Konjugation zu «cōnstāre, cōnstō, cōnstitī, cōnstātūrus»

Konjugation zu «cōnstāre, cōnstō, cōnstitī, cōnstātūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
const‑o
const‑e‑m
consta‑ba‑m
consta‑re‑m
consta‑b‑o
2. Pers. Sg.
consta‑s
const‑e‑s
consta‑ba‑s
consta‑re‑s
consta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
consta‑t
const‑e‑t
consta‑ba‑t
consta‑re‑t
consta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
consta‑mus
const‑e‑mus
consta‑ba‑mus
consta‑re‑mus
consta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
consta‑tis
const‑e‑tis
consta‑ba‑tis
consta‑re‑tis
consta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
consta‑nt
const‑e‑nt
consta‑ba‑nt
consta‑re‑nt
consta‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
constit‑i
constit‑eri‑m
constit‑era‑m
constit‑isse‑m
constit‑ero
2. Pers. Sg.
constit‑isti
constit‑eri‑s
constit‑era‑s
constit‑isse‑s
constit‑eris
3. Pers. Sg.
constit‑it
constit‑eri‑t
constit‑era‑t
constit‑isse‑t
constit‑erit
1. Pers. Pl.
constit‑imus
constit‑eri‑mus
constit‑era‑mus
constit‑isse‑mus
constit‑erimus
2. Pers. Pl.
constit‑istis
constit‑eri‑tis
constit‑era‑tis
constit‑isse‑tis
constit‑eritis
3. Pers. Pl.
constit‑erunt, constit‑ere
constit‑eri‑nt
constit‑era‑nt
constit‑isse‑nt
constit‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
constans constantis
Part. Fut. Akt.
constaturus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
consta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
constandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
consta
consta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
constare
consta‑ri, consta‑rier
Infinitiv Perf.
constit‑isse
Infinitiv Fut.
constatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, constiturum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
constans
constans
constans
Gen. Sg.
constant‑is
constant‑is
constant‑is
Dat. Sg.
constant‑i
constant‑i
constant‑i
Akk. Sg.
constant‑em
constant‑em
constans
Abl. Sg.
constant‑e
constant‑e
constant‑e
Nom. Pl.
constant‑es
constant‑es
constant‑ia
Gen. Pl.
constant‑ium
constant‑ium
constant‑ium
Dat. Pl.
constant‑ibus
constant‑ibus
constant‑ibus
Akk. Pl.
constant‑es, constant‑is
constant‑es, constant‑is
constant‑ia
Abl. Pl.
constant‑ibus
constant‑ibus
constant‑ibus

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
constatur‑us
constatur‑a
constatur‑um, constiturum
Gen. Sg.
constatur‑i
constatur‑ae
Dat. Sg.
constatur‑o
constatur‑ae
Akk. Sg.
constatur‑um
constatur‑am, constiturum
constatur‑um
Abl. Sg.
constaturum
constatur‑a
constatur‑o
Nom. Pl.
constatur‑i
constatur‑ae
constatur‑a
Gen. Pl.
constatur‑orum
constatur‑arum
constatur‑orum
Dat. Pl.
constatur‑is
constatur‑is
constatur‑is
Akk. Pl.
constatur‑os
constatur‑as
constatur‑a
Abl. Pl.
constatur‑is
constatur‑is
constatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
constant‑ior
constant‑ior
constant‑ius
Gen. Sg.
constant‑ior‑is
constant‑ior‑is
constant‑ior‑is
Dat. Sg.
constant‑ior‑i
constant‑ior‑i
constant‑ior‑i
Akk. Sg.
constant‑ior‑em
constant‑ior‑em
constant‑ius
Abl. Sg.
constant‑ior‑e
constant‑ior‑e
constant‑ior‑e
Nom. Pl.
constant‑ior‑es
constant‑ior‑es
constant‑ior‑a
Gen. Pl.
constant‑ior‑um
constant‑ior‑um
constant‑ior‑um
Dat. Pl.
constant‑ior‑ibus
constant‑ior‑ibus
constant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
constant‑ior‑es
constant‑ior‑es
constant‑ior‑a
Abl. Pl.
constant‑ior‑ibus
constant‑ior‑ibus
constant‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
constant‑issim‑us
constant‑issim‑a
constant‑issim‑um
Gen. Sg.
constant‑issim‑i
constant‑issim‑ae
constant‑issim‑i
Dat. Sg.
constant‑issim‑o
constant‑issim‑ae
constant‑issim‑o
Akk. Sg.
constant‑issim‑um
constant‑issim‑am
constant‑issim‑um
Abl. Sg.
constant‑issim‑o
constant‑issim‑a
constant‑issim‑o
Nom. Pl.
constant‑issim‑i
constant‑issim‑ae
constant‑issim‑a
Gen. Pl.
constant‑issim‑orum
constant‑issim‑arum
constant‑issim‑orum
Dat. Pl.
constant‑issim‑is
constant‑issim‑is
constant‑issim‑is
Akk. Pl.
constant‑issim‑os
constant‑issim‑as
constant‑issim‑a
Abl. Pl.
constant‑issim‑is
constant‑issim‑is
constant‑issim‑is

Gerundium

Gen.
consta‑ndi
Dat.
consta‑ndo
Akk.
consta‑ndum
Abl.
consta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
constand‑us
constand‑a
constand‑um
Gen. Sg.
constand‑i
constand‑ae
constand‑i
Dat. Sg.
constand‑o
constand‑ae
constand‑o
Akk. Sg.
constand‑um
constand‑am
constand‑um
Abl. Sg.
constand‑o
constand‑a
constand‑o
Nom. Pl.
constand‑i
constand‑ae
constand‑a
Gen. Pl.
constand‑orum
constand‑arum
constand‑orum
Dat. Pl.
constand‑is
constand‑is
constand‑is
Akk. Pl.
constand‑os
constand‑as
constand‑a
Abl. Pl.
constand‑is
constand‑is
constand‑is