Konjugation zu «dētriumphāre, dētriumphō, dētriumphāvī, dētriumphātum»

Konjugation zu «dētriumphāre, dētriumphō, dētriumphāvī, dētriumphātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
detriumph‑o
detriumph‑e‑m
detriumpha‑ba‑m
detriumpha‑re‑m
detriumpha‑b‑o
2. Pers. Sg.
detriumpha‑s
detriumph‑e‑s
detriumpha‑ba‑s
detriumpha‑re‑s
detriumpha‑bi‑s
3. Pers. Sg.
detriumpha‑t
detriumph‑e‑t
detriumpha‑ba‑t
detriumpha‑re‑t
detriumpha‑bi‑t
1. Pers. Pl.
detriumpha‑mus
detriumph‑e‑mus
detriumpha‑ba‑mus
detriumpha‑re‑mus
detriumpha‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
detriumpha‑tis
detriumph‑e‑tis
detriumpha‑ba‑tis
detriumpha‑re‑tis
detriumpha‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
detriumpha‑nt
detriumph‑e‑nt
detriumpha‑ba‑nt
detriumpha‑re‑nt
detriumpha‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
detriumph‑or
detriumph‑e‑r
detriumpha‑ba‑r
detriumpha‑re‑r
detriumpha‑b‑or
2. Pers. Sg.
detriumpha‑ris
detriumph‑e‑ris, detriumph‑e‑re
detriumpha‑ba‑ris, detriumpha‑ba‑re
detriumpha‑re‑ris, detriumpha‑re‑re
detriumpha‑be‑ris, detriumpha‑be‑re
3. Pers. Sg.
detriumpha‑tur
detriumph‑e‑tur
detriumpha‑ba‑tur
detriumpha‑re‑tur
detriumpha‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
detriumpha‑mur
detriumph‑e‑mur
detriumpha‑ba‑mur
detriumpha‑re‑mur
detriumpha‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
detriumpha‑mini
detriumph‑e‑mini
detriumpha‑ba‑mini
detriumpha‑re‑mini
detriumpha‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
detriumpha‑ntur
detriumph‑e‑ntur
detriumpha‑ba‑ntur
detriumpha‑re‑ntur
detriumpha‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
detriumphav‑i
detriumphav‑eri‑m
detriumphav‑era‑m
detriumphav‑isse‑m
detriumphav‑ero
2. Pers. Sg.
detriumphav‑isti
detriumphav‑eri‑s
detriumphav‑era‑s
detriumphav‑isse‑s
detriumphav‑eris
3. Pers. Sg.
detriumphav‑it
detriumphav‑eri‑t
detriumphav‑era‑t
detriumphav‑isse‑t
detriumphav‑erit
1. Pers. Pl.
detriumphav‑imus
detriumphav‑eri‑mus
detriumphav‑era‑mus
detriumphav‑isse‑mus
detriumphav‑erimus
2. Pers. Pl.
detriumphav‑istis
detriumphav‑eri‑tis
detriumphav‑era‑tis
detriumphav‑isse‑tis
detriumphav‑eritis
3. Pers. Pl.
detriumphav‑erunt, detriumphav‑ere
detriumphav‑eri‑nt
detriumphav‑era‑nt
detriumphav‑isse‑nt
detriumphav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
detriumphat‑us sum
detriumphat‑us sim
detriumphat‑us eram
detriumphat‑us essem
detriumphat‑us ero
2. Pers. Sg.
detriumphat‑us es
detriumphat‑us sis
detriumphat‑us eras
detriumphat‑us esses
detriumphat‑us eris
3. Pers. Sg.
detriumphat‑us est
detriumphat‑us sit
detriumphat‑us erat
detriumphat‑us esset
detriumphat‑us erit
1. Pers. Pl.
detriumphat‑i sumus
detriumphat‑i simus
detriumphat‑i eramus
detriumphat‑i essemus
detriumphat‑i erimus
2. Pers. Pl.
detriumphat‑i estis
detriumphat‑i sitis
detriumphat‑i eratis
detriumphat‑i essetis
detriumphat‑i eritis
3. Pers. Pl.
detriumphat‑i sunt
detriumphat‑i sint
detriumphat‑i erant
detriumphat‑i essent
detriumphat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
detriumphans detriumphantis
