Konjugation zu «mundāre, mundō, mundāvī, mundātum»

Konjugation zu «mundāre, mundō, mundāvī, mundātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mund‑o
mund‑e‑m
munda‑ba‑m
munda‑re‑m
munda‑b‑o
2. Pers. Sg.
munda‑s
mund‑e‑s
munda‑ba‑s
munda‑re‑s
munda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
munda‑t
mund‑e‑t
munda‑ba‑t
munda‑re‑t
munda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
munda‑mus
mund‑e‑mus
munda‑ba‑mus
munda‑re‑mus
munda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
munda‑tis
mund‑e‑tis
munda‑ba‑tis
munda‑re‑tis
munda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
munda‑nt
mund‑e‑nt
munda‑ba‑nt
munda‑re‑nt
munda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mund‑or
mund‑e‑r
munda‑ba‑r
munda‑re‑r
munda‑b‑or
2. Pers. Sg.
munda‑ris
mund‑e‑ris, mund‑e‑re
munda‑ba‑ris, munda‑ba‑re
munda‑re‑ris, munda‑re‑re
munda‑be‑ris, munda‑be‑re
3. Pers. Sg.
munda‑tur
mund‑e‑tur
munda‑ba‑tur
munda‑re‑tur
munda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
munda‑mur
mund‑e‑mur
munda‑ba‑mur
munda‑re‑mur
munda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
munda‑mini
mund‑e‑mini
munda‑ba‑mini
munda‑re‑mini
munda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
munda‑ntur
mund‑e‑ntur
munda‑ba‑ntur
munda‑re‑ntur
munda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mundav‑i
mundav‑eri‑m
mundav‑era‑m
mundav‑isse‑m
mundav‑ero
2. Pers. Sg.
mundav‑isti
mundav‑eri‑s
mundav‑era‑s
mundav‑isse‑s
mundav‑eris
3. Pers. Sg.
mundav‑it
mundav‑eri‑t
mundav‑era‑t
mundav‑isse‑t
mundav‑erit
1. Pers. Pl.
mundav‑imus
mundav‑eri‑mus
mundav‑era‑mus
mundav‑isse‑mus
mundav‑erimus
2. Pers. Pl.
mundav‑istis
mundav‑eri‑tis
mundav‑era‑tis
mundav‑isse‑tis
mundav‑eritis
3. Pers. Pl.
mundav‑erunt, mundav‑ere
mundav‑eri‑nt
mundav‑era‑nt
mundav‑isse‑nt
mundav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mundat‑us sum
mundat‑us sim
mundat‑us eram
mundat‑us essem
mundat‑us ero
2. Pers. Sg.
mundat‑us es
mundat‑us sis
mundat‑us eras
mundat‑us esses
mundat‑us eris
3. Pers. Sg.
mundat‑us est
mundat‑us sit
mundat‑us erat
mundat‑us esset
mundat‑us erit
1. Pers. Pl.
mundat‑i sumus
mundat‑i simus
mundat‑i eramus
mundat‑i essemus
mundat‑i erimus
2. Pers. Pl.
mundat‑i estis
mundat‑i sitis
mundat‑i eratis
mundat‑i essetis
mundat‑i eritis
3. Pers. Pl.
mundat‑i sunt
mundat‑i sint
mundat‑i erant
mundat‑i essent
mundat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mundans mundantis
Part. Fut. Akt.
mundaturus a um
Part. Perf. Pass.
mundatus a um
Gerundium
munda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mundandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
munda
munda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mundare
munda‑ri, munda‑rier
Infinitiv Perf.
mundav‑isse
mundat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mundatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mundat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mundans
mundans
mundans
Gen. Sg.
mundant‑is
mundant‑is
mundant‑is
Dat. Sg.
mundant‑i
mundant‑i
mundant‑i
Akk. Sg.
mundant‑em
mundant‑em
mundans
Abl. Sg.
