Konjugation zu «implicāre, implicō, implicuī, implicitum»

Konjugation zu «implicāre, implicō, implicuī, implicitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
implic‑o
implic‑e‑m
implica‑ba‑m
implica‑re‑m
implica‑b‑o
2. Pers. Sg.
implica‑s
implic‑e‑s
implica‑ba‑s
implica‑re‑s
implica‑bi‑s
3. Pers. Sg.
implica‑t
implic‑e‑t
implica‑ba‑t
implica‑re‑t
implica‑bi‑t
1. Pers. Pl.
implica‑mus
implic‑e‑mus
implica‑ba‑mus
implica‑re‑mus
implica‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
implica‑tis
implic‑e‑tis
implica‑ba‑tis
implica‑re‑tis
implica‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
implica‑nt
implic‑e‑nt
implica‑ba‑nt
implica‑re‑nt
implica‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
implic‑or
implic‑e‑r
implica‑ba‑r
implica‑re‑r
implica‑b‑or
2. Pers. Sg.
implica‑ris
implic‑e‑ris, implic‑e‑re
implica‑ba‑ris, implica‑ba‑re
implica‑re‑ris, implica‑re‑re
implica‑be‑ris, implica‑be‑re
3. Pers. Sg.
implica‑tur
implic‑e‑tur
implica‑ba‑tur
implica‑re‑tur
implica‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
implica‑mur
implic‑e‑mur
implica‑ba‑mur
implica‑re‑mur
implica‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
implica‑mini
implic‑e‑mini
implica‑ba‑mini
implica‑re‑mini
implica‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
implica‑ntur
implic‑e‑ntur
implica‑ba‑ntur
implica‑re‑ntur
implica‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
implicu‑i
implicu‑eri‑m
implicu‑era‑m
implicu‑isse‑m
implicu‑ero
2. Pers. Sg.
implicu‑isti, inplicasti
implicu‑eri‑s
implicu‑era‑s
implicu‑isse‑s
implicu‑eris
3. Pers. Sg.
implicu‑it
implicu‑eri‑t
implicu‑era‑t
implicu‑isse‑t
implicu‑erit
1. Pers. Pl.
implicu‑imus
implicu‑eri‑mus
implicu‑era‑mus
implicu‑isse‑mus
implicu‑erimus
2. Pers. Pl.
implicu‑istis
implicu‑eri‑tis
implicu‑era‑tis
implicu‑isse‑tis
implicu‑eritis
3. Pers. Pl.
implicu‑erunt, implicu‑ere
implicu‑eri‑nt
implicu‑era‑nt
implicu‑isse‑nt
implicu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
implicit‑us sum
implicit‑us sim
implicit‑us eram
implicit‑us essem
implicit‑us ero
2. Pers. Sg.
implicit‑us es
implicit‑us sis
implicit‑us eras
implicit‑us esses
implicit‑us eris
3. Pers. Sg.
implicit‑us est
implicit‑us sit
implicit‑us erat
implicit‑us esset
implicit‑us erit
1. Pers. Pl.
implicit‑i sumus
implicit‑i simus
implicit‑i eramus
implicit‑i essemus
implicit‑i erimus
2. Pers. Pl.
implicit‑i estis
implicit‑i sitis
implicit‑i eratis
implicit‑i essetis
implicit‑i eritis
3. Pers. Pl.
implicit‑i sunt
implicit‑i sint
implicit‑i erant
implicit‑i essent
implicit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
implicans implicantis
Part. Fut. Akt.
impliciturus a um
Part. Perf. Pass.
implicitus a um
Gerundium
implica‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
implicandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
implica
implica‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
implicare
implica‑ri, implica‑rier
Infinitiv Perf.
implicu‑isse
implicit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
implicitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
implicit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicans
implicans
implicans
Gen. Sg.
implicant‑is
implicant‑is
implicant‑is
Dat. Sg.
implicant‑i
implicant‑i
implicant‑i
Akk. Sg.
implicant‑em
implicant‑em
implicans
Abl. Sg.
implicant‑e
implicant‑e
implicant‑e
Nom. Pl.
implicant‑es
implicant‑es
implicant‑ia
Gen. Pl.
implicant‑ium
implicant‑ium
implicant‑ium
Dat. Pl.
implicant‑ibus
implicant‑ibus
implicant‑ibus
Akk. Pl.
implicant‑es, implicant‑is
implicant‑es, implicant‑is
implicant‑ia
Abl. Pl.
implicant‑ibus
