Konjugation zu «versāre, versō, versāvī, versātum»

Konjugation zu «versāre, versō, versāvī, versātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vers‑o
vers‑e‑m
versa‑ba‑m
versa‑re‑m
versa‑b‑o
2. Pers. Sg.
versa‑s
vers‑e‑s
versa‑ba‑s
versa‑re‑s
versa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
versa‑t
vers‑e‑t
versa‑ba‑t
versa‑re‑t
versa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
versa‑mus
vers‑e‑mus
versa‑ba‑mus
versa‑re‑mus
versa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
versa‑tis
vers‑e‑tis
versa‑ba‑tis
versa‑re‑tis
versa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
versa‑nt
vers‑e‑nt
versa‑ba‑nt
versa‑re‑nt
versa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vers‑or
vers‑e‑r
versa‑ba‑r
versa‑re‑r
versa‑b‑or
2. Pers. Sg.
versa‑ris
vers‑e‑ris, vers‑e‑re
versa‑ba‑ris, versa‑ba‑re
versa‑re‑ris, versa‑re‑re
versa‑be‑ris, versa‑be‑re
3. Pers. Sg.
versa‑tur
vers‑e‑tur
versa‑ba‑tur
versa‑re‑tur
versa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
versa‑mur
vers‑e‑mur
versa‑ba‑mur
versa‑re‑mur
versa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
versa‑mini
vers‑e‑mini
versa‑ba‑mini
versa‑re‑mini
versa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
versa‑ntur
vers‑e‑ntur
versa‑ba‑ntur
versa‑re‑ntur
versa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
versav‑i
versav‑eri‑m
versav‑era‑m
versav‑isse‑m
versav‑ero
2. Pers. Sg.
versav‑isti
versav‑eri‑s
versav‑era‑s
versav‑isse‑s
versav‑eris
3. Pers. Sg.
versav‑it
versav‑eri‑t
versav‑era‑t
versav‑isse‑t
versav‑erit
1. Pers. Pl.
versav‑imus
versav‑eri‑mus
versav‑era‑mus
versav‑isse‑mus
versav‑erimus
2. Pers. Pl.
versav‑istis
versav‑eri‑tis
versav‑era‑tis
versav‑isse‑tis
versav‑eritis
3. Pers. Pl.
versav‑erunt, versav‑ere
versav‑eri‑nt
versav‑era‑nt
versav‑isse‑nt
versav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
versat‑us sum
versat‑us sim
versat‑us eram
versat‑us essem
versat‑us ero
2. Pers. Sg.
versat‑us es
versat‑us sis
versat‑us eras
versat‑us esses
versat‑us eris
3. Pers. Sg.
versat‑us est
versat‑us sit
versat‑us erat
versat‑us esset
versat‑us erit
1. Pers. Pl.
versat‑i sumus
versat‑i simus
versat‑i eramus
versat‑i essemus
versat‑i erimus
2. Pers. Pl.
versat‑i estis
versat‑i sitis
versat‑i eratis
versat‑i essetis
versat‑i eritis
3. Pers. Pl.
versat‑i sunt
versat‑i sint
versat‑i erant
versat‑i essent
versat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
versans versantis
Part. Fut. Akt.
versaturus a um
Part. Perf. Pass.
versatus a um
Gerundium
versa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
versandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
versa
versa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
versare
versa‑ri, versa‑rier
Infinitiv Perf.
versav‑isse
versat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
versatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
versat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versans
versans
versans
Gen. Sg.
versant‑is
versant‑is
versant‑is
Dat. Sg.
versant‑i
versant‑i
versant‑i
Akk. Sg.
versant‑em
versant‑em
versans
Abl. Sg.
versant‑e
versant‑e
versant‑e
Nom. Pl.
versant‑es
versant‑es
versant‑ia
Gen. Pl.
versant‑ium
versant‑ium
versant‑ium
Dat. Pl.
versant‑ibus
versant‑ibus
versant‑ibus
Akk. Pl.
versant‑es, versant‑is
versant‑es, versant‑is
versant‑ia
Abl. Pl.
versant‑ibus
versant‑ibus
versant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versat‑us
versat‑a
versat‑um
Gen. Sg.
versat‑i
versat‑ae
versat‑i
Dat. Sg.
versat‑o
versat‑ae
versat‑o
Akk. Sg.
versat‑um
versat‑am
versat‑um
Abl. Sg.
versat‑o
versat‑a
versat‑o
Nom. Pl.
versat‑i
versat‑ae
versat‑a
Gen. Pl.
versat‑orum
versat‑arum
versat‑orum
Dat. Pl.
versat‑is
versat‑is
versat‑is
Akk. Pl.
versat‑os
versat‑as
versat‑a
Abl. Pl.
versat‑is
versat‑is
versat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versatur‑us
versatur‑a
versatur‑um
Gen. Sg.
versatur‑i
versatur‑ae
versatur‑i
Dat. Sg.
versatur‑o
versatur‑ae
versatur‑o
Akk. Sg.
versatur‑um
versatur‑am
versatur‑um
Abl. Sg.
versatur‑o
versatur‑a
versatur‑o
Nom. Pl.
versatur‑i
versatur‑ae
versatur‑a
Gen. Pl.
versatur‑orum
versatur‑arum
versatur‑orum
Dat. Pl.
versatur‑is
versatur‑is
versatur‑is
Akk. Pl.
versatur‑os
versatur‑as
versatur‑a
Abl. Pl.
versatur‑is
versatur‑is
versatur‑is

Gerundium

Gen.
versa‑ndi
Dat.
versa‑ndo
Akk.
versa‑ndum
Abl.
versa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versand‑us
versand‑a
versand‑um
Gen. Sg.
versand‑i
versand‑ae
versand‑i
Dat. Sg.
versand‑o
versand‑ae
versand‑o
Akk. Sg.
versand‑um
versand‑am
versand‑um
Abl. Sg.
versand‑o
versand‑a
versand‑o
Nom. Pl.
versand‑i
versand‑ae
versand‑a
Gen. Pl.
versand‑orum
versand‑arum
versand‑orum
Dat. Pl.
versand‑is
versand‑is
versand‑is
Akk. Pl.
versand‑os
versand‑as
versand‑a
Abl. Pl.
versand‑is
versand‑is
versand‑is