mundant‑e
mundant‑e
mundant‑e
Nom. Pl.
mundant‑es
mundant‑es
mundant‑ia
Gen. Pl.
mundant‑ium
mundant‑ium
mundant‑ium
Dat. Pl.
mundant‑ibus
mundant‑ibus
mundant‑ibus
Akk. Pl.
mundant‑es, mundant‑is
mundant‑es, mundant‑is
mundant‑ia
Abl. Pl.
mundant‑ibus
mundant‑ibus
mundant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mundat‑us
mundat‑a
mundat‑um
Gen. Sg.
mundat‑i
mundat‑ae
mundat‑i
Dat. Sg.
mundat‑o
mundat‑ae
mundat‑o
Akk. Sg.
mundat‑um
mundat‑am
mundat‑um
Abl. Sg.
mundat‑o
mundat‑a
mundat‑o
Nom. Pl.
mundat‑i
mundat‑ae
mundat‑a
Gen. Pl.
mundat‑orum
mundat‑arum
mundat‑orum
Dat. Pl.
mundat‑is
mundat‑is
mundat‑is
Akk. Pl.
mundat‑os
mundat‑as
mundat‑a
Abl. Pl.
mundat‑is
mundat‑is
mundat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mundatur‑us
mundatur‑a
mundatur‑um
Gen. Sg.
mundatur‑i
mundatur‑ae
mundatur‑i
Dat. Sg.
mundatur‑o
mundatur‑ae
mundatur‑o
Akk. Sg.
mundatur‑um
mundatur‑am
mundatur‑um
Abl. Sg.
mundatur‑o
mundatur‑a
mundatur‑o
Nom. Pl.
mundatur‑i
mundatur‑ae
mundatur‑a
Gen. Pl.
mundatur‑orum
mundatur‑arum
mundatur‑orum
Dat. Pl.
mundatur‑is
mundatur‑is
mundatur‑is
Akk. Pl.
mundatur‑os
mundatur‑as
mundatur‑a
Abl. Pl.
mundatur‑is
mundatur‑is
mundatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mundat‑ior
mundat‑ior
mundat‑ius
Gen. Sg.
mundat‑ior‑is
mundat‑ior‑is
mundat‑ior‑is
Dat. Sg.
mundat‑ior‑i
mundat‑ior‑i
mundat‑ior‑i
Akk. Sg.
mundat‑ior‑em
mundat‑ior‑em
mundat‑ius
Abl. Sg.
mundat‑ior‑e
mundat‑ior‑e
mundat‑ior‑e
Nom. Pl.
mundat‑ior‑es
mundat‑ior‑es
mundat‑ior‑a
Gen. Pl.
mundat‑ior‑um
mundat‑ior‑um
mundat‑ior‑um
Dat. Pl.
mundat‑ior‑ibus
mundat‑ior‑ibus
mundat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
mundat‑ior‑es
mundat‑ior‑es
mundat‑ior‑a
Abl. Pl.
mundat‑ior‑ibus
mundat‑ior‑ibus
mundat‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
munda‑ndi
Dat.
munda‑ndo
Akk.
munda‑ndum
Abl.
munda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mundand‑us
mundand‑a
mundand‑um
Gen. Sg.
mundand‑i
mundand‑ae
mundand‑i
Dat. Sg.
mundand‑o
mundand‑ae
mundand‑o
Akk. Sg.
mundand‑um
mundand‑am
mundand‑um
Abl. Sg.
mundand‑o
mundand‑a
mundand‑o
Nom. Pl.
mundand‑i
mundand‑ae
mundand‑a
Gen. Pl.
mundand‑orum
mundand‑arum
mundand‑orum
Dat. Pl.
mundand‑is
mundand‑is
mundand‑is
Akk. Pl.
mundand‑os
mundand‑as
mundand‑a
Abl. Pl.
mundand‑is
mundand‑is
mundand‑is