Konjugation zu «peregrīnārī, peregrīnor, peregrīnātus sum»

Konjugation zu «peregrīnārī, peregrīnor, peregrīnātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
peregrin‑or
peregrin‑e‑r
peregrina‑ba‑r
peregrina‑re‑r
peregrina‑b‑or
2. Pers. Sg.
peregrina‑ris, peregrina‑re
peregrin‑e‑ris, peregrin‑e‑re
peregrina‑ba‑ris, peregrina‑ba‑re
peregrina‑re‑ris, peregrina‑re‑re
peregrina‑be‑ris, peregrina‑be‑re
3. Pers. Sg.
peregrina‑tur
peregrin‑e‑tur
peregrina‑ba‑tur
peregrina‑re‑tur
peregrina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
peregrina‑mur
peregrin‑e‑mur
peregrina‑ba‑mur
peregrina‑re‑mur
peregrina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
peregrina‑mini
peregrin‑e‑mini
peregrina‑ba‑mini
peregrina‑re‑mini
peregrina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
peregrina‑ntur
peregrin‑e‑ntur
peregrina‑ba‑ntur
peregrina‑re‑ntur
peregrina‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
peregrinat‑us sum
peregrinat‑us sim
peregrinat‑us eram
peregrinat‑us essem
peregrinat‑us ero
2. Pers. Sg.
peregrinat‑us es
peregrinat‑us sis
peregrinat‑us eras
peregrinat‑us esses
peregrinat‑us eris
3. Pers. Sg.
peregrinat‑us est
peregrinat‑us sit
peregrinat‑us erat
peregrinat‑us esset
peregrinat‑us erit
1. Pers. Pl.
peregrinat‑i sumus
peregrinat‑i simus
peregrinat‑i eramus
peregrinat‑i essemus
peregrinat‑i erimus
2. Pers. Pl.
peregrinat‑i estis
peregrinat‑i sitis
peregrinat‑i eratis
peregrinat‑i essetis
peregrinat‑i eritis
3. Pers. Pl.
peregrinat‑i sunt
peregrinat‑i sint
peregrinat‑i erant
peregrinat‑i essent
peregrinat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
peregrinans peregrinantis
Part. Fut.
peregrinaturus a um
Part. Perf.
peregrinatus a um
Gerundium
peregrina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
peregrina‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
peregrina‑re
peregrina‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
peregrinari
Infinitiv Perf.
peregrinat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
peregrinatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
peregrinans
peregrinans
peregrinans
Gen. Sg.
peregrinant‑is
peregrinant‑is
peregrinant‑is
Dat. Sg.
peregrinant‑i
peregrinant‑i
peregrinant‑i
Akk. Sg.
peregrinant‑em
peregrinant‑em
peregrinans
Abl. Sg.
peregrinant‑e
peregrinant‑e
peregrinant‑e
Nom. Pl.
peregrinant‑es
peregrinant‑es
peregrinant‑ia
Gen. Pl.
peregrinant‑ium
peregrinant‑ium
peregrinant‑ium
Dat. Pl.
peregrinant‑ibus
peregrinant‑ibus
peregrinant‑ibus
Akk. Pl.
peregrinant‑es, peregrinant‑is
peregrinant‑es, peregrinant‑is
peregrinant‑ia
Abl. Pl.
peregrinant‑ibus
peregrinant‑ibus
peregrinant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
peregrinat‑us
peregrinat‑a
peregrinat‑um
Gen. Sg.
peregrinat‑i
peregrinat‑ae
peregrinat‑i
Dat. Sg.
peregrinat‑o
peregrinat‑ae
peregrinat‑o
Akk. Sg.
peregrinat‑um
peregrinat‑am
peregrinat‑um
Abl. Sg.
peregrinat‑o
peregrinat‑a
peregrinat‑o
Nom. Pl.
peregrinat‑i
peregrinat‑ae
peregrinat‑a
Gen. Pl.
peregrinat‑orum
peregrinat‑arum
peregrinat‑orum
Dat. Pl.
peregrinat‑is
peregrinat‑is
peregrinat‑is
Akk. Pl.
peregrinat‑os
peregrinat‑as
peregrinat‑a
Abl. Pl.
peregrinat‑is
peregrinat‑is
peregrinat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
peregrinatur‑us
peregrinatur‑a
peregrinatur‑um
Gen. Sg.
peregrinatur‑i
peregrinatur‑ae
peregrinatur‑i
Dat. Sg.
peregrinatur‑o
peregrinatur‑ae
peregrinatur‑o
Akk. Sg.
peregrinatur‑um
peregrinatur‑am
peregrinatur‑um
Abl. Sg.
peregrinatur‑o
peregrinatur‑a
peregrinatur‑o
Nom. Pl.
peregrinatur‑i
peregrinatur‑ae
peregrinatur‑a
Gen. Pl.
peregrinatur‑orum
peregrinatur‑arum
peregrinatur‑orum
Dat. Pl.
peregrinatur‑is
peregrinatur‑is
peregrinatur‑is
Akk. Pl.
peregrinatur‑os
peregrinatur‑as
peregrinatur‑a
Abl. Pl.
peregrinatur‑is
peregrinatur‑is
peregrinatur‑is

Gerundium

Gen.
peregrina‑ndi
Dat.
peregrina‑ndo
Akk.
peregrina‑ndum
Abl.
peregrina‑ndo