Konjugation zu «dēputāre, dēputō, dēputāvī, dēputātum»

Konjugation zu «dēputāre, dēputō, dēputāvī, dēputātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
deput‑o
deput‑e‑m
deputa‑ba‑m
deputa‑re‑m
deputa‑b‑o
2. Pers. Sg.
deputa‑s
deput‑e‑s
deputa‑ba‑s
deputa‑re‑s
deputa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
deputa‑t
deput‑e‑t
deputa‑ba‑t
deputa‑re‑t
deputa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
deputa‑mus
deput‑e‑mus
deputa‑ba‑mus
deputa‑re‑mus
deputa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
deputa‑tis
deput‑e‑tis
deputa‑ba‑tis
deputa‑re‑tis
deputa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
deputa‑nt
deput‑e‑nt
deputa‑ba‑nt
deputa‑re‑nt
deputa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
deput‑or
deput‑e‑r
deputa‑ba‑r
deputa‑re‑r
deputa‑b‑or
2. Pers. Sg.
deputa‑ris
deput‑e‑ris, deput‑e‑re
deputa‑ba‑ris, deputa‑ba‑re
deputa‑re‑ris, deputa‑re‑re
deputa‑be‑ris, deputa‑be‑re
3. Pers. Sg.
deputa‑tur
deput‑e‑tur
deputa‑ba‑tur
deputa‑re‑tur
deputa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
deputa‑mur
deput‑e‑mur
deputa‑ba‑mur
deputa‑re‑mur
deputa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
deputa‑mini
deput‑e‑mini
deputa‑ba‑mini
deputa‑re‑mini
deputa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
deputa‑ntur
deput‑e‑ntur
deputa‑ba‑ntur
deputa‑re‑ntur
deputa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
deputav‑i
deputav‑eri‑m
deputav‑era‑m
deputav‑isse‑m
deputav‑ero
2. Pers. Sg.
deputav‑isti
deputav‑eri‑s
deputav‑era‑s
deputav‑isse‑s
deputav‑eris
3. Pers. Sg.
deputav‑it
deputav‑eri‑t
deputav‑era‑t
deputav‑isse‑t
deputav‑erit
1. Pers. Pl.
deputav‑imus
deputav‑eri‑mus
deputav‑era‑mus
deputav‑isse‑mus
deputav‑erimus
2. Pers. Pl.
deputav‑istis
deputav‑eri‑tis
deputav‑era‑tis
deputav‑isse‑tis
deputav‑eritis
3. Pers. Pl.
deputav‑erunt, deputav‑ere
deputav‑eri‑nt
deputav‑era‑nt
deputav‑isse‑nt
deputav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
deputat‑us sum
deputat‑us sim
deputat‑us eram
deputat‑us essem
deputat‑us ero
2. Pers. Sg.
deputat‑us es
deputat‑us sis
deputat‑us eras
deputat‑us esses
deputat‑us eris
3. Pers. Sg.
deputat‑us est
deputat‑us sit
deputat‑us erat
deputat‑us esset
deputat‑us erit
1. Pers. Pl.
deputat‑i sumus
deputat‑i simus
deputat‑i eramus
deputat‑i essemus
deputat‑i erimus
2. Pers. Pl.
deputat‑i estis
deputat‑i sitis
deputat‑i eratis
deputat‑i essetis
deputat‑i eritis
3. Pers. Pl.
deputat‑i sunt
deputat‑i sint
deputat‑i erant
deputat‑i essent
deputat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
deputans deputantis
Part. Fut. Akt.
deputaturus a um
Part. Perf. Pass.
deputatus a um
Gerundium
deputa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
deputandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
deputa
deputa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
deputare
deputa‑ri, deputa‑rier
Infinitiv Perf.
deputav‑isse
deputat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
deputatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
deputat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deputans
deputans
deputans
Gen. Sg.
deputant‑is
deputant‑is
deputant‑is
Dat. Sg.
deputant‑i
deputant‑i
deputant‑i
Akk. Sg.
deputant‑em
deputant‑em
deputans
Abl. Sg.
deputant‑e
deputant‑e
deputant‑e
Nom. Pl.
deputant‑es
deputant‑es
deputant‑ia
Gen. Pl.
deputant‑ium
deputant‑ium
deputant‑ium
Dat. Pl.
deputant‑ibus
deputant‑ibus
deputant‑ibus
Akk. Pl.
deputant‑es, deputant‑is
deputant‑es, deputant‑is
deputant‑ia
Abl. Pl.
deputant‑ibus
deputant‑ibus
deputant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deputat‑us
deputat‑a
deputat‑um
Gen. Sg.
deputat‑i
deputat‑ae
deputat‑i
Dat. Sg.
deputat‑o
deputat‑ae
deputat‑o
Akk. Sg.
deputat‑um
deputat‑am
deputat‑um
Abl. Sg.
deputat‑o
deputat‑a
deputat‑o
Nom. Pl.
deputat‑i
deputat‑ae
deputat‑a
Gen. Pl.
deputat‑orum
deputat‑arum
deputat‑orum
Dat. Pl.
deputat‑is
deputat‑is
deputat‑is
Akk. Pl.
deputat‑os
deputat‑as
deputat‑a
Abl. Pl.
deputat‑is
deputat‑is
deputat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deputatur‑us
deputatur‑a
deputatur‑um
Gen. Sg.
deputatur‑i
deputatur‑ae
deputatur‑i
Dat. Sg.
deputatur‑o
deputatur‑ae
deputatur‑o
Akk. Sg.
deputatur‑um
deputatur‑am
deputatur‑um
Abl. Sg.
deputatur‑o
deputatur‑a
deputatur‑o
Nom. Pl.
deputatur‑i
deputatur‑ae
deputatur‑a
Gen. Pl.
deputatur‑orum
deputatur‑arum
deputatur‑orum
Dat. Pl.
deputatur‑is
deputatur‑is
deputatur‑is
Akk. Pl.
deputatur‑os
deputatur‑as
deputatur‑a
Abl. Pl.
deputatur‑is
deputatur‑is
deputatur‑is

Gerundium

Gen.
deputa‑ndi
Dat.
deputa‑ndo
Akk.
deputa‑ndum
Abl.
deputa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deputand‑us
deputand‑a
deputand‑um
Gen. Sg.
deputand‑i
deputand‑ae
deputand‑i
Dat. Sg.
deputand‑o
deputand‑ae
deputand‑o
Akk. Sg.
deputand‑um
deputand‑am
deputand‑um
Abl. Sg.
deputand‑o
deputand‑a
deputand‑o
Nom. Pl.
deputand‑i
deputand‑ae
deputand‑a
Gen. Pl.
deputand‑orum
deputand‑arum
deputand‑orum
Dat. Pl.
deputand‑is
deputand‑is
deputand‑is
Akk. Pl.
deputand‑os
deputand‑as
deputand‑a
Abl. Pl.
deputand‑is
deputand‑is
deputand‑is