Deklination zu «populāritās populāritātis, f»

Deklination zu «populāritās populāritātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
popularitas
Gen. Sg.
popularitat‑is
Dat. Sg.
popularitat‑i
Akk. Sg.
popularitat‑em
Abl. Sg.
popularitat‑e
Nom. Pl.
popularitat‑es
Gen. Pl.
popularitat‑um
Dat. Pl.
popularitat‑ibus
Akk. Pl.
popularitat‑es
Abl. Pl.
popularitat‑ibus