Konjugation zu «parcere, parcō, pepercī/parsī, parsurus»

Konjugation zu «parcere, parcō, pepercī/parsī, parsurus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
parc‑o
parc‑a‑m
parc‑eba‑m
parce‑re‑m
parc‑a‑m
2. Pers. Sg.
parc‑i‑s
parc‑a‑s
parc‑eba‑s
parce‑re‑s
parc‑e‑s
3. Pers. Sg.
parc‑i‑t
parc‑a‑t
parc‑eba‑t
parce‑re‑t
parc‑e‑t
1. Pers. Pl.
parc‑i‑mus
parc‑a‑mus
parc‑eba‑mus
parce‑re‑mus
parc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
parc‑i‑tis
parc‑a‑tis
parc‑eba‑tis
parce‑re‑tis
parc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
parc‑u‑nt
parc‑a‑nt
parc‑eba‑nt
parce‑re‑nt
parc‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
peperc‑i, pars‑i
peperc‑eri‑m, pars‑eri‑m
peperc‑era‑m, pars‑era‑m
peperc‑isse‑m, pars‑isse‑m
peperc‑ero, pars‑ero
2. Pers. Sg.
peperc‑isti, pars‑isti
peperc‑eri‑s, pars‑eri‑s
peperc‑era‑s, pars‑era‑s
peperc‑isse‑s, pars‑isse‑s
peperc‑eris, pars‑eris
3. Pers. Sg.
peperc‑it, pars‑it
peperc‑eri‑t, pars‑eri‑t
peperc‑era‑t, pars‑era‑t
peperc‑isse‑t, pars‑isse‑t
peperc‑erit, pars‑erit
1. Pers. Pl.
peperc‑imus, pars‑imus
peperc‑eri‑mus, pars‑eri‑mus
peperc‑era‑mus, pars‑era‑mus
peperc‑isse‑mus, pars‑isse‑mus
peperc‑erimus, pars‑erimus
2. Pers. Pl.
peperc‑istis, pars‑istis
peperc‑eri‑tis, pars‑eri‑tis
peperc‑era‑tis, pars‑era‑tis
peperc‑isse‑tis, pars‑isse‑tis
peperc‑eritis, pars‑eritis
3. Pers. Pl.
peperc‑erunt, peperc‑ere, pars‑erunt, pars‑ere
peperc‑eri‑nt, pars‑eri‑nt
peperc‑era‑nt, pars‑era‑nt
peperc‑isse‑nt, pars‑isse‑nt
peperc‑erint, pars‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
parcens parcentis
Part. Fut. Akt.
parsurus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
parce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
parcendus a um, parcundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
parce
parc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
parc‑i‑to
parc‑i‑tote
Imperativ II, 3. Pers.
parc‑i‑to
parc‑u‑nto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
parcere
parc‑i, parc‑ier
Infinitiv Perf.
peperc‑isse, pars‑isse
Infinitiv Fut.
parsur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, temperaturum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parcens
parcens
parcens
Gen. Sg.
parcent‑is
parcent‑is
parcent‑is
Dat. Sg.
parcent‑i
parcent‑i
parcent‑i
Akk. Sg.
parcent‑em
parcent‑em
parcens
Abl. Sg.
parcent‑e
parcent‑e
parcent‑e
Nom. Pl.
parcent‑es
parcent‑es
parcent‑ia
Gen. Pl.
parcent‑ium
parcent‑ium
parcent‑ium
Dat. Pl.
parcent‑ibus
parcent‑ibus
parcent‑ibus
Akk. Pl.
parcent‑es, parcent‑is
parcent‑es, parcent‑is
parcent‑ia
Abl. Pl.
parcent‑ibus
parcent‑ibus
parcent‑ibus

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parsur‑us, temperaturus
parsur‑a, temperatura
parsur‑um, temperaturum
Gen. Sg.
parsur‑i, temperaturi
parsur‑ae, temperaturae
parsur‑i, temperaturi
Dat. Sg.
parsur‑o, temperaturo
parsur‑ae, temperaturae
parsur‑o, temperaturo
Akk. Sg.
parsur‑um, temperaturum
parsur‑am, temperaturam
parsur‑um, temperaturum
Abl. Sg.
parsur‑o, temperaturo
parsur‑a, temperatura
parsur‑o, temperaturo
Nom. Pl.
parsur‑i, temperaturi
parsur‑ae, temperaturae
parsur‑a, temperatura
Gen. Pl.
parsur‑orum, temperaturorum
parsur‑arum, temperaturarum
parsur‑orum, temperaturorum
Dat. Pl.
parsur‑is, temperaturis
parsur‑is, temperaturis
parsur‑is, temperaturis
Akk. Pl.
parsur‑os, temperaturos
parsur‑as, temperaturas
parsur‑a, temperatura
Abl. Pl.
parsur‑is, temperaturis
parsur‑is, temperaturis
parsur‑is, temperaturis

Gerundium

Gen.
parce‑ndi
Dat.
parce‑ndo
Akk.
parce‑ndum
Abl.
parce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
parcend‑us, parcund‑us
parcend‑a, parcund‑a
parcend‑um, parcund‑um
Gen. Sg.
parcend‑i, parcund‑i
parcend‑ae, parcund‑ae
parcend‑i, parcund‑i
Dat. Sg.
parcend‑o, parcund‑o
parcend‑ae, parcund‑ae
parcend‑o, parcund‑o
Akk. Sg.
parcend‑um, parcund‑um
parcend‑am, parcund‑am
parcend‑um, parcund‑um
Abl. Sg.
parcend‑o, parcund‑o
parcend‑a, parcund‑a
parcend‑o, parcund‑o
Nom. Pl.
parcend‑i, parcund‑i
parcend‑ae, parcund‑ae
parcend‑a, parcund‑a
Gen. Pl.
parcend‑orum, parcund‑orum
parcend‑arum, parcund‑arum
parcend‑orum, parcund‑orum
Dat. Pl.
parcend‑is, parcund‑is
parcend‑is, parcund‑is
parcend‑is, parcund‑is
Akk. Pl.
parcend‑os, parcund‑os
parcend‑as, parcund‑as
parcend‑a, parcund‑a
Abl. Pl.
parcend‑is, parcund‑is
parcend‑is, parcund‑is
parcend‑is, parcund‑is