Konjugation zu «cōpulāre, cōpulō, cōpulāvī, cōpulātum»

Konjugation zu «cōpulāre, cōpulō, cōpulāvī, cōpulātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
copul‑o
copul‑e‑m
copula‑ba‑m
copula‑re‑m
copula‑b‑o
2. Pers. Sg.
copula‑s
copul‑e‑s
copula‑ba‑s
copula‑re‑s
copula‑bi‑s
3. Pers. Sg.
copula‑t
copul‑e‑t
copula‑ba‑t
copula‑re‑t
copula‑bi‑t
1. Pers. Pl.
copula‑mus
copul‑e‑mus
copula‑ba‑mus
copula‑re‑mus
copula‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
copula‑tis
copul‑e‑tis
copula‑ba‑tis
copula‑re‑tis
copula‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
copula‑nt
copul‑e‑nt
copula‑ba‑nt
copula‑re‑nt
copula‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
copul‑or
copul‑e‑r
copula‑ba‑r
copula‑re‑r
copula‑b‑or
2. Pers. Sg.
copula‑ris
copul‑e‑ris, copul‑e‑re
copula‑ba‑ris, copula‑ba‑re
copula‑re‑ris, copula‑re‑re
copula‑be‑ris, copula‑be‑re
3. Pers. Sg.
copula‑tur
copul‑e‑tur
copula‑ba‑tur
copula‑re‑tur
copula‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
copula‑mur
copul‑e‑mur
copula‑ba‑mur
copula‑re‑mur
copula‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
copula‑mini
copul‑e‑mini
copula‑ba‑mini
copula‑re‑mini
copula‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
copula‑ntur
copul‑e‑ntur
copula‑ba‑ntur
copula‑re‑ntur
copula‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
copulav‑i
copulav‑eri‑m
copulav‑era‑m
copulav‑isse‑m
copulav‑ero
2. Pers. Sg.
copulav‑isti
copulav‑eri‑s
copulav‑era‑s
copulav‑isse‑s
copulav‑eris
3. Pers. Sg.
copulav‑it
copulav‑eri‑t
copulav‑era‑t
copulav‑isse‑t
copulav‑erit
1. Pers. Pl.
copulav‑imus
copulav‑eri‑mus
copulav‑era‑mus
copulav‑isse‑mus
copulav‑erimus
2. Pers. Pl.
copulav‑istis
copulav‑eri‑tis
copulav‑era‑tis
copulav‑isse‑tis
copulav‑eritis
3. Pers. Pl.
copulav‑erunt, copulav‑ere
copulav‑eri‑nt
copulav‑era‑nt
copulav‑isse‑nt
copulav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
copulat‑us sum
copulat‑us sim
copulat‑us eram
copulat‑us essem
copulat‑us ero
2. Pers. Sg.
copulat‑us es
copulat‑us sis
copulat‑us eras
copulat‑us esses
copulat‑us eris
3. Pers. Sg.
copulat‑us est
copulat‑us sit
copulat‑us erat
copulat‑us esset
copulat‑us erit
1. Pers. Pl.
copulat‑i sumus
copulat‑i simus
copulat‑i eramus
copulat‑i essemus
copulat‑i erimus
2. Pers. Pl.
copulat‑i estis
copulat‑i sitis
copulat‑i eratis
copulat‑i essetis
copulat‑i eritis
3. Pers. Pl.
copulat‑i sunt
copulat‑i sint
copulat‑i erant
copulat‑i essent
copulat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
copulans copulantis
Part. Fut. Akt.
copulaturus a um
Part. Perf. Pass.
copulatus a um
Gerundium
copula‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
copulandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
copula
copula‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
copulare
copula‑ri, copula‑rier
Infinitiv Perf.
copulav‑isse
copulat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
copulatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
copulat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
copulans
copulans
copulans
Gen. Sg.
copulant‑is
copulant‑is
copulant‑is
Dat. Sg.
copulant‑i
copulant‑i
copulant‑i
Akk. Sg.
