Deklination zu «gradus -ūs, m»

Deklination zu «gradus -ūs, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
grad‑us
der Schritt
ein Schritt
Gen. Sg.
grad‑us
des Schritts
eines Schritts
Dat. Sg.
grad‑ui
dem Schritt
einem Schritt
Akk. Sg.
grad‑um
den Schritt
einen Schritt
Abl. Sg.
ab grad‑u
von dem Schritt
von einem Schritt
Nom. Pl.
grad‑us
die Schritte
Schritte
Gen. Pl.
grad‑uum
der Schritte
Schritte
Dat. Pl.
grad‑ibus
den Schritten
Schritten
Akk. Pl.
grad‑us
die Schritte
Schritte
Abl. Pl.
ab grad‑ibus
von den Schritten
von Schritten