Part. Fut. Akt.
detriumphaturus a um
Part. Perf. Pass.
detriumphatus a um
Gerundium
detriumpha‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
detriumphandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
detriumpha
detriumpha‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
detriumphare
detriumpha‑ri, detriumpha‑rier
Infinitiv Perf.
detriumphav‑isse
detriumphat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
detriumphatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
detriumphat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
detriumphans
detriumphans
detriumphans
Gen. Sg.
detriumphant‑is
detriumphant‑is
detriumphant‑is
Dat. Sg.
detriumphant‑i
detriumphant‑i
detriumphant‑i
Akk. Sg.
detriumphant‑em
detriumphant‑em
detriumphans
Abl. Sg.
detriumphant‑e
detriumphant‑e
detriumphant‑e
Nom. Pl.
detriumphant‑es
detriumphant‑es
detriumphant‑ia
Gen. Pl.
detriumphant‑ium
detriumphant‑ium
detriumphant‑ium
Dat. Pl.
detriumphant‑ibus
detriumphant‑ibus
detriumphant‑ibus
Akk. Pl.
detriumphant‑es, detriumphant‑is
detriumphant‑es, detriumphant‑is
detriumphant‑ia
Abl. Pl.
detriumphant‑ibus
detriumphant‑ibus
detriumphant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
detriumphat‑us
detriumphat‑a
detriumphat‑um
Gen. Sg.
detriumphat‑i
detriumphat‑ae
detriumphat‑i
Dat. Sg.
detriumphat‑o
detriumphat‑ae
detriumphat‑o
Akk. Sg.
detriumphat‑um
detriumphat‑am
detriumphat‑um
Abl. Sg.
detriumphat‑o
detriumphat‑a
detriumphat‑o
Nom. Pl.
detriumphat‑i
detriumphat‑ae
detriumphat‑a
Gen. Pl.
detriumphat‑orum
detriumphat‑arum
detriumphat‑orum
Dat. Pl.
detriumphat‑is
detriumphat‑is
detriumphat‑is
Akk. Pl.
detriumphat‑os
detriumphat‑as
detriumphat‑a
Abl. Pl.
detriumphat‑is
detriumphat‑is
detriumphat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
detriumphatur‑us
detriumphatur‑a
detriumphatur‑um
Gen. Sg.
detriumphatur‑i
detriumphatur‑ae
detriumphatur‑i
Dat. Sg.
detriumphatur‑o
detriumphatur‑ae
detriumphatur‑o
Akk. Sg.
detriumphatur‑um
detriumphatur‑am
detriumphatur‑um
Abl. Sg.
detriumphatur‑o
detriumphatur‑a
detriumphatur‑o
Nom. Pl.
detriumphatur‑i
detriumphatur‑ae
detriumphatur‑a
Gen. Pl.
detriumphatur‑orum
detriumphatur‑arum
detriumphatur‑orum
Dat. Pl.
detriumphatur‑is
detriumphatur‑is
detriumphatur‑is
Akk. Pl.
detriumphatur‑os
detriumphatur‑as
detriumphatur‑a
Abl. Pl.
detriumphatur‑is
detriumphatur‑is
detriumphatur‑is

Gerundium

Gen.
detriumpha‑ndi
Dat.
detriumpha‑ndo
Akk.
detriumpha‑ndum
Abl.
detriumpha‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
detriumphand‑us
detriumphand‑a
detriumphand‑um
Gen. Sg.
detriumphand‑i
detriumphand‑ae
detriumphand‑i
Dat. Sg.
detriumphand‑o
detriumphand‑ae
detriumphand‑o
Akk. Sg.
detriumphand‑um
detriumphand‑am
detriumphand‑um
Abl. Sg.
detriumphand‑o
detriumphand‑a
detriumphand‑o
Nom. Pl.
detriumphand‑i
detriumphand‑ae
detriumphand‑a
Gen. Pl.
detriumphand‑orum
detriumphand‑arum
detriumphand‑orum
Dat. Pl.
detriumphand‑is
detriumphand‑is
detriumphand‑is
Akk. Pl.
detriumphand‑os
detriumphand‑as
detriumphand‑a
Abl. Pl.
detriumphand‑is
detriumphand‑is
detriumphand‑is