implicant‑ibus
implicant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicit‑us
implicit‑a, implicata
implicit‑um
Gen. Sg.
implicit‑i
implicit‑ae
implicit‑i
Dat. Sg.
implicit‑o
implicit‑ae
implicit‑o
Akk. Sg.
implicit‑um
implicit‑am, implicatam
implicit‑um
Abl. Sg.
implicit‑o
implicit‑a, implicata
implicit‑o
Nom. Pl.
implicit‑i
implicit‑ae
implicit‑a, implicata
Gen. Pl.
implicit‑orum
implicit‑arum
implicit‑orum
Dat. Pl.
implicit‑is
implicit‑is
implicit‑is
Akk. Pl.
implicit‑os, implicatos
implicit‑as
implicit‑a, implicata
Abl. Pl.
implicit‑is
implicit‑is
implicit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicitur‑us
implicitur‑a
implicitur‑um
Gen. Sg.
implicitur‑i
implicitur‑ae
implicitur‑i
Dat. Sg.
implicitur‑o
implicitur‑ae
implicitur‑o
Akk. Sg.
implicitur‑um
implicitur‑am
implicitur‑um
Abl. Sg.
implicitur‑o
implicitur‑a
implicitur‑o
Nom. Pl.
implicitur‑i
implicitur‑ae
implicitur‑a
Gen. Pl.
implicitur‑orum
implicitur‑arum
implicitur‑orum
Dat. Pl.
implicitur‑is
implicitur‑is
implicitur‑is
Akk. Pl.
implicitur‑os
implicitur‑as
implicitur‑a
Abl. Pl.
implicitur‑is
implicitur‑is
implicitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicant‑ior
implicant‑ior
implicant‑ius
Gen. Sg.
implicant‑ior‑is
implicant‑ior‑is
implicant‑ior‑is
Dat. Sg.
implicant‑ior‑i
implicant‑ior‑i
implicant‑ior‑i
Akk. Sg.
implicant‑ior‑em
implicant‑ior‑em
implicant‑ius
Abl. Sg.
implicant‑ior‑e
implicant‑ior‑e
implicant‑ior‑e
Nom. Pl.
implicant‑ior‑es
implicant‑ior‑es
implicant‑ior‑a
Gen. Pl.
implicant‑ior‑um
implicant‑ior‑um
implicant‑ior‑um
Dat. Pl.
implicant‑ior‑ibus
implicant‑ior‑ibus
implicant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
implicant‑ior‑es
implicant‑ior‑es
implicant‑ior‑a
Abl. Pl.
implicant‑ior‑ibus
implicant‑ior‑ibus
implicant‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicit‑ior
implicit‑ior
implicit‑ius
Gen. Sg.
implicit‑ior‑is
implicit‑ior‑is
implicit‑ior‑is
Dat. Sg.
implicit‑ior‑i
implicit‑ior‑i
implicit‑ior‑i
Akk. Sg.
implicit‑ior‑em
implicit‑ior‑em
implicit‑ius
Abl. Sg.
implicit‑ior‑e
implicit‑ior‑e
implicit‑ior‑e
Nom. Pl.
implicit‑ior‑es
implicit‑ior‑es
implicit‑ior‑a
Gen. Pl.
implicit‑ior‑um
implicit‑ior‑um
implicit‑ior‑um
Dat. Pl.
implicit‑ior‑ibus
implicit‑ior‑ibus
implicit‑ior‑ibus
Akk. Pl.
implicit‑ior‑es
implicit‑ior‑es
implicit‑ior‑a
Abl. Pl.
implicit‑ior‑ibus
implicit‑ior‑ibus
implicit‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicit‑issim‑us
implicit‑issim‑a
implicit‑issim‑um
Gen. Sg.
implicit‑issim‑i
implicit‑issim‑ae
implicit‑issim‑i
Dat. Sg.
implicit‑issim‑o
implicit‑issim‑ae
implicit‑issim‑o
Akk. Sg.
implicit‑issim‑um
implicit‑issim‑am
implicit‑issim‑um
Abl. Sg.
implicit‑issim‑o
implicit‑issim‑a
implicit‑issim‑o
Nom. Pl.
implicit‑issim‑i
implicit‑issim‑ae
implicit‑issim‑a
Gen. Pl.
implicit‑issim‑orum
implicit‑issim‑arum
implicit‑issim‑orum
Dat. Pl.
implicit‑issim‑is
implicit‑issim‑is
implicit‑issim‑is
Akk. Pl.
implicit‑issim‑os
implicit‑issim‑as
implicit‑issim‑a
Abl. Pl.
implicit‑issim‑is
implicit‑issim‑is
implicit‑issim‑is

Gerundium

Gen.
implica‑ndi
Dat.
implica‑ndo
Akk.
implica‑ndum
Abl.
implica‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
implicand‑us
implicand‑a
implicand‑um
Gen. Sg.
implicand‑i
implicand‑ae
implicand‑i
Dat. Sg.
implicand‑o
implicand‑ae
implicand‑o
Akk. Sg.
implicand‑um
implicand‑am
implicand‑um
Abl. Sg.
implicand‑o
implicand‑a
implicand‑o
Nom. Pl.
implicand‑i
implicand‑ae
implicand‑a
Gen. Pl.
implicand‑orum
implicand‑arum
implicand‑orum
Dat. Pl.
implicand‑is
implicand‑is
implicand‑is
Akk. Pl.
implicand‑os
implicand‑as
implicand‑a
Abl. Pl.
implicand‑is
implicand‑is
implicand‑is