
citav‑isse‑s
citav‑eris
3. Pers. Sg.
citav‑it
citav‑eri‑t
citav‑era‑t
citav‑isse‑t
citav‑erit
1. Pers. Pl.
citav‑imus
citav‑eri‑mus
citav‑era‑mus
citav‑isse‑mus
citav‑erimus
2. Pers. Pl.
citav‑istis
citav‑eri‑tis
citav‑era‑tis
citav‑isse‑tis
citav‑eritis
3. Pers. Pl.
citav‑erunt, citav‑ere
citav‑eri‑nt
citav‑era‑nt
citav‑isse‑nt
citav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
citat‑us sum
citat‑us sim
citat‑us eram
citat‑us essem
citat‑us ero
2. Pers. Sg.
citat‑us es
citat‑us sis
citat‑us eras
citat‑us esses
citat‑us eris
3. Pers. Sg.
citat‑us est
citat‑us sit
citat‑us erat
citat‑us esset
citat‑us erit
1. Pers. Pl.
citat‑i sumus
citat‑i simus
citat‑i eramus
citat‑i essemus
citat‑i erimus
2. Pers. Pl.
citat‑i estis
citat‑i sitis
citat‑i eratis
citat‑i essetis
citat‑i eritis
3. Pers. Pl.
citat‑i sunt
citat‑i sint
citat‑i erant
citat‑i essent
citat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
citans citantis
Part. Fut. Akt.
citaturus a um
Part. Perf. Pass.
citatus a um
Gerundium
cita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
citandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cita
cita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
citare
cita‑ri, cita‑rier
Infinitiv Perf.
citav‑isse
citat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
citatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
citat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citans
citans
citans
Gen. Sg.
citant‑is
citant‑is
citant‑is
Dat. Sg.
citant‑i
citant‑i
citant‑i
Akk. Sg.
citant‑em
citant‑em
citans
Abl. Sg.
citant‑e
citant‑e
citant‑e
Nom. Pl.
citant‑es
citant‑es
citant‑ia
Gen. Pl.
citant‑ium
citant‑ium
citant‑ium
Dat. Pl.
citant‑ibus
citant‑ibus
citant‑ibus
Akk. Pl.
citant‑es, citant‑is
citant‑es, citant‑is
citant‑ia
Abl. Pl.
citant‑ibus
citant‑ibus
citant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citat‑us
citat‑a
citat‑um
Gen. Sg.
citat‑i
citat‑ae
citat‑i
Dat. Sg.
citat‑o
citat‑ae
citat‑o
Akk. Sg.
citat‑um
citat‑am
citat‑um
Abl. Sg.
citat‑o
citat‑a
citat‑o
Nom. Pl.
citat‑i
citat‑ae
citat‑a
Gen. Pl.
citat‑orum
citat‑arum
citat‑orum
Dat. Pl.
citat‑is
citat‑is
citat‑is
Akk. Pl.
citat‑os
citat‑as
citat‑a
Abl. Pl.
citat‑is
citat‑is
citat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citatur‑us
citatur‑a
citatur‑um
Gen. Sg.
citatur‑i
citatur‑ae
citatur‑i
Dat. Sg.
citatur‑o
citatur‑ae
citatur‑o
Akk. Sg.
citatur‑um
citatur‑am
citatur‑um
Abl. Sg.
citatur‑o
citatur‑a
citatur‑o
Nom. Pl.
citatur‑i
citatur‑ae
citatur‑a
Gen. Pl.
citatur‑orum
citatur‑arum
citatur‑orum
Dat. Pl.
citatur‑is
citatur‑is
citatur‑is
Akk. Pl.
citatur‑os
citatur‑as
citatur‑a
Abl. Pl.
citatur‑is
citatur‑is
citatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citat‑issim‑us
citat‑issim‑a
citat‑issim‑um
Gen. Sg.
citat‑issim‑i
citat‑issim‑ae
citat‑issim‑i
Dat. Sg.
citat‑issim‑o
citat‑issim‑ae
citat‑issim‑o
Akk. Sg.
citat‑issim‑um
citat‑issim‑am
citat‑issim‑um
Abl. Sg.
citat‑issim‑o
citat‑issim‑a
citat‑issim‑o
Nom. Pl.
citat‑issim‑i
citat‑issim‑ae
citat‑issim‑a
Gen. Pl.
citat‑issim‑orum
citat‑issim‑arum
citat‑issim‑orum
Dat. Pl.
citat‑issim‑is
citat‑issim‑is
citat‑issim‑is
Akk. Pl.
citat‑issim‑os
citat‑issim‑as
citat‑issim‑a
Abl. Pl.
citat‑issim‑is
citat‑issim‑is
citat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
cita‑ndi
Dat.
cita‑ndo
Akk.
cita‑ndum
Abl.
cita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citand‑us
citand‑a
citand‑um
Gen. Sg.
citand‑i
citand‑ae
citand‑i
Dat. Sg.
citand‑o
citand‑ae
citand‑o
Akk. Sg.
citand‑um
citand‑am
citand‑um
Abl. Sg.
citand‑o
citand‑a
citand‑o
Nom. Pl.
citand‑i
citand‑ae
citand‑a
Gen. Pl.
citand‑orum
citand‑arum
citand‑orum
Dat. Pl.
citand‑is
citand‑is
citand‑is
Akk. Pl.
citand‑os
citand‑as
citand‑a
Abl. Pl.
citand‑is
citand‑is
citand‑is