copulant‑em
copulant‑em
copulans
Abl. Sg.
copulant‑e
copulant‑e
copulant‑e
Nom. Pl.
copulant‑es
copulant‑es
copulant‑ia
Gen. Pl.
copulant‑ium
copulant‑ium
copulant‑ium
Dat. Pl.
copulant‑ibus
copulant‑ibus
copulant‑ibus
Akk. Pl.
copulant‑es, copulant‑is
copulant‑es, copulant‑is
copulant‑ia
Abl. Pl.
copulant‑ibus
copulant‑ibus
copulant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
copulat‑us
copulat‑a, coplata
copulat‑um
Gen. Sg.
copulat‑i
copulat‑ae
copulat‑i
Dat. Sg.
copulat‑o
copulat‑ae
copulat‑o
Akk. Sg.
copulat‑um
copulat‑am
copulat‑um
Abl. Sg.
copulat‑o
copulat‑a, coplata
copulat‑o
Nom. Pl.
copulat‑i
copulat‑ae
copulat‑a, coplata
Gen. Pl.
copulat‑orum
copulat‑arum
copulat‑orum
Dat. Pl.
copulat‑is
copulat‑is
copulat‑is
Akk. Pl.
copulat‑os
copulat‑as
copulat‑a
Abl. Pl.
copulat‑is
copulat‑is
copulat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
copulatur‑us
copulatur‑a
copulatur‑um
Gen. Sg.
copulatur‑i
copulatur‑ae
copulatur‑i
Dat. Sg.
copulatur‑o
copulatur‑ae
copulatur‑o
Akk. Sg.
copulatur‑um
copulatur‑am
copulatur‑um
Abl. Sg.
copulatur‑o
copulatur‑a
copulatur‑o
Nom. Pl.
copulatur‑i
copulatur‑ae
copulatur‑a
Gen. Pl.
copulatur‑orum
copulatur‑arum
copulatur‑orum
Dat. Pl.
copulatur‑is
copulatur‑is
copulatur‑is
Akk. Pl.
copulatur‑os
copulatur‑as
copulatur‑a
Abl. Pl.
copulatur‑is
copulatur‑is
copulatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
copulat‑ior
copulat‑ior
copulat‑ius
Gen. Sg.
copulat‑ior‑is
copulat‑ior‑is
copulat‑ior‑is
Dat. Sg.
copulat‑ior‑i
copulat‑ior‑i
copulat‑ior‑i
Akk. Sg.
copulat‑ior‑em
copulat‑ior‑em
copulat‑ius
Abl. Sg.
copulat‑ior‑e
copulat‑ior‑e
copulat‑ior‑e
Nom. Pl.
copulat‑ior‑es
copulat‑ior‑es
copulat‑ior‑a
Gen. Pl.
copulat‑ior‑um
copulat‑ior‑um
copulat‑ior‑um
Dat. Pl.
copulat‑ior‑ibus
copulat‑ior‑ibus
copulat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
copulat‑ior‑es
copulat‑ior‑es
copulat‑ior‑a
Abl. Pl.
copulat‑ior‑ibus
copulat‑ior‑ibus
copulat‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
copula‑ndi
Dat.
copula‑ndo
Akk.
copula‑ndum
Abl.
copula‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
copuland‑us
copuland‑a
copuland‑um
Gen. Sg.
copuland‑i
copuland‑ae
copuland‑i
Dat. Sg.
copuland‑o
copuland‑ae
copuland‑o
Akk. Sg.
copuland‑um
copuland‑am
copuland‑um
Abl. Sg.
copuland‑o
copuland‑a
copuland‑o
Nom. Pl.
copuland‑i
copuland‑ae
copuland‑a
Gen. Pl.
copuland‑orum
copuland‑arum
copuland‑orum
Dat. Pl.
copuland‑is
copuland‑is
copuland‑is
Akk. Pl.
copuland‑os
copuland‑as
copuland‑a
Abl. Pl.
copuland‑is
copuland‑is
copuland‑is