Konjugation zu «prīncipāre, prīncipō,-,-»

Konjugation zu «prīncipāre, prīncipō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
princip‑o
princip‑e‑m
principa‑ba‑m
principa‑re‑m
principa‑b‑o
2. Pers. Sg.
principa‑s
princip‑e‑s
principa‑ba‑s
principa‑re‑s
principa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
principa‑t
princip‑e‑t
principa‑ba‑t
principa‑re‑t
principa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
principa‑mus
princip‑e‑mus
principa‑ba‑mus
principa‑re‑mus
principa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
principa‑tis
princip‑e‑tis
principa‑ba‑tis
principa‑re‑tis
principa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
principa‑nt
princip‑e‑nt
principa‑ba‑nt
principa‑re‑nt
principa‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
principans principantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
principa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
principa‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
principa
principa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
principare
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
principans
principans
principans
Gen. Sg.
principant‑is
principant‑is
principant‑is
Dat. Sg.
principant‑i
principant‑i
principant‑i
Akk. Sg.
principant‑em
principant‑em
principans
Abl. Sg.
principant‑e
principant‑e
principant‑e
Nom. Pl.
principant‑es
principant‑es
principant‑ia
Gen. Pl.
principant‑ium
principant‑ium
principant‑ium
Dat. Pl.
principant‑ibus
principant‑ibus
principant‑ibus
Akk. Pl.
principant‑es, principant‑is
principant‑es, principant‑is
principant‑ia
Abl. Pl.
principant‑ibus
principant‑ibus
principant‑ibus

Gerundium

Gen.
principa‑ndi
Dat.
principa‑ndo
Akk.
principa‑ndum
Abl.
principa‑ndo