Konjugation zu «collaudāre, collaudō, collaudāvī, collaudātum»

Konjugation zu «collaudāre, collaudō, collaudāvī, collaudātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
collaud‑o
collaud‑e‑m
collauda‑ba‑m
collauda‑re‑m
collauda‑b‑o
2. Pers. Sg.
collauda‑s
collaud‑e‑s
collauda‑ba‑s
collauda‑re‑s
collauda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
collauda‑t
collaud‑e‑t
collauda‑ba‑t
collauda‑re‑t
collauda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
collauda‑mus
collaud‑e‑mus
collauda‑ba‑mus
collauda‑re‑mus
collauda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
collauda‑tis
collaud‑e‑tis
collauda‑ba‑tis
collauda‑re‑tis
collauda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
collauda‑nt
collaud‑e‑nt
collauda‑ba‑nt
collauda‑re‑nt
collauda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
collaud‑or
collaud‑e‑r
collauda‑ba‑r
collauda‑re‑r
collauda‑b‑or
2. Pers. Sg.
collauda‑ris
collaud‑e‑ris, collaud‑e‑re
collauda‑ba‑ris, collauda‑ba‑re
collauda‑re‑ris, collauda‑re‑re
collauda‑be‑ris, collauda‑be‑re
3. Pers. Sg.
collauda‑tur
collaud‑e‑tur
collauda‑ba‑tur
collauda‑re‑tur
collauda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
collauda‑mur
collaud‑e‑mur
collauda‑ba‑mur
collauda‑re‑mur
collauda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
collauda‑mini
collaud‑e‑mini
collauda‑ba‑mini
collauda‑re‑mini
collauda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
collauda‑ntur
collaud‑e‑ntur
collauda‑ba‑ntur
collauda‑re‑ntur
collauda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
collaudav‑i
collaudav‑eri‑m
collaudav‑era‑m
collaudav‑isse‑m
collaudav‑ero
2. Pers. Sg.
collaudav‑isti
collaudav‑eri‑s
collaudav‑era‑s
collaudav‑isse‑s
collaudav‑eris
3. Pers. Sg.
collaudav‑it
collaudav‑eri‑t
collaudav‑era‑t
collaudav‑isse‑t, conlaudasset
collaudav‑erit
1. Pers. Pl.
collaudav‑imus
collaudav‑eri‑mus
collaudav‑era‑mus
collaudav‑isse‑mus
collaudav‑erimus
2. Pers. Pl.
collaudav‑istis, collaudastis
collaudav‑eri‑tis
collaudav‑era‑tis
collaudav‑isse‑tis
collaudav‑eritis
3. Pers. Pl.
collaudav‑erunt, collaudav‑ere
collaudav‑eri‑nt
collaudav‑era‑nt
collaudav‑isse‑nt
collaudav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
collaudat‑us sum
collaudat‑us sim
collaudat‑us eram
collaudat‑us essem
collaudat‑us ero
2. Pers. Sg.
collaudat‑us es
collaudat‑us sis
collaudat‑us eras
collaudat‑us esses
collaudat‑us eris
3. Pers. Sg.
collaudat‑us est
collaudat‑us sit
collaudat‑us erat
collaudat‑us esset
collaudat‑us erit
1. Pers. Pl.
collaudat‑i sumus
collaudat‑i simus
collaudat‑i eramus
collaudat‑i essemus
collaudat‑i erimus
2. Pers. Pl.
collaudat‑i estis
collaudat‑i sitis
collaudat‑i eratis
collaudat‑i essetis
collaudat‑i eritis
3. Pers. Pl.
collaudat‑i sunt
collaudat‑i sint
collaudat‑i erant
collaudat‑i essent
collaudat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
collaudans collaudantis
Part. Fut. Akt.
collaudaturus a um
Part. Perf. Pass.
collaudatus a um
Gerundium
collauda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
collaudandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
collauda
collauda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
collaudare
collauda‑ri, collauda‑rier
Infinitiv Perf.
collaudav‑isse
collaudat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
collaudatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
collaudat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
collaudans
collaudans
collaudans
Gen. Sg.
collaudant‑is
collaudant‑is
collaudant‑is
Dat. Sg.
collaudant‑i
collaudant‑i
collaudant‑i
Akk. Sg.
collaudant‑em
collaudant‑em
collaudans
Abl. Sg.
collaudant‑e
collaudant‑e
collaudant‑e
Nom. Pl.
collaudant‑es
collaudant‑es
collaudant‑ia
Gen. Pl.
collaudant‑ium
collaudant‑ium
collaudant‑ium
Dat. Pl.
collaudant‑ibus
collaudant‑ibus
collaudant‑ibus
Akk. Pl.
collaudant‑es, collaudant‑is
collaudant‑es, collaudant‑is
collaudant‑ia
Abl. Pl.
collaudant‑ibus
collaudant‑ibus
collaudant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
collaudat‑us
collaudat‑a
collaudat‑um
Gen. Sg.
collaudat‑i
collaudat‑ae
collaudat‑i
Dat. Sg.
collaudat‑o
collaudat‑ae
collaudat‑o
Akk. Sg.
collaudat‑um
collaudat‑am
collaudat‑um
Abl. Sg.
collaudat‑o
collaudat‑a
collaudat‑o
Nom. Pl.
collaudat‑i
collaudat‑ae
collaudat‑a
Gen. Pl.
collaudat‑orum
collaudat‑arum
collaudat‑orum
Dat. Pl.
collaudat‑is
collaudat‑is
collaudat‑is
Akk. Pl.
collaudat‑os
collaudat‑as
collaudat‑a
Abl. Pl.
collaudat‑is
collaudat‑is
collaudat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
collaudatur‑us
collaudatur‑a
collaudatur‑um
Gen. Sg.
collaudatur‑i
collaudatur‑ae
collaudatur‑i
Dat. Sg.
collaudatur‑o
collaudatur‑ae
collaudatur‑o
Akk. Sg.
collaudatur‑um
collaudatur‑am
collaudatur‑um
Abl. Sg.
collaudatur‑o
collaudatur‑a
collaudatur‑o
Nom. Pl.
collaudatur‑i
collaudatur‑ae
collaudatur‑a
Gen. Pl.
collaudatur‑orum
collaudatur‑arum
collaudatur‑orum
Dat. Pl.
collaudatur‑is
collaudatur‑is
collaudatur‑is
Akk. Pl.
collaudatur‑os
collaudatur‑as
collaudatur‑a
Abl. Pl.
collaudatur‑is
collaudatur‑is
collaudatur‑is

Gerundium

Gen.
collauda‑ndi
Dat.
collauda‑ndo
Akk.
collauda‑ndum
Abl.
collauda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
collaudand‑us
collaudand‑a
collaudand‑um
Gen. Sg.
collaudand‑i
collaudand‑ae
collaudand‑i
Dat. Sg.
collaudand‑o
collaudand‑ae
collaudand‑o
Akk. Sg.
collaudand‑um
collaudand‑am
collaudand‑um
Abl. Sg.
collaudand‑o
collaudand‑a
collaudand‑o
Nom. Pl.
collaudand‑i
collaudand‑ae
collaudand‑a
Gen. Pl.
collaudand‑orum
collaudand‑arum
collaudand‑orum
Dat. Pl.
collaudand‑is
collaudand‑is
collaudand‑is
Akk. Pl.
collaudand‑os
collaudand‑as
collaudand‑a
Abl. Pl.
collaudand‑is
collaudand‑is
collaudand‑is